Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace na míru starostům příležitosti pro obce 2014 - 2020 prosinec 2014 prosinec 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace na míru starostům příležitosti pro obce 2014 - 2020 prosinec 2014 prosinec 2014."— Transkript prezentace:

1 Dotace na míru starostům příležitosti pro obce 2014 - 2020 prosinec 2014 prosinec 2014

2 Kde získat finanční podporu Integrovaný regionální operační program – náhrada za ROPY, řídící orgán – MMR OP Životní prostředí – řídící orgán MŽP OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – řídící orgán MŠMT OP Zaměstnanost - řídící orgán MPSV OP Doprava – řídící orgán MD OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řídící orgán MPO OP Rozvoj venkova – řídící orgán MZ

3 Kde získat finanční podporu MAS – místní akční skupiny (role bude významně posílena) k dispozici téměř 19 miliard Kč ( součástí 4 operačních programů) samostatné priority v rámci OP Ž, OP Z, IROP, PRV

4 Dobrý starosta má záměr a nyní hledá podporu z EU školství – předškolní a ostatní vzdělávání zachování kulturního dědictví doprava a veřejná zeleň modernizace veřejné správy a ICT zdravotnictví a podpora sociálního začleňování odpadové hospodářství a rizika se změnou klimatu

5 Školství Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. OP VVV cíl – vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP cíl – zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně přechodu na ZŠ cíl – zlepšení kvality vzdělávání a výsledky žáků v klíčových kompetencích cíl - rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání cíl – zvyšování kvality odborné přípravy, včetně umístění na trh práce odpadové hospodářství a rizika se změnou klimatu

6 Školství Vybavení vzdělávacích zařízení, která umožní rozvíjet klíčové schopnosti žáků. IOP výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol vybudování, modernizace, rekonstrukce odborných učeben, laboratoří vybavení dílen pomůckami k rozvoji technických a řemeslných dovedností rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu vybudování, úpravy budov, včetně pořízení a vybavení kompenzačních pomůcek pro potřeby žáků se SVP

7 Kulturní dědictví Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. IROP revitalizace a obnova národních kulturních památek opatření pro zpřístupnění a využití kulturního dědictví zefektivnění správy sbírek, včetně zpřístupnění sbírek návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví propagace krajů, turistických regionů a jejich přírodního a kulturního dědictví propagace ČR v zahraničí

8 Doprava a veřejná zeleň Zvýšení podílů udržitelných forem dopravy. OP Doprava výstavba a modernizace přístupných terminálů pro veřejnou dopravy výstavba a modernizace inteligentních dopravních systémů, včetně platebních systémů nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy výstavba a rekonstrukce cyklostezek, cyklotras, napojení na další druhy dopravy

9 Doprava a veřejná zeleň Zlepšit kvalitu bydlení v sídlech. OP Životní prostředí zakládání či revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně

10 Modernizace veřejné správy a ICT Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy. OP Zaměstnanost využívání analytických a evaluačních kapacit ve VS zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám a informacím VS zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů, včetně vzdělávání zaměstnanců VS nastavení procesu dosahování kvality a jejího řízení

11 Zdravotnictví a podpora sociálního začleňování Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje. IROP zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče nákup techniky lékařského vybavení a modernizace infrastruktury pro následnou péči pořízení přístrojů vysoce specializované zdravotnické péče deinstitucionalizace psychiatrické péče

12 Zdravotnictví a podpora sociálního začleňování Aktivní začleňování, včetně podpory rovných příležitostí, aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti. OP zaměstnanost propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce, zdravotní péče podpora sociální bytové politiky obcí aktivní pomoc osobám sociálně vyloučeným podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí

13 Odpadové hospodářství a rizika se změnou klimatu Zajištění protipovodňové ochrany v intravilánu a volné krajině. Preventivní protipovodňová opatření. Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů. Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých. OP životní prostředí výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně budování, rozšíření a zkvalitnění informačních a předpovědních a výstražných systémů výstavba a modernizace sběrných dvorů, dotřiďovací linky, kompostárny podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí rekultivace starých, technicky nezabezpečených skládek odstraňování nepovolených skládek

14 Děkujeme za pozornost Ing. Jiří Berger HERTIN Consulting s.r.o. Jiřího Trnky 9 709 00 Ostrava phone: +420 596 111 487 mobile: +420 734 392 978 e-mail: jiri.berger@hertin.czjiri.berger@hertin.cz


Stáhnout ppt "Dotace na míru starostům příležitosti pro obce 2014 - 2020 prosinec 2014 prosinec 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google