Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 11. dubna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 11. dubna 2016."— Transkript prezentace:

1 Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 11. dubna 2016

2 MAP a IROP Název výzvy:  60. Infrastruktura základních škol  61. Infrastruktura základních škol (SVL) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 09/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 01/2017

3 MAP a IROP Podporované aktivity: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání Cílové skupiny: žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci

4 MAP a IROP Typy příjemců: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

5 MAP a IROP Specifická kritéria: -Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 -Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání - místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP -Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi -Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu -Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy -Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. -Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů -

6 MAP a IROP Specifická kritéria: -Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním) -Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu -Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám -Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ -Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie

7 MAP a IROP Kritéria věcného hodnocení: -Výstupy projektu budou využity více školami -Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit školy mimo vazbu na klíčové kompetence ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou za účelem sociální inkluze (Relevantní pouze pro výzvu pro sociálně vyloučené lokality.) -Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu -Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže -Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný -Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň)

8 MAP a IROP Název výzvy:  51.Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  52. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 02/2017

9 MAP a IROP Název výzvy:  45. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI)  46. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Plánované datum vyhlášení výzvy: 06/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 06/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 06/2023

10 MAP a IROP Podporované aktivity: Infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol Cílové skupiny: Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

11 MAP a IROP Typy příjemců: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace

12 MAP a IROP Název výzvy:  62. Regionální vzdělávání (ITI)  63. Regionální vzdělávání (IPRÚ) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 09/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 06/2023

13 MAP a IROP Podporované aktivity: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání

14 MAP a IROP Cílové skupiny: žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, dospělí v dalším vzdělávání Typy příjemců: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS

15 MAP a IROP Název výzvy:  67. Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 06/2023

16 MAP a IROP Podporované aktivity: Podpora vzdělávání dětí v předškolním věku Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání

17 MAP a IROP Cílové skupiny: Obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, území MAS Typy příjemců: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP


Stáhnout ppt "Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 11. dubna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google