Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity související s psychiatrickou péčí podporované z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity související s psychiatrickou péčí podporované z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu."— Transkript prezentace:

1 Aktivity související s psychiatrickou péčí podporované z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu

2 Operační programy ve zdravotnictví Operační programy řešící problematiku psychiatrické péče Operační program Zaměstnanost (OP Z) specifický cíl 2.2 „Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“ Integrovaný regionální operační program (IROP) specifický cíl 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“

3 Operační program Zaměstnanost Podporované „měkké“ aktivity v rámci OPZ:  Podpora transformace a deinstitucionalizace služeb v oblasti psychiatrické péče: Rozvoj a podpora nových služeb komunitního typu Rozvoj a podpora ambulantních a terénních služeb u nových typů péče, u zařízení ústavní péče pro děti, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele

4 Operační program Zaměstnanost Realizace pilotních a navazujících projektů reformy psychiatrické péče – transformace stávajících forem psychiatrické péče a rozvoj nových typů péče, včetně intermediární péče a mobilních týmů Podpora aktivit na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity:  Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová intervence, case management, specifické komunikační dovednosti, fyzická bezpečnost pracovníků, vzdělání v oboru psychiatrické sestry, komunitní psychiatrické sestry

5 Operační program Zaměstnanost  Vzdělávání osob zapojených do procesu reformy psychiatrické péče. Jedná se o lékařské pracovníky (např. praktičtí lékaři), nelékařské pracovníky a nezdravotníky (učitelé, pracovníci státní správy)  Informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost přicházející do styku s duševně nemocnými jako jsou např. přednášky, workshopy, diskuse, kampaně, peerovské programy

6 Operační program Zaměstnanost  Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků Podpora vzdělávání v oboru dětské psychiatrie

7 Harmonogram výzvy v rámci OPZ, celková finanční alokace výzvy, oprávnění žadatelé Datum vyhlášení výzvy v OPZ: Výzva 03_15_039: 30. 10. 2015 Finanční alokace: 2 885 400 000 Kč Oprávnění žadatelé: Ministerstvo zdravotnictví

8 Integrovaný regionální operační program Podporované „tvrdé“ aktivity v rámci IROP:  Podpora deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic - Infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče Podpora transformace psychiatrické péče pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče Vytvoření infrastruktury Center duševního zdraví (CDZ)

9 Integrovaný regionální operační program Vytvoření infastruktury pro akutní oddělení všeobecných nemocnic, pro ambulantní péče a stacionáře a vybavení mobilních týmů - možné pořízení prostor (tj. i stavby) a stavební úpravy, pořízení zdravotnických technologií, nábytek, informační technologie

10 Harmonogram výzev IROP, celková finanční alokace výzvy, oprávnění žadatelé Plánované datum výzvy: květen 2016 (Výzva s názvem Deinstitucionalizace psychiatrické péče) Finanční alokace: 2 000 000 000 Kč Oprávnění žadatelé: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní neziskové organizace …

11 Jan Bodnár Ministerstvo zdravotnictví ČR jan.bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Aktivity související s psychiatrickou péčí podporované z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google