Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální Rady NUTS II Severovýchod Implementační jednotka Společného regionálního operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální Rady NUTS II Severovýchod Implementační jednotka Společného regionálního operačního programu."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální Rady NUTS II Severovýchod Implementační jednotka Společného regionálního operačního programu

2 podpora projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správupodpora projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu součást - podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občanysoučást - podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany knihovnyknihovny komunitní centrakomunitní centra školyškoly zajištění IKT pro regionální a místní veřejnou správuzajištění IKT pro regionální a místní veřejnou správu

3 DŮRAZ podpora zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps (kilobitů za sekundu)), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnostipodpora zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps (kilobitů za sekundu)), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu,zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu, zajištění interaktivnosti a dostupnosti služeb veřejné správy (na místní a regionální úrovni), pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetuzajištění interaktivnosti a dostupnosti služeb veřejné správy (na místní a regionální úrovni), pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu

4 UPOZORNĚNÍ Projektem musí být vytvořeno místo s veřejně přístupným internetem (PIAP nebo IC )! Ve výběru projektů bude dávána přednost těm, které budou příspěvkem k rozvoji veřejných služeb, sociální integrace a rozvoji infrastruktury pro využívání IKT!

5 UPOZORNĚNÍ Projekty musí uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru! Nesmí docházet k vytváření nových regionálních a lokálních komunikačních sítí v oblastech, kde existuje stávající, funkční, adekvátní infrastruktura, která může být projektem využita z hlediska srovnatelných technických požadavků a provozních nákladů!

6 DŮLEŽITÉ Pokud bude místo s veřejným přístupem k internetu nebo informační centrum kromě veřejnosti využíváno i dalšími specifickými uživateli žadatele (např. žáky v rámci výuky, zaměstnanci úřadu, knihovny atd.), musí žadatel zajistit, že bude umožněno využití těchto IKT technologií širokou veřejností minimálně ve stejném rozsahu jako specifickými uživateli (např. 6 hodin výuky žáků a 6 hodin otevřenosti učebny pro veřejnost).

7 ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ zavádění internetuzavádění internetu vybudování regionálních či místních komunikačních sítívybudování regionálních či místních komunikačních sítí nákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internetnákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet popř. tvorba nových IKT služeb aplikací pro občanypopř. tvorba nových IKT služeb aplikací pro občany Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu!

8 TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ  Zavádění širokopásmového internetu  Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

9 KONEČNÍ UŽIVATELÉ A PŘÍJEMCI Obce (svazky obcí)Obce (svazky obcí) KrajeKraje Nestátní neziskové organizace (NNO)Nestátní neziskové organizace (NNO) Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemiOrganizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi Hospodářská komora ČR a její složkyHospodářská komora ČR a její složky

10 PODPORA EU (ERDF) 75% uznatelných nákladů ČR (MMR,obec,kraj)25% uznatelných nákladů

11 DOPORUČENÁ STRUKTURA FINANCOVÁNÍ (%) ŽADATELCELKEMVEŘEJNÉ CELKEM EU (ERDF) STÁTNÍ ROZPOČET KRAJEOBCESOUKROMÉ NNO OBEC 100 7510-15- KRAJ 100 751015-- NNO 1009067,522,5--10

12 Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt je uznatelných nákladů na 1 projekt je 300 000 Kč!

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální Rady NUTS II Severovýchod Implementační jednotka Společného regionálního operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google