Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán na Otrokovicku CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000114.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán na Otrokovicku CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000114."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán na Otrokovicku CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000114

2 Projekt MAP Realizační tým Struktura projektu MAP Co je to MAP? Popis aktivit projektu Zadání pro Pracovní skupiny

3 Projekt MAP Zahájení 6.6.2016 Ukončení 5.6.2018 Rozpočet: 3,829 mil. Kč, z toho 103207 Kč zaplatí město Otrokovice a 88245 Kč ostatní obce ORP.

4 Realizační tým Vedoucí projektu Mgr. Barbora Šopíková Facilitátor (tvorba strategie) Mgr. Josef Zdražil Mentorka PaedDr. Jarmila Zavřelová Mentorka Mgr. Monika Fojtáchová Projektový a finanční manažer (administrativa a peníze) Ing. Marek Maňásek Koordinátor projektu (organizační zajištění) Ing. Vladimíra Brožová, Bc. Petr Dubovský

5 Struktura MAP Řídící výbor PS GramotnostPS Inkluze PS Předškolní vzd. PS Rozvoj dovedností PS ICTPS Prevence Realizační tým Partnerství (PS Koordinace)

6 Co je to MAP KLIMA – vize MŠMT, která se zaměřuje na zlepšení učení. (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizační formy výuky) Místní akční plán je proces, který pomocí partnerské spolupráce na místní úrovni přináší řešení v oblasti zkvalitňování vzdělávání a pomáhá tak naplňovat vizi KLIMA. MAP – co si naplánujeme, to budeme realizovat

7 Co je to MAP MAP není jen strategický dokument, ale spíše soustava kroků. MAP je proces, při kterém se setkávají lidé, kteří chtějí hledat cesty k tomu, jak by učitel mohl lépe učit, jak by ředitel mohl lépe řídit, jak by se mohla zlepšovat atmosféra vzdělávání ve škole, jak by učení mohlo být pro učitele i pro žáky radostí MAP je proces sdílení informací a prostředí pro vytváření a následně i financování společných projektů škol, obcí, NNO,MAS,… KAP – MAP - ŠAP

8 Aktivity projektu 1. MAP je řízen – setkávání Pracovních skupin, Řídícího výboru 2. Dohoda o prioritách – aktualizace Koncepce, dohoda o investičních prioritách 3. Akční plánování – každoroční akční plán 4. Budování znalostních kapacit – vzdělávání aktérů MAP

9 Aktivity projektu 5. Externí mentoring na ZŠ – podpora PP při individuální práci s žáky 6. Evaluace – průběžné hodnocení realizace MAP, spolupráce s NIDV a MPSV 7. Řízení projektu – setkávání RT, koordinace aktivit a administrativa 8. Rozvoj partnerství – 11 setkání Partnerství na ZŠ

10 Setkání pracovních skupin - obecně Hledáme odpovědi na otázky: Co děláme (dobře, špatně)? Co bychom chtěli dělat, případně, co plánujeme? Co můžeme dělat společně (více škol ve spolupráci)? Co nám brání v tom, abychom dělali to, co potřebujeme a chceme? Co k tomu potřebujeme? Kdo to zařídí? Kolik to bude stát? Jak dlouho to bude trvat? Kolik toho zvládneme?

11 Příklady možných plánovaných aktivit PS Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita Příprava na přestup z MŠ do ZŠ Podpora dětí se SVP Rozvoj klíčových kompetencí dětí – tvorba výukových programů, vybavení heren a zahrad, zájmové a neformální vzdělávání, vzdělávací programy pro děti a pro pedagogy Spolupráce se sociálními službami Poradenství pro rodiny Spolupráce MŠ se ZŠ a dalšími vzdělávacími institucemi

12 Příklady možných plánovaných aktivit Čtenářská a matematická gramotnost: Zapojení rodin do podpory ČaMG Využití mentorů a lektorů pro nastavení efektivních přístupů v rámci celé školy Vzdělávání pedagogů Spolupráce škol – vzájemná podpora učitelů, sdílení zkušeností Aktivity typu kroužky, kluby, kurzy, letní školy,… Spolupráce s DDM, knihovnami – workshopy, přednášky, interaktivní výukové programy, diskuse s autory apod.

13 Příklady možných plánovaných aktivit Inkluzivní vzdělávání Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP Včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu mezi stupni vzdělání Aktivity n podporu zapojení žáků se SVP do zájmového vzdělávání Praktická příprava budoucích pedagogů Budování kapacit pro pedagogické vedení škol - pedagogický leaderschip, koncepční rozvoj škol, spolupráce MŠ a ZŠ s rodiči, zřizovateli a dalšími institucemi

14 Příklady možných plánovaných aktivit ICT Sdílení informací Sdílení služeb či systémů Spolupráce mezi školskými zařízeními

15 Příklady možných plánovaných aktivit Prevence: Sdílení zkušeností Nastavení spolupráce mezi školami Práce s žáky při přechodu mezi stupni vzdělání Práce s žáky a s jejich rodinami ohroženými sociálně patologickými jevy Spolupráce škol, OSPOD, soc. služeb

16 Příklady možných plánovaných aktivit Rozvoj dovedností Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství na školách Rozvoj digitálních kompetencí Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí

17 Zadání pro PS Volba předsedy PS a zástupce předsedy Sepsání kontaktních údajů Dohoda na termínech dalšího setkávání s JZ (pravidelné termíny, kterým budete moci přizpůsobit rozvrhy na vašich školách) – 10 setkání v rámci projektu Diskuse se zápisem: o čem bychom se chtěli v Pracovních skupinách bavit, případně, co řešit nechceme – vymezení tématu. Pojmenování hlavních problémů.

18 Děkuji za pozornost Mgr. Barbora Šopíková – vedoucí projektu sopikova@muotrokovice.cz 577680103 Mgr. Josef Zdražil – facilitátor zdrazil@muotrokovice.cz 773176760


Stáhnout ppt "Místní akční plán na Otrokovicku CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000114."

Podobné prezentace


Reklamy Google