Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracovala: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“ Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 9. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracovala: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“ Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 9. 6."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracovala: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“ Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 9. 6. 2016 Miriam Šůstková

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“_Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 Účel zpracování a realizace programu  rozvoj jazykové gramotnosti je jedním z důležitých témat zvyšování kvality vzdělávání  nedostatek jazykových kompetencí představuje bariéru dalšího rozvoje MSK Účelem je vybavit pracovní sílu MSK odpovídajícími jazykovými kompetencemi Návrh programu je plně v souladu s regionálními i národními strategickými dokumenty Význam a důležitost podpory jazykového vzdělávání pro další rozvoj kraje byly potvrzeny rovněž ze strany:  Zastupitelstvo kraje (konané dne 17. 12. 2015)  Regionální stálá konference MSK (4. zasedání RSK konané dne 24. 3. 2016)

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“_ Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 Globální cíl zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech stupních vzdělávacího systému a zároveň zvýšit kompetence pracovní síly v MSK v anglickém jazyce naplňování programu prostřednictvím dílčích strategických cílů konkrétními projekty

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Implementace a řízení programu Řízení programu bude zajištěno dvoustupňovou řídící strukturou:  Řídící výbor – složen ze zástupců politického vedení kraje, zástupce MŠMT, zástupce odboru ŠMS KÚ MSK, zástupce obecní samosprávy, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ  Výkonný tým - zástupce odboru ŠMS a odboru RRC KÚ MSK, zástupci RSK, univerzit, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ Realizace programu  původní varianta realizace programu prostřednictvím jednoho projektu (ideální varianta: globální grant)  nositelé projektů: kraj, obce, školy, zaměstnavatelé

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora regionálního školství z EU 2014-2020 Územní dimenze = koncentrace prostředků do specifických typů území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a zohledňující rovněž požadavek na vyrovnání územních rozdílů V oblasti vzdělávání bude určitá část intervencí řešena prostřednictvím: Krajských akčních plánů (KAP) Místních akčních plánů (MAP) na základě výstupů z KAP/MAP budou nastavovány výzvy a šablony

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování programu Předpoklad realizace programu prostřednictvím externích zdrojů: a)Evropské strukturální a investiční fondy  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 2, PO 3)  OP Zaměstnanost (PO 1) b) Komunitární programy  Erasmus+

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bariéry realizace programu „Yes, I do“ Možnost podpory a následná realizace programu nyní ve fázi vyjednávání.  nemožnost realizovat program jako jeden projekt (bude nutná realizace dílčími projekty)  plánované výzvy neodpovídají potřebám a cílům programu  v rámci výzev OP VVV pro rok 2016 je plánována pouze jedna výzva na podporu jazykového vzdělávání (nízká alokace, okruh příjemců a žadatelů omezen)  výzvy na sebe tematicky ani časově nenavazují  ochota zapojení aktérů do programu


Stáhnout ppt "Datum: Zpracovala: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program „Yes, I do“ Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 9. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google