Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název kapitoly Název podkapitoly Text Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témata mezipředmětových vztahů Praha, 1. února.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název kapitoly Název podkapitoly Text Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témata mezipředmětových vztahů Praha, 1. února."— Transkript prezentace:

1 Název kapitoly Název podkapitoly Text Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témata mezipředmětových vztahů Praha, 1. února 2016 Školení pro žadatele

2 Název kapitoly Název podkapitoly Text Zaměření výzvy

3 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cílem řešení projektů v této výzvě je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání (ISCED 0-3) prostřednictvím podpory společenství praxe

4 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinné aktivity

5 Název kapitoly Název podkapitoly Text Řízení projektu Obsah aktivity upřesněn v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4

6 Název kapitoly Název podkapitoly Text Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou nejméně po dobu jednoho roku - musí se jednat o samostatnou aktivitu  cílem je propojení kateder  zapojení do práce odborného panelu (blíže popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4

7 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinná aktivita dle zvoleného zaměření projektu (povinně volitelná aktivita)

8 Název kapitoly Název podkapitoly Text Podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů Společenství praxe:  pravidelná a dlouhodobá spolupráce akademiků a učitelů nižších stupňů vzdělání (ISCED 0-3)  společenství se mohou lišit dle témat i v rámci jedné vysoké školy  bližší popis v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4 Každá VŠ zapojí nejméně 15 škol relevantního stupně vzdělání dle vybraných specifických cílů -bližší popis zapojení škol v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1

9 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Podpora společenství praxe v nejméně ze dvou z níže uvedených témat:  matematická pregramotnost  čtenářská pregramotnost  didaktika předškolního vzdělávání V projektu budou zapojeny nejméně dvě VŠ a jedna NNO v rolích partnerů.

10 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Podpora společenství praxe pro alespoň jednou z uvedených témat :  podpora společenství praxe v matematické, čtenářské a informační gramotnosti V projektu budou zapojeny nejméně tři VŠ a jedna NNO v rolích partnerů. - podpora společenství praxe v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty V projektu budou zapojeny nejméně dvě VŠ a jedna NNO v rolích partnerů.

11 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce Podpora společenství praxe pro alespoň jedno z uvedených témat: - vzdělávací oblast Člověk a příroda v ZŠ (tedy vzdělávací obory fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) V projektu budou zapojeny nejméně dvě VŠ a jednu NNO v rolích partnerů. Na každé zapojené VŠ musí být řešeny formou společenství praxe alespoň dva vzdělávací obory.  didaktika odborných předmětů (učitelství pro střední školy) V projektu budou zapojeny nejméně dvě VŠ a jedna NNO v rolích partnerů.

12 Název kapitoly Název podkapitoly Text Nepovinně volitelné aktivity

13 Název kapitoly Název podkapitoly Text Rozpracování hladin (vývojových kontinuí) klíčových kompetencí ve vztahu ke vzdělávacím oborům i k průřezovým tématům. - společná práce učitelů nižších stupňů škol a didaktiků vysoké školy Pilotní aktivity umožňující propojování pregraduálních studentů fakult vzdělávajících učitele s aktivními učiteli.

14 Název kapitoly Název podkapitoly Text Vyloučené aktivity a omezení výzvy

15 Název kapitoly Název podkapitoly Text Pro tuto výzvu nejsou uvedeny vyloučené aktivity. Omezení: - střední školy/nižší stupně gymnázií tvoří mezi pilotními/spolupracujícími školami max. 10%. Neplatí pro didaktiky odborných předmětů. - fakultní školy tvoří nejvýše 30% z počtu zapojených škol

16 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cílová skupina

17 Název kapitoly Název podkapitoly Text - pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ - studenti VŠ a VOŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)

18 Název kapitoly Název podkapitoly Text Oprávnění žadatelé

19 Název kapitoly Název podkapitoly Text - veřejné vysoké školy - soukromé vysoké školy - soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba) - školská zařízení (právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školskému rejstříku)

20 Název kapitoly Název podkapitoly Text Vymezení partnerství

21 Název kapitoly Název podkapitoly Text - veřejné vysoké školy - soukromé vysoké školy - soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba) - školská zařízení (právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školskému rejstříku) - příspěvkové organizace zřízené MŠMT - organizační složka státu zřízená školským zákonem Více v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, specifická část kap.5.2.1

22 Název kapitoly Název podkapitoly Text Monitorovací indikátory

23 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výstup: 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem 6 00 00 Celkový počet účastníků 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání Výsledek: 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti

24 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výstup 5 13 01 je povinně provázaný s výsledkem 5 08 10. Výstup 5 40 00 je povinně provázaný s výsledkem 5 25 10. Současně nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. Pro indikátor 5 13 01 nutno přiložit specifikaci v Přehledu klíčových výstupů k naplňování indikátorů projektu ESF.

25 Název kapitoly Název podkapitoly Text Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název kapitoly Název podkapitoly Text Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témata mezipředmětových vztahů Praha, 1. února."

Podobné prezentace


Reklamy Google