Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043."— Transkript prezentace:

1 „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

2 MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ – výstupy projektu Jedním z výstupů projektu je dokument strategie spolupráce obcí „Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko“

3 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Obsah: Část 1 - Karta MAS Část 2 - Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS Část 3 - Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Část 5 - Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS Část 6 - Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

4 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 1 - Karta MAS (základní údaje o společnosti) -55 obcí v regionu MAS Podhorácko -22.400 obyvatel -13 dobrovolných svazků obcí - ORP Třebíč a Jihlava

5 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 2 - Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS Obsahuje obecný popis dosavadní spolupráce obcí v jednotlivých tématech projektu (regionální školství, doprava a veřejná dopravní obslužnost, zaměstnanost, odpadové hospodářství, protipovodňová opatření a krizové řízení). Obsahuje analýzu lidských a finančních zdrojů (personální obsazení MAS, DSO, obcí, škol, financování obcí, MAS, DSO, přehled dotací do podnikatelského a neziskového sektoru)

6 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 3 - Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS Obecný popis potřeb Potřeby spolupráce dle témat Náměty na spolupráci vyplynuly ze společného setkání při kulatém stolu a při schůzkách programového týmu.

7 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Základní strategický cíl: Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS Podhorácko Specifické cíle pro plnění základního cíle: 1.Podporovat regionální školství a jeho návaznost na celoživotní učení 2.Podporovat dopravu a dopravní obslužnost s využitím svépomocných řešení 3.Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v regionu 4.Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

8 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Každý specifický cíl má uvedena konkrétní opatření: Specifický cíl 1: Podporovat regionální školství a jeho návaznost na celoživotní učení Opatření: 1.1 Podpora malotřídních škol jako vzdělávacích center obce 1.2. Využití prostor škol pro zakládání komunitních škol 1.3. Spolupráce škol na území (např. regionální učebnice) 1.4. Proškolování ředitelů a pedagogů i ve smyslu komunitní spolupráce a zakládání VKŠ

9 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Specifický cíl 2: Podporovat dopravu a dopravní obslužnost s využitím svépomocných řešení Opatření: 2.1. Budování a rozvoj cyklostezek 2.2. Rozvoj komunitní dopravy (svoz občanů, dětí, seniorů)

10 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v regionu Opatření: 3.1. Vznik webového portálu (nabídky podnikatelů z území) 3.2. Pomoc malým podnikatelům (v rámci dotací, získávání zaměstnanců a potřebná administrativa) 3.3. Školení pro začínající podnikatele 3.4. Kurzy pro nezaměstnané 3.5. Sdílení příkladů dobré praxe

11 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 4 - Návrhová část strategie spolupráce obcí Specifický cíl 4: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů Opatření: 4.1. Pomoc při žádosti o dotaci, výběrovém řízení 4.2. Školení pro pracovníky obecních úřadů 4.3. Sdílení příkladů dobré praxe

12 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 5 - Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS Příklady projektů, které by mohly být realizovány: - kurzy pro ředitele škol - školení pro pracovníky obecních úřadů - kurzy pro nezaměstnané - interaktivní webové stránky - kurz starostů v komunitním rozvoji obcí - koordinace setkání a sdílení příkladů - pomoc při žádostech o dotaci a výběrových dobré praxe řízeních - koordinace setkání aktérů – budování cyklostezek, komunitní doprava

13 Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS V Integrované strategii komunitně vedeného rozvoje území regionu MAS Podhorácko na roky 2014 – 2022 jsou stanoveny 4 prioritní oblasti. Každá priorita má své specifické cíle a opatření, které mohou být řešeny jak individuálními projekty, tak i formou spolupráce různých subjektů a tedy i obcí. Ale samostatná spolupráce obcí není v Integrované strategii komunitně vedeného rozvoje území regionu MAS Podhorácko uvedena. Na základě výše uvedených skutečností doplňujeme, že samostatná spolupráce obcí bude specifikována touto: Strategií spolupráce obcí na území MAS Podhorácko“, jako průřezová činnost procházející všemi prioritami.

14


Stáhnout ppt "„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043."

Podobné prezentace


Reklamy Google