Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora podnikání ze SF EU 2007 - 2013 OP Podnikání inovace Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora podnikání ze SF EU 2007 - 2013 OP Podnikání inovace Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a."— Transkript prezentace:

1

2 Podpora podnikání ze SF EU 2007 - 2013

3 OP Podnikání inovace Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. finanční alokace 2007 – 2013: 3,5 mld € Implementační struktura: Řídící orgán: MPO Zprostředkující subjekty – CzechInvest, ČMZRB

4 Příjemci podpory podnikatelské subjekty veřejné výzkumné instituce (pouze v případě podpory rozvoje inovační infrastruktury) vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání (pouze v případě podpory rozvoje inovační infrastruktury) nestátní neziskové organizace sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení a samospráva CzechInvest, CzechTrade a další specificky určené právnické osoby zřízené zákonem (státem) územní samosprávné celky a jejich svazky

5 Veřejná podpora Regionální mapa intenzity podpory Blokové výjimky – vzdělávání, výzkum a vývoj De minimis Forma podpory: úvěr, zvýhodněná záruka, dotace

6 Prioritní osaOblast podporyProgram podpory 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 1.2 Využití nových finančních nástrojů 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb ROZVOJ ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ICT V PODNICÍCH 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energieEKO-ENERGIE 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků vytváření a zavádění moderních podnikových systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozvoj, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců, na vytváření modulových programů umožňujících postupný profesní růst, dále pak na stimulaci spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích organizací, rozvoj sítí a partnerství zaměstnavatelů za účelem zajištění vzdělávání zaměstnanců a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje lidských zdrojů 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků podporu politik, nástrojů a podnikových systémů, které povedou ke zvýšení prevence nezaměstnanosti restrukturalizovaných podniků

8 Implementace Řídící orgán: MPSV Zprostředkující subjekty: CzechInvest, ??? Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), vzdělávací instituce ? Alokace: 618 159 145 € Veřejná podpora: bloková výjimka pro vzdělávání, na podporu MSP, na podporu zaměstnanosti, de minimis Výzvy: 1. pol. 2008 Typy projektů: globální granty, individuální projekty

9 Děkuji za pozornost Stanislava Lemperová oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina tel. 564 602 532 e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Podpora podnikání ze SF EU 2007 - 2013 OP Podnikání inovace Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google