Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420 732 359 358.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420 732 359 358."— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun

2 Definice místní akční skupiny Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

3 M.A.S. Lanškrounsko, z.s. Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Vznik v roce obcí, obyvatel 29 členů předsedkyně Lenka Kněžourová, Dosavadní činnost – projekt Získávání dovedností, Projekt spolupráce, příprava SCLLD pro období

4 Příklady dobré praxe z období 2007 – 2013 MAS Orlicko Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Podpořené projekty (celkem 152) Vybavení jezdeckého klubu Červená Voda (dotace Kč) Vybavení skautského střediska (dotace Kč) Modernizace vybavení lehacích boxů ŽIVA, a.s. (dotace Kč) Revitalizace hasičské klubovny SDH Dlouhoňovice (dotace Kč) Revitalizace stropu sokolovny Žamberk ( Kč) Vlastní projekty MAS Orlické hory – originální produkt, Orlické hory pro všechny, NeziskovkyOrlicka.cz, Jedeme všichni,…

5 Činnost M.A.S. Lanškrounsko v období Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Realizace strategie CLLD Finanční podpora projektů koncových žadatelů Spolupráce na tvorbě MAP Animace škol v území Vlastní projekty a další činnost

6 Finanční alokace z jednotlivých operačních programů Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun IROP Koncoví žadatelé 24,677 mil. Kč Provoz, administrace projektů, animace v území 7,436 mil. Kč PRV Koncoví žadatelé 9,419 mil. Kč Projekty spolupráce cca 0,5 mil. Kč OPZ Koncoví žadatelé mil. Kč MŠMT Animace škol v území 1,24 mil. Kč

7 Financování projektů koncových žadatelů Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun

8 Potenciální žadatelé Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Drobní podnikatelé (především zemědělci) Soukromé firmy Neziskové organizace, spolky Školy a školská zařízení Obce a organizace zřizované obcemi (např. SDH), popř. svazky obcí

9 Výhody financování projektu přes MAS Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Výzvy přizpůsobené specifickým potřebám regionu Nižší konkurence mezi žadateli Možné financování menších projektů Nižší finanční spoluúčast ze strany žadatele Konzultace projektů v kanceláři MAS

10 Podporované oblasti v jednotlivých operačních programech Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun

11 Integrovaný regionální operační program (IROP) Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Bezpečnost dopravy, cyklodoprava Podpora JPO úrovně II a III Investice v oblasti sociálních služeb Podpora sociálního podnikání Vybavení do škol všech stupňů vzdělávání, školských zařízení a zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání Pořizování územních studií

12 Program pro rozvoj venkova (PRV) Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Vzdělávací a informační akce Investice do zemědělských podniků, vývoje zemědělských produktů, uvádění produktů na trh apod. Investice do infrastruktury v lesnictví Podpora zahájení podnikání v zemědělství Diversifikace zemědělského podnikání Podpora agroturistiky Rozvoj lesnictví (zalesňování, neproduktivní funkce, nákup techniky) Ekologické zemědělství

13 Operační program zaměstnanost (OPZ) Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění Komunitní sociální práce Zaměstnanost (částečné úvazky, zahájení podnikání, spolupráce lokálních partnerů, rekvalifikace, … Sociální podnikání Prorodinná opatření (školní družiny, příměstské tábory, zařízení pro děti do 3 let, dětské kluby,…)

14 Další činnost MAS Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun

15 Spolupráce při tvrobě MAP Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Zástupce MAS jako člen realizačního týmu Animace škol v území Tvorba šablon Konzultace projektů, pomoc při přípravě Podání žádosti projektů Administrace, vyúčtování projektů

16 Vlastní projekty Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun Zavedení regionálního značení Rozvoj regionálního školství Zvyšování identity občanů s územím Lanškrounska Realizace vzdělávacích seminářů pro různé cílové skupiny

17 Děkuji za pozornost ! Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků Lanškroun


Stáhnout ppt "Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420 732 359 358."

Podobné prezentace


Reklamy Google