Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Budujeme region se společnou budoucností“ „Budujeme region se společnou budoucností“ realizace SP LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Budujeme region se společnou budoucností“ „Budujeme region se společnou budoucností“ realizace SP LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 „Budujeme region se společnou budoucností“ „Budujeme region se společnou budoucností“ realizace SP LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 3. 5. 2010 bude vyhlášena 2.výzva k předkládání žádosti o dotaci na následující oblasti (fiche) –Fiche č. 1 Infrastruktura –Fiche č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova –Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace –Fiche č.3 Vzdělávání a osvěta –Fiche č. 5 Podpora drobného podnikání v regionu MAS Alokace 8 079 357,- Kč

3 Připravujete projekt do 2. výzvy? Do 28. 4. 2010 se zaregistrujte (Fiche, Stručný popis projektu, rozpočet, požadavek na výši dotace, míra rozpracovanosti příloh) Do 24. 5. 2010 Konzultace k projektovým záměrům 31. 5. - 2. 6. do 14h příjem žádostí v kanceláři KJH – ZŠ Úpice Lány – boční vchod pravého křídla budovy.

4 Základní informace naleznete na : www.kjh.cz - sekce Leaderwww.kjh.cz –2.výzva –Dokumenty ke stažení pro žadatele –Pravidla IV.I. 2 a příloha č. 9 (resp. metodika pro žadatele k příslušné fichi) –Balíček pro žadatele k příslušné fichi Fiche Žádost o dotaci Instruktážní list k vyplnění žádosti Metodika pro žadatele k Fichi (výňatek z přílohy č. 9, obsahuje závaznou osnovu projektu)Metodika pro žadatele k Fichi

5 Fiche č. 1 Infrastruktura Hlavní opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Cílem je podpora investic do : budování a obnovy místních a účelových komunikací včetně doprovodné infrastruktury zlepšení vzhledu obcí (parky, aleje,...) základní vodohospodářské infrastruktury obcí Žadatelé: Obce Svazky obcí NNO Církve Způsobilé výdaje: 50 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů

6 Fiche č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova Hlavní opatření: III. 2.1. 2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření: III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cíl fiche: zlepšovat chybějící občanské vybavení a služby v obcích, vytvářet a obnovovat zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity. Zachování kulturního dědictví venkova. Žadatelé: Obce NNO Církve Způsobilé výdaje: 50 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: 90%způsobilých výdajů Pozn.č.1 III.2.2. musí být kulturní památka (třeba doložit potvrzení) Pozn. č.2 Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření

7 Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta Hlavní opatření: III. 3. 1. Vzdělávání a informace Cílem fiche : zlepšení kvality života na venkově a zajištění rychlejšího a kvalitnějšího přístupu k informacím v oblasti rozvoje podnikání, venkovského cestovního ruchu, rozvoje vesnic a ochraně kulturního dědictví aj. Žadatelé: Obce Svazky obcí NNO Způsobilé výdaje: 10 tis. až 500 tis. Kč Max. výše dotace: 100 % způsobilých výdajů

8 Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace Hlavní opatření: III.1. 3. Podpora cestovního ruchu Cíl fiche: rozvoj cestovního ruchu ve spojení s využitím jedinečného přírodního a kulturního dědictví regionu Království - Jestřebí hory rozvoj a budování ubytovacích a stravovacích kapacit doprovodná sportovně-rekreační infrastruktura pro návštěvníky ubytovacích zařízení i ostatní turisty Žadatelé: Zemědělský podnikatel Začínající podnikatel v CR- historie do 2 let Způsobilé výdaje: 50 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: max. 60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR)

9 Fiche č. 5 Podpora drobného podnikání v regionu MAS Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Cíl fiche: doplňkové činnosti zemědělské výroby (např. nákup moderních výrobních zařízení a technologií nezemědělského charakteru) využití obnovitelných zdrojů pocházejících z místní zemědělské výroby elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy výroba tvarovaných biopaliv Žadatelé: FO a PO podnikající v zemědělství Osoby sdružené smlouvou o sdružení Způsobilé výdaje: 100 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: max. 60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR)

10

11 Na co si dát pozor: Vyjasněné vlastnické vztahy (pozemky) Pravomocné stavební povolení/vyjádření stavebního úřadu Striktní dodržení osnovy projektu Doložení všech požadovaných příloh (dle fiche) Zajištění prostředků na předfinancování Hlášení změn v projektu Do jedné fiche může podat žadatel pouze jednu žádost Konzultujte!

12 Děkujeme za pozornost! Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace: Mgr. Jan Balcar, Ph.D. Manažer MAS pro Leader, ředitel KJH o.p.s. Tel. 777/851871 balcar@zsul.cz Ing. Lada Nevečeřalová, MBA Manažerka MAS pro Leader Tel. 725/632679 lada.n@centrum.cz Kancelář Království - Jestřebí hory o.p.s.: ZŠ Úpice-Lány Palackého 793 542 32 Úpice boční vchod pravého křídla budovy balcar@zsul.cz lada.n@centrum.cz


Stáhnout ppt "„Budujeme region se společnou budoucností“ „Budujeme region se společnou budoucností“ realizace SP LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google