Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interkulturní marketing Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interkulturní marketing Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU."— Transkript prezentace:

1

2 Interkulturní marketing Mgr. Evžen Staněk

3 Interkulturní marketing a komunikace DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

4 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli v místě určení = nejméně pružný nástroj marketingového mixu = budování distribučních cest je velmi nákladnou a dlouhodobou záležitostí Distribuční politika - funkce =přiblížit nabídku poptávce =zajistit plynulý pohyb zboží od tuzemského výrobku ke spotřebiteli na zahraničním trhu

5 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Distribuční strategie - respektuje ostatní strategie marketingového mixu (cenovou, výrobkovou, komunikační) - řeší:  hustotu distribuční sítě  délka distribučních kanálů  postavení a výběr účastníků distribuce a koordinace jejich činností  logistiku

6 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace 1. Intenzivní strategie - mnoho prodejních míst - masová distribuce - standardní rychloobrátkové zboží - nákup rutinním způsobem bez srovnávání s konkurenčními výrobky - zvýšené náklady – více mezičlánků + vyšší náklady na komunikaci - riziko zevšednění výrobku - oslabení image značky riziko ztráty kontroly nad distribucí

7 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace 2. Selektivní strategie - omezený počet prodejních míst, které splňují kvantitativní a kvalitativní požadavky výrobce - výrobek se silnou image - zboží k dlouhodobé spotřebě, zvážení všech nákupních alternativ - kontrola distribuce výrobcem - vytváření pevného vztahu mezi výrobcem a vybranými mezičlánky možnost ovlivnění způsobu prodeje a výši cen výrobcem

8 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace 3. Výhradní (exklusivní) distribuce - velmi omezený počet prodejních míst, jediný distributor - exklusivní výrobek - podpora image výjimečnosti výrobku - vyšší ceny - výhradní distribuce v rámci franšízy výrobce lépe kontroluje úroveň poskytovaných služeb, propagaci a platební podmínky

9 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Určující faktory - zákazník (nákupní a spotřební chování) - kultura a ekonomické prostředí - konkurence - cíle firmy - finanční zdroje firmy - charakter výrobku - náklady na distribuci - kontrola

10 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Distribuční cesta 1. Přímá distribuční cesta - přímý kontakt výrobce (dodavatele) a spotřebitele (uživatele) klady: - přímý kontakt, komunikace, bezprostřední zpětná vazba, kontrola nad cenovou politikou a výší nákladů zápory: - obtíže spojené s prezentací výrobků, složitost a neefektivnost v případě zboží hromadného charakteru, nutno zajistit kvalifikovaně plynulý tok zboží → potřeba kontaktů s řadou subjektů

11 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace 2. Nepřímá distribuční cesta - délka je ovlivněna počtem mezičlánků klady: - delegace činností na mezičlánky, využití jejich kontaktů a znalostí → účinnější způsob prodeje zboží, nižší spotřeba investice zápory: ztráta kontroly nad zbožím, cenou a způsobem prodeje, nedostatečný přísun info o zákaznících, nutnost motivace mezičlánků k výkonům, vyšší náklady distribuce a riziko neplnění plateb a nedobytných pohledávek

12 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Typy distribučních mezičlánků: - prostředníci - zprostředkovatelé - obchodní zástupci - podpůrné mezičlánky (dopravní firmy, banky) – poskytují služby a usnadňují směnu zboží

13 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Organizace distribučních cest - distribuční cesty a mezičlánky plní rozmanité funkce a realizují řadu aktivit → jednotliví účastníci vytvářejí mezi sebou vazby a vzájemnou závislost - vznikají nové organizační systémy distribuce, ve kterých je činnost jednotlivých subjektů regulována a koordinována  vertikální  horizontálnímarketingový systém  vícedimenzionální - problémy distribučních cest: odlišnost zájmů účastníků, neslučitelnost cílů, nejasná práva a povinnosti členů, přílišná závislost mezičlánků na výrobci

14 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Vertikální marketingový systém - prolínání výrobních a obchodních činností  uzavřený = jeden subjekt vlastní subjekty ostatních  smluvní = spolupráce formou franšízy  administrativní = dominantní postavení vůči účastníkům - společná komunikační aktivita, spolupráce při skladování... - strategické nákupní aliance (mezi obchodními firmami, společný postup vůči dodavatelům, koordinace marketingových aktivit, spolupráce při vstupu na další zahraniční trhy

15 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Horizontální marketingový systém - spojení (přechodné, trvalé) zdrojů nebo programů 2 i více firem v zájmu využití nové příležitosti na trhu - např. spolupráce řetězců supermarketů s bankami a nabídka finančních služeb přímo na prodejních místech např. spolupráce firem stejného odvětví → zvýšení přitažlivosti prodejního místa, zvýšení prodeje, snížení nákladů

16 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Vícedimenzionální marketingový systém - využívá 2 a více distribučních cest k dosažení segmentů zákazníků klady: - lepší pokrytí trhu, nižší náklady, pohodlnější prodej zápory: větší nezávislost nových distribučních cest může vést ke konfliktním situacím, ztráta kontroly

17 Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace Vývojové trendy v mezinárodní distribuci - způsobeno procesem koncentrace (na úrovni organizační i provozní) a internacionalizace - globální obchodní firmy, strategické obchodní aliance, v MOO se objevují nové formy prodeje a jejich kombinace, prodej bez prodejen (TV, internet, telefon) - roste konkurence, polarizace prodejců (široký sortiment x specializovaný prodej) - pokles objemů obchodů ve VOO prodej pod značkou distributora i pod svou vlastní (private label)


Stáhnout ppt "Interkulturní marketing Mgr. Evžen Staněk Interkulturní marketing a komunikace DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU."

Podobné prezentace


Reklamy Google