Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ro č ník:1. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět: Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh: Jednoduchá obsluha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ro č ník:1. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět: Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh: Jednoduchá obsluha."— Transkript prezentace:

1 Ro č ník:1. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět: Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh: Jednoduchá obsluha Téma: JO Restaurační způsob Jméno autora:Jaroslav Petr ů Vytvo ř eno dne: 26.7.2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – zásady obsluhy,d ě lení dle použití. Restaura č ní zp ů sob d ě lení. ŠablonaIII/2 Č. materiáluVY_32_INOVACE_STO_386

2 Zásady a d ě lení Jednoduchá obsluha

3 JO – společenské zásady Zdravíme Nejíme Nepijeme Nežvýkáme Nekou ř íme Úsm ě v Neschováváme se Pomáháme si Vzd ě láváme se

4 JO – profesní zásady Servis provádíme z pravé strany – až na zvláštní p ř ípady První obsluhujeme ženu – až na zvláštní p ř ípady Obsluhujeme z levé ruky – to znamená že vše nosíme v levé ruce Nep ř et ě žujeme se - tím p ř edcházíme nehodám Dodržujeme hygienická pravidla Dodržujeme bezpe č nost Používáme profesní pom ů cky Nezapomínáme na osobní vybavení

5 Co dodržujeme Talí ř s jídlem pat ř í p ř ed hosta znakem nahoru a masem dolu Nápoje zakládáme na pravou stranu nad n ů ž Kompoty zakládáme na pravou stranu Saláty zakládáme na levou stranu Talí ř ek na kosti na levou stranu

6 Dělení způsobů - JO Restaura č ní Kavárenský Barový Slavnostní Etážový

7 Restaurační způsob obsluhy D ě líme na jednoduchou a složitou Jednoduchou dále d ě líme na základní a vyšší formu Složitou taktéž d ě líme na základní a vyšší formu Základní rozdíl spo č ívá v tom jak a kde hosta obsluhujeme

8 JO – restaurační způsob – základní forma Základní forma spo č ívá v tom nejjednodušším servisu Taktéž m ů žeme ozna č it jako nejrozší ř en ě jší Obsluhující p ř evezme vyhotovenou objednávku v kuchyni a odnáší host ů m Veškeré druhy pokrm ů jsou servírovány na jednom talí ř i v č etn ě p ř íloh

9 JO – restaurační způsob – vyšší forma Jedná se o propracovan ě jší zp ů sob servisu. Ten má poskytnout host ů m více pohodlí a konfortu Nejedná se o zážitkový servis – ten je až ve složité obsluze Ale i p ř esto m ů že být ur č itá profesionalita ozna č ována jako zážitek a d ů vod ke spokojenosti hosta

10 Jak probíhá Obsluhující p ř evezme vyhotovenou objednávku v kuchyni a vše odnáší host ů m Rozdíl je v rozložení pokrmu na talí ř ích Již v kuchyni kucha ř p ř i tomto zp ů sobu rozd ě lí jídlo na talí ř e následovn ě Na masovém talí ř i podáváme maso s omá č kou č i š ť ávou Na dezertním talí ř ku je podávána p ř íloha U p ř ílohy nezapomeneme p ř iložit p ř ekládací p ř íbor

11 Co musíme vědět Pokud jsou u jídla dv ě p ř ílohy ??? Tak zvláš ť na dezertním talí ř ku je host ů m podávána ta kterou snáze host p ř eloží P ř ílohu zakládáme na levou stranu

12 Kontrolní otázky Jaké jsou zásady p ř i obsluze obecn ě D ě lení zp ů sob ů obsluhy do skupin dle jejich vhodnosti p ř i použití v ur č itých st ř ediscích Co je základní forma JO Co je vyšší forma JO Jak se provádí servis více p ř íloh

13 zdroje http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&hl=cs&client=opera&rls=cs&ch annel=suggest&tbm=isch&tbnid=AQOtW8EYj9rjmM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&hl=cs&client=opera&rls=cs&ch annel=suggest&tbm=isch&tbnid=AQOtW8EYj9rjmM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=378&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=zGfj4AzURcNnkM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=378&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=zGfj4AzURcNnkM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=6rbud1o4MSdu3M:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=6rbud1o4MSdu3M:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=z9ie25z4HGDQmM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=z9ie25z4HGDQmM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=oHwlb6mK5e7IdM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=oHwlb6mK5e7IdM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=LPIUpHjr3Q6csM:&imgrefurl=http:// http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk&start=472&hl=cs&client=opera &rls=cs&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=LPIUpHjr3Q6csM:&imgrefurl=http:// _


Stáhnout ppt "Ro č ník:1. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět: Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh: Jednoduchá obsluha."

Podobné prezentace


Reklamy Google