Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHESTER IRVING BARNARD (1886 – 1961) MARTIN ČERVENÝ PETR DUCHOŇ JAN VEJVODA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHESTER IRVING BARNARD (1886 – 1961) MARTIN ČERVENÝ PETR DUCHOŇ JAN VEJVODA."— Transkript prezentace:

1 CHESTER IRVING BARNARD (1886 – 1961) MARTIN ČERVENÝ PETR DUCHOŇ JAN VEJVODA

2 Životopis  Manažer, spisovatel, filozof, sociolog  Zakladatel teorie systémového přístupu  Narozen 7.11.1886 (Malden, Massachusetts, USA)  Studium na Harvard college (nedokončil)  Statistik – American Telephone and Telegraph company (dnes AT&T)  1927 – prezident New Jersey Bell Telephone company  1938 – kniha „The functions of the Executive“ (Funkce exekutivy)  1939 zvolen jako společník „Americké akademie umění a věd“

3 Životopis  1942-45 prezident „United Service Organizations“  1948-52 prezident ve společnosti „Rockefeller Foundation“  1952-1954 předseda státní organizace „Národní nadace pro vědu“  Jeden z prvních členů „Společnosti pro výzkum obecných systémů “  Zemřel 7.6.1961 ve věku nedožitých 75 let

4 Hlavní myšlenky  Organizaci chápe jako otevřený sociální systém  Vedení organizace přirovnává k nerovnému systému a zbytek organizace k tělu  Chování a jednání lidí v organizaci popisuje jako souhrnné kooperativní chování  Klíčovou roli přisuzuje komunikaci  Existence většiny firem je relativně krátká, důvodem je nesplnění základních cílů  Efektivita  Ekonomická efektivnost

5 Efektivita, ekonomická efektivnost  Efektivita = schopnost dokončit započatý úkol  Ekonomická efektivnost = schopnost organizace uspokojit motivy jedinců  organizace je schopná přežít pouze tehdy, když uspokojuje své členy a zároveň dosahuje určených cílů

6 Hlavní myšlenky  Manažeři by měli autoritu získávat respektováním podřízených a pomocí kompetencí  Tím se Barnardova teorie podobá teorii Mary Parker Folletové

7 Organizační struktury  = mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace  Typy  Liniová  Funkcionální  Liniově štábní  Divizionální  Projektová

8 Liniová organizační struktura  Nejstarší organizační struktura  Tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami  Jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými

9 Funkcionální organizační struktura  Vyznačuje se funkčně specializovanými vedoucími, mnohostrannými vazbami a specializovanou pravomocí a odpovědností

10 Liniově štábní organizační struktura  Kombinace liniových struktur  Kromě liniových prvků zahrnuje „štáb“, který má za úkol koordinovat činnosti mezi jednotlivými hierarchickými stupni  Štáb nemá rozhodovací pravomoc

11 Divizionální organizační struktura  Používána u rozsáhlých organizacích, které působí ve více oblastech nebo regionech  Decentralizované řízení  Vytváří nižší, plně autonomní jednotky

12 Projektová organizační struktura  Projektová organizační struktura má tři úrovně:  1) podnikový manažer – řídí manažery projektů  2) manažeři projektů – každý manažer projektu řídí svůj vlastní tým  3) projektové týmy (jeden zaměstnanec může být ve více týmech)

13 Formální organizační struktura  Vymezené hierarchické vztahy, popisy pracovních funkcí, pravomoc, zodpovědnost, řídící předpisy a normy  Podnikové činnosti sjednocuje za účelem dosažení cílů  Míra formální organizační struktury závisí na mnoha faktorech např. na druhu činnosti podniku, jeho velikosti, uplatněné organizační struktuře, vnitřních vztazích atd.

14 Neformální organizační struktura  Vztahy vznikající přirozeným sbližováním lidí  Neformální vztahy, které vznikají mezi lidmi mohou přispět k dosažení cílů organizace  Barnard říká: „je snazší požádat o pomoc přítele, než neznámého člověka“  Neformální skupiny jsou spojené určitými společnými zájmy. Vznikají a zanikají, jsou volně anebo těsně semknuté okolo svých neformálních vedoucích  Vytváří podnikové klima, ovlivňuje spokojenost lidí s podmínkami na pracovišti, jejich morálku a chování, motivaci k práci.

15 Funkce exekutivy  Jeho životní teorii publikoval v díle „The Functions of the Executive“ (Funkce exekutivy)  Toto dílo několikrát přepracoval a zdokonaloval Barnard shrnul výkonné funkce takto:  Vytvoření a udržování systému komunikace  Zajištění základní služby od jiných členů  Vyjádření a definování účelů a cílů organizace

16 Funkce exekutivy  Organizace vzniká pokud:  Jsou k dispozici osoby schopné vzájemně komunikovat  Jsou k dispozici osoby ochotné přispět k akci  Jsou k dispozici osoby ochotné splnit společný cíl

17 Funkce exekutivy  Barnard formuloval dvě zajímavé teorie, v kontextu komunikačních systémů: teorie autority a teorie pobídek.  Obě shrnují několik pravidel:  Komunikační kanály by měli být stálé, definitivní  Každý by měl znát systém komunikačních kanálů  Všichni mají mít přístup k formálním komunikačním kanálům  Komunikační linka by měla být tak krátká a přímá, jak je to jen možné  Kvalifikace a kompetence lidí, sloužících jako komunikační centra by měly být přiměřené jejich úloze  Komunikační linka by neměla být přerušena, pokud je organizace „v provozu“  Veškerá komunikace má být ověřená

18 Funkce exekutivy  Vycházel z hypotézy, že organizace je systém vědomě koordinovaných činností nebo sil dvou a více pracovníků  V knize definoval dva druhy zaměstnanců:  „člověka podnikového“ = je typickým zástupcem zaměstnance ve společnostech aplikující vědecký způsob řízení. Loajálně plní příkazy, nemá potřebu být iniciativní, neklade zbytečné otázky.  „člověk podnikavý“ = chce se realizovat poněkud více. Je aktivní, samostatný, nebrání se odpovědnosti. Je tak potenciálním zdrojem růstu pro firmu. Je tím nejdůležitějším firemním aktivem.

19 Funkce exekutivy  Co se týče pobídek, určil dva způsoby přesvědčování podřízených ke spolupráci: hmotné pobídky a přesvědčování  Přičemž kladl mnohem větší důraz na přesvědčování  Popsal čtyři hlavní a čtyři specifické pobídky  Hlavními pobídkami jsou:  Přidružená atraktivita (na základě kompatibility s ostatními)  Adaptace pracovních podmínek na běžné metody a přístupy  Příležitost k tomu aby se člověk cítil částí většího celku v průběhu událostí  Podmínky komunikace s ostatními (např.: příležitost sociálních vztahů)  Specifickými jsou:  Peníze a hmotné statky  Osobní, nemateriální, příležitosti k odlišení se  Žádoucí fyzické pracovní prostředí  Další pozitiva jako např. hrdost na to, že jsem zaměstnancem

20 Funkce exekutivy  V knize Barnard jasně definuje vedení společnosti  Klade důraz na:  Hodnotu kvalitních lídrů  Definici účelu vedoucích pracovníků  Kooperaci na báze komunikace  Vedení musí udržovat organizaci v chodu  Hlavní funkce vedení:  Zajistit a definovat systém komunikace  Podpořit a zajištění základních cílů  Formulovat a definovat cíle

21 Funkce exekutivy  Povaha výkonného vedení by měla obsahovat následující:  Vyžaduje velikou míru zodpovědnosti a morálky  Pochopení podmínek fungovaní organizace  Schopnost udržet morálku u ostatních  Kritika práce:  Málo se věnoval vrcholovému managementu  Chybějící pohled na personální zlepšení  Nepochopení vývoje jednotlivce  Jeho analýza vedení je abstraktní

22 Prostor pro dotazy není Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "CHESTER IRVING BARNARD (1886 – 1961) MARTIN ČERVENÝ PETR DUCHOŇ JAN VEJVODA."

Podobné prezentace


Reklamy Google