Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY. Organizování Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY. Organizování Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Je."— Transkript prezentace:

1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

2 Organizování Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Formou zabezpečování těchto úkolů jsou organizační struktury Formou zabezpečování těchto úkolů jsou organizační struktury

3 Organizování se skládá z těchto kroků Identifikace činností Identifikace činností Seskupení činností podle různých kritérií a jejich přiřazení konkrétním organizačním útvarům => vznik č struktury Seskupení činností podle různých kritérií a jejich přiřazení konkrétním organizačním útvarům => vznik organizační struktury Stanovení a určení rolí lidem Stanovení a určení rolí lidem

4 Organizační struktura Je základní nosnou strukturou, neboť propojuje všechny ostatní (např. řídící, ekonomickou, technickou atd.) Je základní nosnou strukturou, neboť propojuje všechny ostatní (např. řídící, ekonomickou, technickou atd.) Je tvořena organizačními jednotkami (podřízení + vedoucí) Je tvořena organizačními jednotkami (podřízení + vedoucí)

5 Počet pracovníků, které je schopen vedoucí řídit je dána kvalifikací a schopností vedoucího kvalifikací a schopností vedoucího kvalifikací a schopností podřízených kvalifikací a schopností podřízených četnost a frekvence vztahu k podřízeným četnost a frekvence vztahu k podřízeným druh a složitost práce atd. druh a složitost práce atd.

6 Hierarchické uspořádání „ORGANIGRAM“ Ředitelství Úsek Podřízení Úsek Štáb (pomocný útvar)

7 Organigram PLOCHÝ - Moderní uspořádání – lepší přímý kontakt a předávání informací - Méně organizačních stupňů – větší rozpětí STRMÝ - Více organizačních stupňů - menší rozpětí - Nebezpečí špatné informovanosti

8 Hierarchické uspořádání umožňuje Specializaci jednotlivých organizačních jednotek Specializaci jednotlivých organizačních jednotek Lepší přizpůsobování se změnám vnějšího prostředí Lepší přizpůsobování se změnám vnějšího prostředí Jednodušší řízení organizačního systému Jednodušší řízení organizačního systému Snížení nároků na objem informací Snížení nároků na objem informací

9 Managerské funkce Plánování Plánování Organizování Organizování Personální zajištění Personální zajištění Vedení lidí Vedení lidí Kontrola Kontrola

10 Plánování  Proces, ve kterém manažer formuluje cíl a cesty k jeho dosažení  Podnikové cíle jsou obecné a specifické  Specifické cíle – např.: minimalizace ztrát

11 Organizování  Vymezení, stanovení a zajištění činností a vzájemných vztahů lidí i kolektivů při plnění určitých záměrů a úkolů  Základná logistiku procesu organizování vyjadřuje Dalův systém OSCAR: cíle, specializace, koordinace, pravomoc, zodpovědnost

12 Personální zajištění  Umění získat, udržet a využívat schopné pracovníky   Nejcennější kapitál podniku : znalosti, schopnosti, dovednosti a postoj pracovníka podniku

13 Řízení lidských zdrojů plánování, získávání výhodných pracovníků plánování, získávání výhodných pracovníků zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikace pracovníků zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikace pracovníků hodnocení pracovníků hodnocení pracovníků odměňování odměňování

14 Vedení lidí  Schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytyčených cílů

15 Kontrola  Proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem a jeho realizací  Proces kontroly rozdělujeme do jednotlivých fází

16 Kontrolní fáze Získání a výběr informací Získání a výběr informací Ověření správnosti výchozí informace Ověření správnosti výchozí informace Kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů Kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů Návrhy a opatření Návrhy a opatření Zpětná vazba, tedy kontrola realizace navrhovaných opatření Zpětná vazba, tedy kontrola realizace navrhovaných opatření

17 Řídící struktura  Je tvořena lidskými prvky, mezi nimiž jsou informační vazby mající charakter nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce  Základním prvkem je člověk, jehož znalosti, vědomosti a zkušenosti ovlivňují strukturu i celý řídící proces

18 Řídící jednotky Základ řídící struktury tvořené vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Základ řídící struktury tvořené vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Jejich charakter je ovlivňován členy těchto skupin a především jejich odpovědnými vedoucími Jejich charakter je ovlivňován členy těchto skupin a především jejich odpovědnými vedoucími

19 Základní typy řídících struktur Útvarové řídící struktury Útvarové řídící struktury Věcné řídící struktury Věcné řídící struktury

20 Doplňkové struktury Struktury dočasné Struktury dočasné Jsou používány v případech, kdy jsou cíle a řešení: Jsou používány v případech, kdy jsou cíle a řešení: Časově omezené a mají charakter jedinečnosti Časově omezené a mají charakter jedinečnosti Vyžadují spolupráci pracovníků z různých organ.jednotek Vyžadují spolupráci pracovníků z různých organ.jednotek Vyvolávají potřebu netradičních vztahů Vyvolávají potřebu netradičních vztahů Riziko realizace je vyšší Riziko realizace je vyšší

21 Typy doplňkových struktur Koordinačně – kooperační Koordinačně – kooperační Projektově - integrační Projektově - integrační Maticově – činnostní Maticově – činnostní Programově – úkolová Programově – úkolová

22 Formální a neformální stránka řídící struktury

23 Formální stránka Je charakterizována organizačními normami, které zajišťují takovou strukturu, po které by bylo dosaženo cílového chovaní. Je charakterizována organizačními normami, které zajišťují takovou strukturu, po které by bylo dosaženo cílového chovaní. Využívá individuální inteligenci, usměrňování a koordinaci síly skupiny. Využívá individuální inteligenci, usměrňování a koordinaci síly skupiny. Vytváří takové prostředí v němž jednotlivci fungují. Vytváří takové prostředí v němž jednotlivci fungují. Podporuje dosažení skupinových cílů Podporuje dosažení skupinových cílů

24 Formální stránka Formální stránka musí být pružná, měla by poskytovat prostor pro volnost jednání, využití tvůrčích talentů a pro poznání individuálních zálib a schopností Formální stránka musí být pružná, měla by poskytovat prostor pro volnost jednání, využití tvůrčích talentů a pro poznání individuálních zálib a schopností Jednotlivcům umožňuje přispívat k dosažení podnikových cílů Jednotlivcům umožňuje přispívat k dosažení podnikových cílů

25 Neformální stránka Dotýka se každé činnosti daného systému Dotýka se každé činnosti daného systému Uplatňuje se obzvlášť tam, kde nepůsobí stránka formální Uplatňuje se obzvlášť tam, kde nepůsobí stránka formální Vzniká z vůle lidí a to především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie, ….) Vzniká z vůle lidí a to především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie, ….) Je snazší požádat o pomoc někoho koho známe osobně, i když je z jiného oddělení Je snazší požádat o pomoc někoho koho známe osobně, i když je z jiného oddělení

26 Neformální stránka Příčinou vzniku neformálních skupin může být: potřeba vyplnit mezeru ve formální stránce organizačního systému potřeba vyplnit mezeru ve formální stránce organizačního systému nutnost čelení tlaku vedoucího pracovníka nebo jiných členů skupiny nutnost čelení tlaku vedoucího pracovníka nebo jiných členů skupiny potřeby lidí seskupovat se podle osobních zvláštností a podle úcty a vážnosti, kterou k sobě cítí potřeby lidí seskupovat se podle osobních zvláštností a podle úcty a vážnosti, kterou k sobě cítí

27 Neformální stránka Chester Barnard popsal neformální struktury jako „jakékoli společné osobní aktivity postrádající vědomý společný účel a to i tehdy jestliže přispívají k dosažení společných výsledků“ Chester Barnard popsal neformální struktury jako „jakékoli společné osobní aktivity postrádající vědomý společný účel a to i tehdy jestliže přispívají k dosažení společných výsledků“ Keith Danis: „Je to síť obchodních a sociálních vztahů, které nejsou vytvářeny ani požadovány formální organizační strukturou, ale které vznikají spontánně tím, že se lidé navzájem spolčují.“ Keith Danis: „Je to síť obchodních a sociálních vztahů, které nejsou vytvářeny ani požadovány formální organizační strukturou, ale které vznikají spontánně tím, že se lidé navzájem spolčují.“

28 Klady a zápory těchto skupin Klady: 1. Splnění individuálních potřeb úcty a uznání 2. Pocit sebe jistoty 3. Dobré prostředí pro výměnu nápadů a informací Zápory: 1. Vznik rozporů mezi formálními skupinami 2. Odpor vůči některým rozhodnutím a změnám 3. Tlak na jednotlivce podřídit se normám neformální skupiny 4. Potlačování individuální iniciativy

29 Literatura Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.: Teorie řízení Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.: Teorie řízení Internet a jiné zdroje Internet a jiné zdroje

30 Prostor pro dotazy…..?

31 Pokud nejsou žádné otázky. Děkujeme za pozornost…..


Stáhnout ppt "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY. Organizování Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Je."

Podobné prezentace


Reklamy Google