Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií CZ.1.07/2.2.00/ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI v oblasti TV předškolního vzdělávání a způsoby jejich ověřování

2 Katedra tělesné výchovy
Projekt ESF – Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií. Kombinovaná forma výuky Způsobilosti a způsoby jejich ověřování

3 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY PŘEDMĚTY
1.ročník TVDM1 dovednostní minimum 1 (ZS) – Z – nelokomoční, lokomoční dovednosti, rušná a průpravná část TVDM2 Dovednostní minimum 2 (LS) – Z – manipulační dovednosti, pohybové a psychomotorické hry ZTTC (ZS) – Zk – základy teorie tělesných cvičení 2.ročník TDTC1 (ZS) – Z - didaktika TV TDTC2 (LS) – Zk – převod nejen didaktické teorie do praxe, pobyt v přírodě, organizace sportovních půldnů pro mateřské školy TDZTV (LS) – Z – zdravotní TV

4 Způsob ověření způsobilosti
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - předměty TVDM1, dovednostní minimum, (1.roč. ZS) Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student aktivně používá gymnastické názvosloví - porozumí a popíše správné držení těla součástí cvičení je základní hodnocení držení těla, studenti se hodnotí navzájem test názvosloví tělesných cvičení   Student sestaví rušnou a průpravnou část cvičební jednotky dětí předškolního věku bez náčiní i s náčiním - seminární práce Student aplikuje teoretické znalosti a praktické dovednosti do cvičebních jednotek v mateřské škole - v rámci vlastní praxe v mateřských školách Student je schopen demonstrovat vybrané pohybové dovednosti - kontrolní cviky a demonstrace vybraných gymnastických dovedností a dopomoci Student dovede analyzovat podstatné momenty (uzlové body) dovednosti v rámci motorického učení dětí předškolního věku

5 Způsob ověření způsobilosti
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - předměty ZTTC, Základy teorie tělesných cvičení, (1.roč. ZS), Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student vymezí základní pojmy (tělesný pohyb, tělesná cvičení, pohybové schopnosti, dovednosti). Rozliší vývoj motoriky v periodizaci lidského věku - písemná zkouška Student rozpozná základní svalové skupiny a jejich funkci – průběžné písemné testy.

6 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - předměty TVDM2 , Dovednostní minimum 2, (1
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - předměty TVDM2 , Dovednostní minimum 2, (1.roč. LS)   Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student dokáže vybrat, uvést, zrealizovat a zhodnotit pohybovou a psychomotorickou hru. Zároveň bude schopen realizovat pohybové hry a hravá a zábavná cvičení v procesu a prostředí předškolní výchovy . praktická realizace každého studenta v průběhu semestru, návrh pohybových her pro předškolní děti (soubor karet – semestrální práce). KFO – Videozáznam. Student dokáže bezchybně provést ukázku manipulačních dovedností a zařadí vhodná průpravná cvičení na jejich zdokonalení . praktické předvedení na cvičení v průběhu semestru, praktické zápočtové požadavky. KFO – videozáznam.

7 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - předměty TDTC1, didaktika TV, 2.roč. ZS
 Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student používá základní pojmy didaktiky tělesné výchovy využívá při zpracování semestrálních prací a v praxi při komunikaci s dětmi Student vysvětlí nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikuje základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody do výuky tělesné výchovy u předškolních dětí v průběhu semestru při samostatné práci v semináři, při písemném zápočtovém testu, v semestrální práci – písemná příprava na cvičební jednotku předškolních dětí KFO - v semestrální práci – písemná příprava na cvičební jednotku předškolních dětí Student modifikuje jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů zařadí do semestrální práce a při pohybové praxi s dětmi – kinestetický učební styl, rekreační cvičení, tělovýchovné chvilky Student zpracuje na základě sestavených plánů různé typy cvičebních jednotek TV s poutavými pohybovými činnostmi zpracování cvičební jednotky (semestrální práce)

8 Způsob ověření způsobilosti
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY – předměty TDTC2, teorie a did. tělesných cvičení, 2. roč., LS Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student vnímá plánování, přípravu a realizaci kreativních pohybových činností jako praktickou pomoc pro systematiku práce učitele v mateřské škole. Kombinovaná zkouška. Student používá dovednosti v oblasti pobytu v přírodě ve výukové činnosti. - vlastní seznámení s činnostmi v přírodě - příprava a realizace pohybových činností pro odpolední pobyt venku v MŠ Student v týmu navrhne a zrealizuje pohybové dopoledne pro několik mateřských škol. - příprava celé organizace s obsahem sportovního dopoledne pro více jak 200 dětí předškolního věku a její realizace

9 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY – předměty TDZTV, zdravotní TV, 2.roč. LS
 Způsobilosti  Způsob ověření způsobilosti Student si osvojí hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce provozují v rámci cvičení sami na sobě KFO – individuální hodnocení držení těla a svalových dysbalancí Student si zapamatuje neurofyziologické zákonitosti řízení pohybu a aplikuje je při sestavování spontánní a řízené pohybové aktivity v prostředí mateřské školy - kontrolní cviky ve skupině Student aplikuje uvolňovací, protahovací a posilovací kompenzační cvičení pro všeobecné rozcvičení v optimální návaznosti sestavení průpravné části ve skupině KFO – semestrální práce v písemné podobě

10 Západočeská univerzita v Plzni Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy
Řešení v rámci projektu ESF „Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií“ CZ.1.07/2.2.00/


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google