Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr adekvátních vyučovacích metod při fixaci a kontrole znalostí v rámci ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr adekvátních vyučovacích metod při fixaci a kontrole znalostí v rámci ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc."— Transkript prezentace:

1 Výběr adekvátních vyučovacích metod při fixaci a kontrole znalostí v rámci ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc

2 Výběr adekvátních vyučovacích metod při fixaci a kontrole znalostí v rámci ekonomického vzdělávání 1.Podstata a funkce fixačních metod v ekonomickém vzdělávání 2.Přehled fixačních metod aplikovaných v ekonomickém vzdělávání 3.Aplikace opakování v ekonomickém vzdělávání 4.Aplikace cvičení v ekonomickém vzdělávání 5.Zjišťování výsledků ekonomického vzdělávání a jejich hodnocení 6.Přehled základních metod zkoušek v rámci ekonomického vzdělávání 7.Aplikace metod zkoušení v ekonomickém vzdělávání

3 1) Podstata a funkce fixačních metod v ekonomickém vzdělávání  Podstata fixační metody (zaměřuje se na upevňování získávaných znalostí žáků, vede k trvalosti znalostí, prolíná celým vyučovacím procesem, je etapou ekonomického vzdělávání)  Funkce fixačních metod (upevňuje znalostí, prohlubuje je, propojuje vědomosti, dovednosti a návyky žáků důležité pro práci v ekonomické praxi)

4 2) Přehled fixačních metod aplikovaných v ekonomickém vzdělávání  Opakování (ústní či písemně z textů, mluvenou i písemnou komunikací mezi žákem a učitelem, v praktických činnostech žáků, je prostředkem v boji proti zapomínání, ve školním vyučování či v domácí přípravě žáků)  Cvičení (upevňuje vědomosti a dovednosti žáků zaměřených především na početní a činnostní aktivity, při ovládání techniky – počítačů, faxů, kopírovacích strojů aj.)

5 3) Aplikace opakování v ekonomickém vzdělávání  Upevňování obecných ekonomických poznatků (pojmy, poučky, ekonomické zákonitosti, tendence a trendy vývoje hospodářství, ekonomické vztahy, ekonomické teorie)  Aplikace v ekonomických předmětech s převážně verbálním učivem (v Ekonomice, v Marketingu, v Managementu aj.)

6 4) Aplikace cvičení v ekonomickém vzdělávání  Upevňování učiva činnostního zaměření (žáci počítají, účtují, tvoří hospodářské písemnosti, graficky znázorňují ekonomická fakta a trendy, navrhují podnikatelské záměry, připravují marketingové náměty, sestavují statistické tabulky, vyplňují formuláře a výkazy aj.)  Aplikace v ekonomických předmětech s praktickým zaměřením (Písemná a ústní elektronická komunikace, Účetnictví, Statistika, Cvičné firmy aj.)

7 6) Přehled základních metod zkoušek v rámci ekonomického vzdělávání  ústní zkoušky (individuálním zkoušením zjišťujeme stav vědomostí a dovedností v rámci vyučovacích hodin, před klasifikací a u maturit, posuzujeme vyjadřovací schopnosti žáků a jejich myšlení)  písemné zkoušky (individuálním zkoušením zjišťujeme stav vědomostí a dovedností, reprodukuje se text, řeší se příklady, vypracovávají se dokumenty, přehledy, grafy, tabulky, jsou více objektivní, užívají se v průběhu vyučování, před klasifikací i u maturit, mohu být předepsány učebními osnovami předmětu)  didaktické testy (jsou formou písemné zkoušky, považovanou za velice objektivní, umožňující měřitelnost stavu znalostí žáků, mají formalizovanou – standardizovanou podobu, nestandardizované vytvářejí učitelé, užívají se v běžné výuce, nejsou vhodné k souhrnnému zkoušení ani k maturitě)

8  praktické zkoušky (prokazují dovednosti žáků komplexní povahy v praktických činnostech, zařazených v průběhu výuky, v souhrnném upevňování a u závěrečných zkoušek)  počítačové zkoušky (převedené písemné zkoušky do počítačové podoby vytvořením speciálního softwarového vybavení)

9 7) Aplikace metod zkoušení v ekonomickém vzdělávání  ústní zkoušky (užívají se ve všech ekonomických předmětech, především typu Ekonomika, Ekonomické teorie, Marketing, Management, Daňová soustava aj.)  písemné zkoušky (užívají se ve všech ekonomických předmětech, zejména typu Účetnictví, Statistika, Ekonomické výpočty, Obchodní korespondence, Písemná a elektronická komunikace, Integrovaný ekonomický předmět, Ekonomická cvičení aj.)  praktické zkoušky (užívají se v ekonomických předmětech typu Účetnictví, Informační technologie, Obchodní písemnosti, Písemná a elektronická komunikace, Fiktivní firmy, Cvičné kanceláře aj., často jako součást maturitní zkoušky z odborných – ekonomických – předmětů)


Stáhnout ppt "Výběr adekvátních vyučovacích metod při fixaci a kontrole znalostí v rámci ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google