Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah TV s metodikou Požadavky k získání známky Literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah TV s metodikou Požadavky k získání známky Literatura."— Transkript prezentace:

1 Obsah TV s metodikou Požadavky k získání známky Literatura

2 Obsah 1. ročník - TEORIE Výsledky vzděláváníUčivo  určí rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a pohybovými dovednostmi  rozlišuje různé stupně rozvoje pohybových schopností v závislosti na věku dítěte  vysvětlí termín senzitivní období  aplikuje vhodné metody rozvoje pohybových schopností a dovedností v praxi k danému věku dětí (OP)  charakterizuje a volí cíle, postupy, metody, formy, pomůcky a jiná specifika rozvoje pohybových dovedností, tělesné zdatnosti, psychického, sociálního a emocionálního rozvoje dětí (OP) Ontogeneze pohybových schopností jedince Pohybová schopnost (dělení, charakteristika) Senzitivní období Pohybová dovednost (charakteristika) Částečně i ve druhém ročníku

3 Obsah 1. ročník - Praxe  vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v gymnastice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP)  řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Gymnastika Skupinové výstupy - metod. postupy v gymnastice při nácviku určité pohybové dovednosti pro různé věkové skupiny  vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v atletice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP)  řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Atletika Skupinové výstupy - metod. postupy v atletice při nácviku určité pohybové dovednosti pro různé věkové skupiny

4 Obsah 2. ročník - TEORIE Výsledky vzděláváníUčivo  diagnostikuje pohybové schopnosti a dovednosti dítěte (OP)  plánuje, organizuje a vyhodnocuje tělesnou výchovu a pohybové činnosti, připravuje ucelené vzdělávací projekty (OP)  uplatňuje vhodné metody diagnostiky pohybových činností (OP)  rozdělí motorické testy  ukáže na příkladech testování v praxi Testování tělesné zdatnosti, diagnostika a plánování Zdokonalování pohybových schopností Pohybová dovednost Tělesná zdatnost  spočítá BM index a stanoví výsledek  sestaví jednoduchý jídelníček řídící se zásadami správné výživy  umí naučit děti zásadám bezpečného chování, poskytnutí první pomoci v případě úrazu a návykům zdravého způsobu života Základní hygienické normy pro pohybové aktivity Úrazová zábrana. Záchrana, dopomoc.

5 Obsah 2. ročník - Praxe  vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v gymnastice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP)  řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Sportovní hry, netradiční hry Skupinové výstupy - metod. postupy při sportovních hrách a netradičních sportech Uplatnění her v ostatních sportovních aktivitách  vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v atletice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP)  řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Zdravotní a průpravná TV Skupinové výstupy - kompenzační a relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla

6 Literatura • Přednášky • STLOUKALOVÁ, B. Didaktika tělesné výchovy pro mateřské školy. c2008. • MUŽÍK, V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997. • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky TV. Brno : PdF MU, 2001. • STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : PdF MU a MSD, s.r.o., 2002 (s. 62-69). • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000. • LOCHMANOVÁ, L., MAZAL, F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Olomouc : Hanex, 1998. • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Základní škola, Obecná škola, Národní škola. • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Schválená verze. http://www.msmt.cz/ http://www.msmt.cz/ • Vilímová, V., Didaktika tělesné výchovy, 1. vyd. Brno, 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury, 2002.

7 Literatura • Internet: např. – http://www.komen1.estranky.cz/clanky/ucitele-i-stupen/telesna- vychova.html http://www.komen1.estranky.cz/clanky/ucitele-i-stupen/telesna- vychova.html – http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/technika-metodika- trnink-bhy.html http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/technika-metodika- trnink-bhy.html – http://www.kuzelky.cz/dokumenty/tmk/metod-lauer-kap-04-5.pdf http://www.kuzelky.cz/dokumenty/tmk/metod-lauer-kap-04-5.pdf – http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/uvod/stra nky/uvod.htm http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/uvod/stra nky/uvod.htm

8 Požadavky k získání známky • Skupinová nebo individuální práce na určité téma – předvedení • Písemná práce - test


Stáhnout ppt "Obsah TV s metodikou Požadavky k získání známky Literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google