Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura

2 2 Zakladatelský rozpočet Sestavuje se před zahájením podnikání a skládá se ze třech základních částí: –Rozpočet potřebného majetku a zdrojů jeho krytí – jde v podstatě o sestavení plánované počáteční rozvahy, –Rozpočet výnosů, nákladů a HV většinou za první rok podnikání – představuje plánovanou výsledovku, –Rozpočet rozdělení zisku, posouzení výhodnosti podnikání (posouzení rentability podnikání).

3 –je potřeba pořídit výrobní zařízení v hodnotě 2 mil Kč a bude se odepisovat 15 % ročně, –oběžný majetek je potřebný ve výši Kč, –vlastní kapitál podnikatele je 1,5 mil. Kč, –předpokládaný měsíční prodej je ks, –možná prodejní cena je 300 Kč za kus, –spotřeba materiálu na 1 kus je 60 Kč, –měsíční spotřeba energie bude Kč, –podnik zaměstná 5 zaměstnanců za mzdu Kč měsíčně, –sociální a zdravotní pojištění (SZP) činí 35,25 % z hrubých mezd, –daňová sazba je 31 %, –úroková sazba z možného úvěru bude 20 %, –úvěr bude s dobou splatnosti 10 let a to stejným každoročním úmorem. –podnikatel měl možnost nechat se zaměstnat za čistý měsíční příjem Kč a své peníze mohl uložit s 5 %ní roční úrokovou sazbou. 3 Sestavte zakladatelský rozpočet výrobce pouzder na mobily jako právnické osoby, víte-li, že:

4 Rozpočet majetku a zdrojů krytí Stálá aktiva2,0Vlastní kapitál1,5 Oběžná aktiva0,8Bankovní úvěr1,3 Aktiva celkem2,8Pasiva celkem2,8 4

5 Rozpočet výnosů a nákladů Výnosy Výpočet v Kč tržby z prodeje výrobků x 300 x 12 = Náklady materiálové x 60 x 12 = mzdové 5 x x 12 = SZP 0,3525 x = spotřeba energie x 12 = odpisy 0,15 x = nákladové úroky 0,2 x = Náklady celkem Hospodářský výsledek výnosy - náklady = Daň HV x 0,31 = Čistý zisk HV - daň =

6 Rozpočet rozdělení zisku a posouzení efektivnosti podnikání Čistý zisk Odpisy Úmor / 10 = Nerozdělené prostředky (NCF) ČZ + Odpisy - Úmor = oportunitní mzda x 12 = oportunitní úroky x 0,05 = Oportunitní náklady celkem Ekonomický zisk ner.prostř. - op.nákl.=

7 Jak se následující události projeví v rozvaze pekárny ? 1. krok – založení. Pět společníků založilo pekárnu, a.s. Základní kapitál stanovili na Kč. Vklady byly rozděleny takto: –1. v hotovosti Kč, –2. v hotovosti Kč, –3. pozemek v hodnotě Kč, –4. dodávkový automobil v hodnotě Kč, –5. v hotovosti Kč. 7

8 Řešení: AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky Základní kapitál Automobil Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze

9 2. krok - dojednání dlouhodobé půjčky Pro rozběhnutí provozu pekárny je nutné nejdříve vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením. Cena stavby je 10 miliónů Kč, cena strojního zařízení činí 5 miliónů Kč. Banka po podrobném prostudování záměru poskytla dlouhodobý úvěr v celkové výši 15 miliónů Kč. 9

10 Řešení: 10 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky Základní kapitál Automobil Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze Bankovní úvěr

11 3. krok - investice do výstavby V průběhu 6 měsíců od získání úvěru se podařilo společnosti vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením tak, aby mohl být zahájen provoz pekárny. 11

12 Řešení: 12 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky Základní kapitál Automobil Budovy Stroje Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze Bankovní úvěr

13 4. krok - zahájení provozu Pro provoz pekárny je nutné na skladě trvale udržovat zásoby v celkové hodnotě Kč. Tyto zásoby byly nakoupeny. Rovněž byl najat personál do pekárny a byl zahájen její řádný provoz. 13

14 Řešení: 14 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky Základní kapitál Automobil Budovy Stroje Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze Bankovní úvěr Zásoby

15 5. krok - po prvním roce provozu Pekárna má za sebou úspěšný první rok provozu. Za toto období se podařilo získat celkové výnosy ve výši 30 miliónů Kč. Ne všichni odběratelé však zaplatili a tak pekárna má Kč pohledávek. Ke konci roku však společnost rovněž nezaplatila částku Kč svým dodavatelům. 15

16 Celkové náklady byly Kč. Z této částky bylo zaplaceno (výdaje) Kč: – Kč za mzdy, – Kč za úroky z úvěru, – Kč za materiál (mouka, vejce apod.), – Kč za energie, pohonné hmoty a ostatní náklady. a závazky společnosti činily ke konci roku Kč. Roční odpisy byly 10 % pořizovací ceny stálých aktiv (bez pozemků) = Kč. Podnik dále zaplatil v daném období daň ze zisku Kč a splatil Kč ze svého úvěru. Pozn.: Položky rozvahy, o nichž se v zadání nehovoří, zůstávají beze změny. 16

17 Řešení: VýsledovkaVýkaz Cash Flow Výnos Přijmy Náklady Výdaje Hrubý zisk Daň Daň Splátka úvěru Čistý zisk Cash Flow

18 Řešení: 18 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky Základní kapitál Automobil Nerozděl. zisk Budovy Stroje Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze Bankovní úvěr Zásoby Ktrátk. závazky Pohledávky Celkem Celkem

19 ? Aktiva (mil. Kč)Pasiva (mil. Kč) Stálá aktiva v pořiz. ceně500Základní kapitál400 oprávky-80Neroz. zisk150 Oběžná aktivaCizí kapitál - zásoby180- běžné úvěry180 - pohledávky160- dlouh. úvěry200 - peníze170 Celkem930Celkem Jak velký je vlastní kapitál podniku? Jak velkým cizím kapitálem podnik disponuje? V jaké výši vlastní podnik stálá aktiva? Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech?

20 Doplňte chybějící údaje v rozvaze Rozvaha ke dni (v mil. Kč) AktivaPasiva Stálá aktiva85Vlastní kapitál Oběžná aktiva Základní kapitál80 Zásoby40 Nerozdělený zisk20 Pohledávky30Cizí kapitál Peněžní majetek25 Dlouhodobé úvěry Krátkodobé závazky70 20

21 Doplňte chybějící údaje v rozvaze Rozvaha ke dni (v mil. Kč) Aktiva180Pasiva180 Stálá aktiva85Vlastní kapitál100 Oběžná aktiva95Základní kapitál80 Zásoby40Nerozdělený zisk20 Pohledávky30Cizí kapitál80 Peněžní majetek25Dlouhodobé úvěry10 Krátkodobé závazky70 21

22 ? Stanovte vážené náklady na kapitál v podniku s vlastním kapitálem ve výši 2 mil. Kč s požadovanou výnosností 17 %, cizím kapitálem ve výši Kč, za nějž je placen 5% úrok při zdanění zisku sazbou 28 %. 22

23 ! WACC = 0,05 * (1 – 0,28) * ( / ) + 0,17 * ( / ) = 0,

24 ? Majitel vložil do svého podniku celkem 6 miliónů Kč. Za tento svůj vklad očekává od managementu společnosti, že bude dostávat roční dividendu alespoň 1,2 miliónu Kč. Podnik dále získal dva úvěry. Úvěr od banky A ve výši 2 mil. Kč s ročním úrokem 17 % a úvěr od banky B ve výši také 2 mil. Kč s ročním úrokem 12 %. Sazba daně z příjmu právnických osob je 24 %. Jaké jsou průměrné náklady kapitálu (WACC) tohoto podniku? 24

25 ! Průměrný úrok od banky A a B je díky stejně velkým částkám úvěrů prostým průměrem ze 17 % a 12 %, tedy 14,5 % WACC = 0,145 * (1- 0,24) * / ,2 * / = 0,16408 WACC je tedy cca 16,4 % 25

26 ? Stanovte optimální zadluženost z hlediska vážených nákladů na kapitál podniku, víte- li, že podnik bude platit daň z příjmu ve výši 40 %. Pokuste se znázornit graficky. 26 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Náklady na vlastní kapitál (%) 1212,212, Náklady na cizí kapitál (%) 66,

27 ! WACC (0 %) = 0,12 WACC (10 %) = 0,06 * (1- 0,4) * 0,1 + 0,122 * 0,9 = 0,1134 … WACC (40 %) = 0,08 * (1 – 0,4) * 0,4 + 0,14 * 0,6 = 10, 32 … 27 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %… Náklady na vlastní kapitál (%) 1212,212,61314 Náklady na cizí kapitál (%) 66,578 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %50 % WACC 1211,3410,8610,3610,32…

28 ? Podnik potřebuje při svém založení získat celkem 20 mil. Kč kapitálu. Nabízí se několik možností. Která z uvedených kapitálových struktur je nejvýhodnější podle kritéria minimálních nákladů na kapitál (WACC)? Daň z příjmu = 40 %. 28 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A B C D

29 ! WACC (A) = 0,18 * (1- 0,4) * ( / ) + + (240 / 1000) * ( / ) = 0,174 … 29 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A B C D WACC A0,174 B0,1752 C0,176 D0,1764

30 Co je to dlouhodobý majetek? Jakou úlohu má proces odepisování? Proč se oběžný majetek neodepisuje? Jaký je rozdíl mezi hrubými a čistými investicemi? Představte si, že jste majitelem taxi služby. Jakým způsobem byste financoval investice do nových vozů? U jakého podniku jsou vozy oběžným a nikoliv dlouhodobým aktivem? 30

31 Který z podniků má větší aktiva (za jinak stejných okolností): –(1) podnik s 20ti miliardovou pohledávkou vůči ČR, –(2) podnik, který má 1 miliardu na účtu v bance, –(3) firma, která má ve skladě atomový ledoborec v hodnotě 2 miliard korun? Který z těchto podniků má pravděpodobně větší likviditu? 31

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google