Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura"— Transkript prezentace:

1 Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura
Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura

2 Zakladatelský rozpočet
Sestavuje se před zahájením podnikání a skládá se ze třech základních částí: Rozpočet potřebného majetku a zdrojů jeho krytí – jde v podstatě o sestavení plánované počáteční rozvahy, Rozpočet výnosů, nákladů a HV většinou za první rok podnikání – představuje plánovanou výsledovku, Rozpočet rozdělení zisku, posouzení výhodnosti podnikání (posouzení rentability podnikání).

3 Sestavte zakladatelský rozpočet výrobce pouzder na mobily jako právnické osoby, víte-li, že:
je potřeba pořídit výrobní zařízení v hodnotě 2 mil Kč a bude se odepisovat 15 % ročně, oběžný majetek je potřebný ve výši Kč, vlastní kapitál podnikatele je 1,5 mil. Kč, předpokládaný měsíční prodej je ks, možná prodejní cena je 300 Kč za kus, spotřeba materiálu na 1 kus je 60 Kč, měsíční spotřeba energie bude Kč, podnik zaměstná 5 zaměstnanců za mzdu Kč měsíčně, sociální a zdravotní pojištění (SZP) činí 35,25 % z hrubých mezd, daňová sazba je 31 %, úroková sazba z možného úvěru bude 20 %, úvěr bude s dobou splatnosti 10 let a to stejným každoročním úmorem. podnikatel měl možnost nechat se zaměstnat za čistý měsíční příjem Kč a své peníze mohl uložit s 5 %ní roční úrokovou sazbou.

4 Rozpočet majetku a zdrojů krytí
Stálá aktiva 2,0 Vlastní kapitál 1,5 Oběžná aktiva 0,8 Bankovní úvěr 1,3 Aktiva celkem 2,8 Pasiva celkem : Sestavení všech tří rozpočtů zobrazují tabulky. Z rozpočtu majetku a zdrojů krytí jsme zjistili potřebu úvěru ve výši 1,3 mil. Kč.

5 Rozpočet výnosů a nákladů
Výnosy Výpočet v Kč tržby z prodeje výrobků 1 000 x 300 x 12 = Náklady materiálové 1 000 x 60 x 12 = mzdové 5 x x 12 = SZP 0,3525 x = spotřeba energie x 12 = odpisy 0,15 x = nákladové úroky 0,2 x = Náklady celkem Hospodářský výsledek výnosy - náklady = Daň HV x 0,31 = Čistý zisk HV - daň = Rozpočet výnosů a nákladů předpokládá, že podnik dosáhne za první rok čistého zisku ve výši Kč.

6 Rozpočet rozdělení zisku a posouzení efektivnosti podnikání
Čistý zisk Odpisy Úmor / 10 = Nerozdělené prostředky (NCF) ČZ + Odpisy - Úmor = oportunitní mzda x 12 = oportunitní úroky x 0,05 = 75 000 Oportunitní náklady celkem Ekonomický zisk ner.prostř. - op.nákl.= Ve třetím rozpočtu jsme nejdříve převedli čistý zisk na tzv. nerozdělené prostředky (neboli čisté cash flow), neboť tyto představují skutečnou částku, kterou bude mít podnik k dispozici. Tento efekt z podnikání je potřeba porovnat s alternativními příležitostmi, neboli s oportunitními náklady. Ty zde představuje ušlá mzda a ušlé úroky. Ekonomický zisk je v tomto případě kladný a vstup do podnikání se tedy vyplatí. Otázkou ovšem je, zda bude podnikatel ochoten za tento ekonomický zisk podstoupit riziko, které je s podnikáním spojeno. Oportunitní náklady (náklady obětované příležitosti) – představují ušlý výnos z nejlepší nerealizované alternativní příležitosti.

7 Jak se následující události projeví v rozvaze pekárny ?
1. krok – založení. Pět společníků založilo pekárnu, a.s. Základní kapitál stanovili na Kč. Vklady byly rozděleny takto: 1. v hotovosti Kč, 2. v hotovosti Kč, 3. pozemek v hodnotě Kč, 4. dodávkový automobil v hodnotě Kč, 5. v hotovosti Kč.

8 Řešení: Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Pozemky 2 000 000
Základní kapitál 10  Automobil Oběžná aktiva Cizí kapitál Peníze

9 2. krok - dojednání dlouhodobé půjčky
Pro rozběhnutí provozu pekárny je nutné nejdříve vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením. Cena stavby je 10 miliónů Kč, cena strojního zařízení činí 5 miliónů Kč. Banka po podrobném prostudování záměru poskytla dlouhodobý úvěr v celkové výši 15 miliónů Kč.

10 Řešení: Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Pozemky 2 000 000
Základní kapitál 10  Automobil Oběžná aktiva Cizí kapitál Peníze 21  Bankovní úvěr 15 

11 3. krok - investice do výstavby
V průběhu 6 měsíců od získání úvěru se podařilo společnosti vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením tak, aby mohl být zahájen provoz pekárny.

12 Řešení: Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Pozemky 2 000 000
Základní kapitál 10  Automobil Budovy Stroje Oběžná aktiva Cizí kapitál Peníze Bankovní úvěr 15 

13 4. krok - zahájení provozu
Pro provoz pekárny je nutné na skladě trvale udržovat zásoby v celkové hodnotě Kč. Tyto zásoby byly nakoupeny. Rovněž byl najat personál do pekárny a byl zahájen její řádný provoz.

14 Řešení: Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Pozemky 2 000 000
Základní kapitál 10  Automobil Budovy Stroje Oběžná aktiva Cizí kapitál Peníze Bankovní úvěr 15  Zásoby 3 000 000

15 5. krok - po prvním roce provozu
Pekárna má za sebou úspěšný první rok provozu. Za toto období se podařilo získat celkové výnosy ve výši 30 miliónů Kč. Ne všichni odběratelé však zaplatili a tak pekárna má Kč pohledávek. Ke konci roku však společnost rovněž nezaplatila částku Kč svým dodavatelům.

16 a závazky společnosti činily ke konci roku 500 000 Kč.
Celkové náklady byly Kč. Z této částky bylo zaplaceno (výdaje) Kč: Kč za mzdy, Kč za úroky z úvěru, Kč za materiál (mouka, vejce apod.), Kč za energie, pohonné hmoty a ostatní náklady. a závazky společnosti činily ke konci roku Kč. Roční odpisy byly 10 % pořizovací ceny stálých aktiv (bez pozemků) = Kč. Podnik dále zaplatil v daném období daň ze zisku Kč a splatil Kč ze svého úvěru. Pozn.: Položky rozvahy, o nichž se v zadání nehovoří, zůstávají beze změny.

17 Řešení: Výsledovka Výkaz Cash Flow Výnos 30 000 000 Přijmy 29 000 000
30 000 000 Přijmy 29  Náklady 21 700 000 Výdaje 19  Hrubý zisk 8 300 000 Daň Splátka úvěru Čistý zisk Cash Flow

18 Řešení: Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Pozemky 2 000 000
Základní kapitál 10  Automobil Nerozděl. zisk Budovy Stroje Oběžná aktiva Cizí kapitál Peníze 5 500 000 Bankovní úvěr 12  Zásoby 3 000 000 Ktrátk. závazky Pohledávky Celkem 26 

19 ? Aktiva (mil. Kč) Pasiva (mil. Kč) Stálá aktiva v pořiz. ceně 500
Základní kapitál 400 oprávky -80 Neroz. zisk 150 Oběžná aktiva Cizí kapitál - zásoby 180 - běžné úvěry - pohledávky 160 - dlouh. úvěry 200 - peníze 170 Celkem 930 Jak velký je vlastní kapitál podniku? 550 mil. Kč Jak velkým cizím kapitálem podnik disponuje? 380 mil. Kč V jaké výši vlastní podnik stálá aktiva? 420 mil. Kč Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech? 510 mil. Kč Porovnejte časový horizont majetku a zdrojů jeho krytí a vyjádřete se k zvolenému způsobu financování podniku. Krátkodobého kapitálu má podnik 180 mil. Kč, zatímco krátkodobého (oběžného) majetku 510 mil. Kč. Znamená to, že 330 mil. Kč oběžného majetku je kryto dlouhodobým kapitálem, což představuje spíše umírněný přístup financování podniku (jen 180 mil. Kč z 510 mil. Kč oběžných aktiv, tedy o něco více než třetinu, kryje podnik krátkodobým kapitálem). Jak velký je vlastní kapitál podniku? Jak velkým cizím kapitálem podnik disponuje? V jaké výši vlastní podnik stálá aktiva? Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech?

20 Doplňte chybějící údaje v rozvaze
Rozvaha ke dni (v mil. Kč) Aktiva Pasiva Stálá aktiva 85 Vlastní kapitál Oběžná aktiva Základní kapitál 80 Zásoby 40 Nerozdělený zisk 20 Pohledávky 30 Cizí kapitál Peněžní majetek 25 Dlouhodobé úvěry Krátkodobé závazky 70

21 Doplňte chybějící údaje v rozvaze
Rozvaha ke dni (v mil. Kč) Aktiva 180 Pasiva Stálá aktiva 85 Vlastní kapitál 100 Oběžná aktiva 95 Základní kapitál 80 Zásoby 40 Nerozdělený zisk 20 Pohledávky 30 Cizí kapitál Peněžní majetek 25 Dlouhodobé úvěry 10 Krátkodobé závazky 70

22 ? Stanovte vážené náklady na kapitál v podniku s vlastním kapitálem ve výši 2 mil. Kč s požadovanou výnosností 17 %, cizím kapitálem ve výši Kč, za nějž je placen 5% úrok při zdanění zisku sazbou 28 %.

23 ! WACC = 0,05 * (1 – 0,28) * (800 000 / 2 800 000) + 0,17 * (2 000 000 / 2 800 000) = 0,1317

24 ? Majitel vložil do svého podniku celkem 6 miliónů Kč.
Za tento svůj vklad očekává od managementu společnosti, že bude dostávat roční dividendu alespoň 1,2 miliónu Kč. Podnik dále získal dva úvěry. Úvěr od banky A ve výši 2 mil. Kč s ročním úrokem 17 % a úvěr od banky B ve výši také 2 mil. Kč s ročním úrokem 12 %. Sazba daně z příjmu právnických osob je 24 %. Jaké jsou průměrné náklady kapitálu (WACC) tohoto podniku?

25 ! Průměrný úrok od banky A a B je díky stejně velkým částkám úvěrů prostým průměrem ze 17 % a 12 %, tedy 14,5 % WACC = 0,145 * (1- 0,24) * 4 000 000 / 10 000  ,2 * 6 000 000 / 10 000 000 = 0,16408 WACC je tedy cca 16,4 %

26 ? Stanovte optimální zadluženost z hlediska vážených nákladů na kapitál podniku, víte-li, že podnik bude platit daň z příjmu ve výši 40 %. Pokuste se znázornit graficky. Zadlužení 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Náklady na vlastní kapitál (%) 12 12,2 12,6 13 14 16 18 20 23 28 33 Náklady na cizí kapitál (%) 6 6,5 7 8 9 11 25

27 ! Zadlužení Náklady na vlastní kapitál (%) 12 12,2 12,6 13 14
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Náklady na vlastní kapitál (%) 12 12,2 12,6 13 14 Náklady na cizí kapitál (%) 6 6,5 7 8 WACC (0 %) = 0,12 WACC (10 %) = 0,06 * (1- 0,4) * 0,1 + 0,122 * 0,9 = 0,1134 WACC (40 %) = 0,08 * (1 – 0,4) * 0,4 + 0,14 * 0,6 = 10, 32 Zadlužení 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % WACC 12 11,34 10,86 10,36 10,32

28 ? Podnik potřebuje při svém založení získat celkem 20 mil. Kč kapitálu. Nabízí se několik možností. Která z uvedených kapitálových struktur je nejvýhodnější podle kritéria minimálních nákladů na kapitál (WACC)? Daň z příjmu = 40 %. Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje Vlastní kapitál Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie A 20 000 10 000 18 240 1 000 B 11 000 9 000 19 250 C 12 000 8 000 20 260 D 16 230

29 ! Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje Vlastní kapitál Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie A 20 000 10 000 18 240 1 000 B 11 000 9 000 19 250 C 12 000 8 000 20 260 D 16 230 WACC (A) = 0,18 * (1- 0,4) * (10 000 / 20 000) + + (240 / 1000) * (10 000 / 20 000) = 0,174 WACC A 0,174 B 0,1752 C 0,176 D 0,1764

30 Co je to dlouhodobý majetek?
Jakou úlohu má proces odepisování? Proč se oběžný majetek neodepisuje? Jaký je rozdíl mezi hrubými a čistými investicemi? Představte si, že jste majitelem taxi služby. Jakým způsobem byste financoval investice do nových vozů? U jakého podniku jsou vozy oběžným a nikoliv dlouhodobým aktivem?

31 Který z podniků má větší aktiva (za jinak stejných okolností):
(1) podnik s 20ti miliardovou pohledávkou vůči ČR, (2) podnik, který má 1 miliardu na účtu v bance, (3) firma, která má ve skladě atomový ledoborec v hodnotě 2 miliard korun? Který z těchto podniků má pravděpodobně větší likviditu?

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura"

Podobné prezentace


Reklamy Google