Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura

2 2 Zakladatelský rozpočet Sestavuje se před zahájením podnikání a skládá se ze třech základních částí: –Rozpočet potřebného majetku a zdrojů jeho krytí – jde v podstatě o sestavení plánované počáteční rozvahy, –Rozpočet výnosů, nákladů a HV většinou za první rok podnikání – představuje plánovanou výsledovku, –Rozpočet rozdělení zisku, posouzení výhodnosti podnikání (posouzení rentability podnikání).

3 –je potřeba pořídit výrobní zařízení v hodnotě 2 mil Kč a bude se odepisovat 15 % ročně, –oběžný majetek je potřebný ve výši 800 000 Kč, –vlastní kapitál podnikatele je 1,5 mil. Kč, –předpokládaný měsíční prodej je 1 000 ks, –možná prodejní cena je 300 Kč za kus, –spotřeba materiálu na 1 kus je 60 Kč, –měsíční spotřeba energie bude 50 000 Kč, –podnik zaměstná 5 zaměstnanců za mzdu 10 000 Kč měsíčně, –sociální a zdravotní pojištění (SZP) činí 35,25 % z hrubých mezd, –daňová sazba je 31 %, –úroková sazba z možného úvěru bude 20 %, –úvěr bude s dobou splatnosti 10 let a to stejným každoročním úmorem. –podnikatel měl možnost nechat se zaměstnat za čistý měsíční příjem 20 000 Kč a své peníze mohl uložit s 5 %ní roční úrokovou sazbou. 3 Sestavte zakladatelský rozpočet výrobce pouzder na mobily jako právnické osoby, víte-li, že:

4 Rozpočet majetku a zdrojů krytí Stálá aktiva2,0Vlastní kapitál1,5 Oběžná aktiva0,8Bankovní úvěr1,3 Aktiva celkem2,8Pasiva celkem2,8 4

5 Rozpočet výnosů a nákladů Výnosy Výpočet v Kč tržby z prodeje výrobků 1 000 x 300 x 12 = 3 600 000 Náklady materiálové 1 000 x 60 x 12 = 720 000 mzdové 5 x 10 000 x 12 = 600 000 SZP 0,3525 x 600 000 = 211 500 spotřeba energie 50 000 x 12 = 600 000 odpisy 0,15 x 2 000 000 = 300 000 nákladové úroky 0,2 x 1 300 000 = 260 000 Náklady celkem 2 691 500 Hospodářský výsledek výnosy - náklady = 908 500 Daň HV x 0,31 = 281 635 Čistý zisk HV - daň = 626 865 5

6 Rozpočet rozdělení zisku a posouzení efektivnosti podnikání Čistý zisk 626 865 Odpisy 300 000 Úmor 1 300 000 / 10 = -130 000 Nerozdělené prostředky (NCF) ČZ + Odpisy - Úmor = 796 865 oportunitní mzda 20 000 x 12 = 240 000 oportunitní úroky 1 500 000 x 0,05 = 75 000 Oportunitní náklady celkem 315 000 Ekonomický zisk ner.prostř. - op.nákl.= 481 865 6

7 Jak se následující události projeví v rozvaze pekárny ? 1. krok – založení. Pět společníků založilo pekárnu, a.s. Základní kapitál stanovili na 10 000 000 Kč. Vklady byly rozděleny takto: –1. v hotovosti 2 000 000 Kč, –2. v hotovosti 2 000 000 Kč, –3. pozemek v hodnotě 2 000 000 Kč, –4. dodávkový automobil v hodnotě 2 000 000 Kč, –5. v hotovosti 2 000 000 Kč. 7

8 Řešení: AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky2 000 000Základní kapitál10 000 000 Automobil2 000 000 Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze6 000 000 8

9 2. krok - dojednání dlouhodobé půjčky Pro rozběhnutí provozu pekárny je nutné nejdříve vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením. Cena stavby je 10 miliónů Kč, cena strojního zařízení činí 5 miliónů Kč. Banka po podrobném prostudování záměru poskytla dlouhodobý úvěr v celkové výši 15 miliónů Kč. 9

10 Řešení: 10 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky2 000 000Základní kapitál10 000 000 Automobil2 000 000 Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze21 000 000Bankovní úvěr15 000 000

11 3. krok - investice do výstavby V průběhu 6 měsíců od získání úvěru se podařilo společnosti vystavět montovaný objekt a vybavit jej potřebným zařízením tak, aby mohl být zahájen provoz pekárny. 11

12 Řešení: 12 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky2 000 000Základní kapitál10 000 000 Automobil2 000 000 Budovy10 000 000 Stroje5 000 000 Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze6 000 000Bankovní úvěr15 000 000

13 4. krok - zahájení provozu Pro provoz pekárny je nutné na skladě trvale udržovat zásoby v celkové hodnotě 3 000 000 Kč. Tyto zásoby byly nakoupeny. Rovněž byl najat personál do pekárny a byl zahájen její řádný provoz. 13

14 Řešení: 14 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky2 000 000Základní kapitál10 000 000 Automobil2 000 000 Budovy10 000 000 Stroje5 000 000 Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze3 000 000Bankovní úvěr15 000 000 Zásoby3 000 000

15 5. krok - po prvním roce provozu Pekárna má za sebou úspěšný první rok provozu. Za toto období se podařilo získat celkové výnosy ve výši 30 miliónů Kč. Ne všichni odběratelé však zaplatili a tak pekárna má 1 000 000 Kč pohledávek. Ke konci roku však společnost rovněž nezaplatila částku 500 000 Kč svým dodavatelům. 15

16 Celkové náklady byly 21 700 000 Kč. Z této částky bylo zaplaceno (výdaje) 19 500 000 Kč: –10 000 000 Kč za mzdy, –1 500 000 Kč za úroky z úvěru, –6 000 000 Kč za materiál (mouka, vejce apod.), –2 000 000 Kč za energie, pohonné hmoty a ostatní náklady. a závazky společnosti činily ke konci roku 500 000 Kč. Roční odpisy byly 10 % pořizovací ceny stálých aktiv (bez pozemků) = 1 700 000 Kč. Podnik dále zaplatil v daném období daň ze zisku 4 000 000 Kč a splatil 3 000 000 Kč ze svého úvěru. Pozn.: Položky rozvahy, o nichž se v zadání nehovoří, zůstávají beze změny. 16

17 Řešení: VýsledovkaVýkaz Cash Flow Výnos30 000 000Přijmy29 000 000 Náklady21 700 000Výdaje19 500 000 Hrubý zisk8 300 000Daň4 000 000 Daň4 000 000Splátka úvěru3 000 000 Čistý zisk4 300 000Cash Flow2 500 000 17

18 Řešení: 18 AktivaPasiva Stálá aktivaVlastní kapitál Pozemky2 000 000Základní kapitál10 000 000 Automobil1 800 000Nerozděl. zisk4 300 000 Budovy9 000 000 Stroje4 500 000 Oběžná aktivaCizí kapitál Peníze5 500 000Bankovní úvěr12 000 000 Zásoby3 000 000Ktrátk. závazky500 000 Pohledávky1 000 000 Celkem26 800 000Celkem26 800 000

19 ? Aktiva (mil. Kč)Pasiva (mil. Kč) Stálá aktiva v pořiz. ceně500Základní kapitál400 oprávky-80Neroz. zisk150 Oběžná aktivaCizí kapitál - zásoby180- běžné úvěry180 - pohledávky160- dlouh. úvěry200 - peníze170 Celkem930Celkem930 19 Jak velký je vlastní kapitál podniku? Jak velkým cizím kapitálem podnik disponuje? V jaké výši vlastní podnik stálá aktiva? Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech?

20 Doplňte chybějící údaje v rozvaze Rozvaha ke dni 31.12.2003 (v mil. Kč) AktivaPasiva Stálá aktiva85Vlastní kapitál Oběžná aktiva Základní kapitál80 Zásoby40 Nerozdělený zisk20 Pohledávky30Cizí kapitál Peněžní majetek25 Dlouhodobé úvěry Krátkodobé závazky70 20

21 Doplňte chybějící údaje v rozvaze Rozvaha ke dni 31.12.2003 (v mil. Kč) Aktiva180Pasiva180 Stálá aktiva85Vlastní kapitál100 Oběžná aktiva95Základní kapitál80 Zásoby40Nerozdělený zisk20 Pohledávky30Cizí kapitál80 Peněžní majetek25Dlouhodobé úvěry10 Krátkodobé závazky70 21

22 ? Stanovte vážené náklady na kapitál v podniku s vlastním kapitálem ve výši 2 mil. Kč s požadovanou výnosností 17 %, cizím kapitálem ve výši 800 000 Kč, za nějž je placen 5% úrok při zdanění zisku sazbou 28 %. 22

23 ! WACC = 0,05 * (1 – 0,28) * (800 000 / 2 800 000) + 0,17 * (2 000 000 / 2 800 000) = 0,1317 23

24 ? Majitel vložil do svého podniku celkem 6 miliónů Kč. Za tento svůj vklad očekává od managementu společnosti, že bude dostávat roční dividendu alespoň 1,2 miliónu Kč. Podnik dále získal dva úvěry. Úvěr od banky A ve výši 2 mil. Kč s ročním úrokem 17 % a úvěr od banky B ve výši také 2 mil. Kč s ročním úrokem 12 %. Sazba daně z příjmu právnických osob je 24 %. Jaké jsou průměrné náklady kapitálu (WACC) tohoto podniku? 24

25 ! Průměrný úrok od banky A a B je díky stejně velkým částkám úvěrů prostým průměrem ze 17 % a 12 %, tedy 14,5 % WACC = 0,145 * (1- 0,24) * 4 000 000 / 10 000 000 + 0,2 * 6 000 000 / 10 000 000 = 0,16408 WACC je tedy cca 16,4 % 25

26 ? Stanovte optimální zadluženost z hlediska vážených nákladů na kapitál podniku, víte- li, že podnik bude platit daň z příjmu ve výši 40 %. Pokuste se znázornit graficky. 26 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Náklady na vlastní kapitál (%) 1212,212,61314161820232833 Náklady na cizí kapitál (%) 66,57891113162025

27 ! WACC (0 %) = 0,12 WACC (10 %) = 0,06 * (1- 0,4) * 0,1 + 0,122 * 0,9 = 0,1134 … WACC (40 %) = 0,08 * (1 – 0,4) * 0,4 + 0,14 * 0,6 = 10, 32 … 27 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %… Náklady na vlastní kapitál (%) 1212,212,61314 Náklady na cizí kapitál (%) 66,578 Zadlužení 0 %10 %20 %30 %40 %50 % WACC 1211,3410,8610,3610,32…

28 ? Podnik potřebuje při svém založení získat celkem 20 mil. Kč kapitálu. Nabízí se několik možností. Která z uvedených kapitálových struktur je nejvýhodnější podle kritéria minimálních nákladů na kapitál (WACC)? Daň z příjmu = 40 %. 28 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A 20 00010 000 182401 000 B 20 00011 0009 000192501 000 C 20 00012 0008 000202601 000 D 20 0008 00012 000162301 000

29 ! WACC (A) = 0,18 * (1- 0,4) * (10 000 / 20 000) + + (240 / 1000) * (10 000 / 20 000) = 0,174 … 29 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A 20 00010 000 182401 000 B 20 00011 0009 000192501 000 C 20 00012 0008 000202601 000 D 20 0008 00012 000162301 000 WACC A0,174 B0,1752 C0,176 D0,1764

30 Co je to dlouhodobý majetek? Jakou úlohu má proces odepisování? Proč se oběžný majetek neodepisuje? Jaký je rozdíl mezi hrubými a čistými investicemi? Představte si, že jste majitelem taxi služby. Jakým způsobem byste financoval investice do nových vozů? U jakého podniku jsou vozy oběžným a nikoliv dlouhodobým aktivem? 30

31 Který z podniků má větší aktiva (za jinak stejných okolností): –(1) podnik s 20ti miliardovou pohledávkou vůči ČR, –(2) podnik, který má 1 miliardu na účtu v bance, –(3) firma, která má ve skladě atomový ledoborec v hodnotě 2 miliard korun? Který z těchto podniků má pravděpodobně větší likviditu? 31

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 2. Majetková a kapitálová struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google