Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování podniku Kalkulace – vyčíslení nákladů při výrobě slouží k tvorbě ceny sleduje strukturu a výši nákladů na ni závisí,zda firma prodělá,nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování podniku Kalkulace – vyčíslení nákladů při výrobě slouží k tvorbě ceny sleduje strukturu a výši nákladů na ni závisí,zda firma prodělá,nebo."— Transkript prezentace:

1 Financování podniku Kalkulace – vyčíslení nákladů při výrobě slouží k tvorbě ceny sleduje strukturu a výši nákladů na ni závisí,zda firma prodělá,nebo vydělá

2 Náklady Náklady = spotřeba(oběžný majetek) a opotřebení(dlouhodobý majetek) výrobních faktorů = vstupy do hospodářského procesu a.Přímé (velikost můžeme stanovit na jednotku- litr,kus,apod.) -každá jednotka výrobku vyvolá stejnou velikost těchto nákladů -př. Úkolová mzda,spotřební materiál,sociální a zdravotní pojištění,telefon, cestovné, odpisy, prodejní náklady b.nepřímé(režijní) jsou dány celkovou částkou. Nemůžeme je přesně rozdělit -př. Časová mzda,propagace, odpisy, bankovní poplatky Dělení nákladu podle vztahu k objemu výroby a prodeje a.Fixní – vyskytují se stále a jejich výše se nemění s výší produkce. Existují od samotné vzniku podniku b.Variabilní – mění se podle výše produkce. S každým kusem se zvyšují

3 Kalkulace ceny Cena = náklady + zisk + DPH Cena = náklady + zisk + marže obchodu + DPH Cena = náklady + clo + zisk + marže obchodu + DPh Vysvětli, co tyto rovnice vyjadřují.

4 úkoly Rozhodni, zda se jedná o náklad přímý nebo režijní Urči, zda se jedná o náklad fixní nebo variabilní nákladdruh Odpisy autobusů městské dopravy Spotřeba papíru při výrobě knih Úkolové mzdy kopáčů Propagace nového jogurtu Nájemné za sklad zboží Měsíční mzda vedoucího nákladuhd Odpis kopírky Úkolové mzdy brusičů skla Nájemné kanceláří Sociální pojištění kopáčů Měsíční paušál za telefon Spotřeba dřeva na výrobu

5 úkoly 1. Na výrobu šatů byly vynaloženy tyto náklady Spotřeba materiálu( látka, knoflíky, nitě) 300 kč Mzda švadleny( vč. soc. a zdrav.pojištění) 400 Kč Odpisy šicího stroje 145 Kč Spotřeba energie5 Kč  Vypočítej cenu bez DPH, pokud bychom chtěli dosáhnout 30% zisku z celkových nákladů  Cenu včetně DPH v aktuální sazbě 2. Květinářství váže svatební kytice. Do nich používá Růže 22Kč Zeleň 67Kč Perličky 26Kč Hedvábná mašle 14 Kč Jedna kytice obsahuje 16 červených a 15 bílých růží Ostatní náklady spojené s provozem prodejny činí na jednu kytici 25 Kč  Stanovte cenu kytice, pokud má zisk činit 30% a DPH je v aktuální výši

6 výnosy Výnos = zvýšení ekonomického prospěchu – vznikají prodejem statků a služeb – Dalšími způsoby Snížení nebo zánik dluhu Úroky z vkladů Zvýšení výnosu – Vlivem zvýšení prodeje Výrobky budou na trhu úspěšnější Propagací Cenou Průzkumem trhu Doprovodnými službami – Vlivem zvýšení ceny

7 Zdroje financování Vlastní kapitál – Základní – zisk

8 Zdroje financování Cizí kapitál – Krátkodobý závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům závazky vůči státu krátkodobé úvěry zálohy od odběratelů – Dlouhodobý dlouhodobé bankovní úvěry – na investice finanční leasing obligace = dluhopis dotace = peněžitý ze strany státu nebo územněsprávního celku nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“veřejném zájmu

9 Zakladatelský rozpočet Zjistí, zda náš záměr přinese očekávaný efekt Sestavuje se jako roční předpoklad Skládá se z – Předpokládané náklady, výnosy, zisky – Předpokládané potřeby majetku a jeho krytí Část odhadujeme, část spočítáme

10 Příklad – půjčovna psů 15 psů různých ras 1 pes půjčen na cca 3000 h/rok Půjčovné by činilo 20Kč/hodina Pronájem bývalého útulku pro psy stojí 82000 Kč/rok Potřebuje dodávkové auto s pořizovací cenou 310000 Kč ( cenu může odepsat z daní na pět let) Potřebuje 1 ošetřovatele za mzdu 15000 kč/měsíc(NUTNO připočíst 34% na soc. a zdr. pojištění) Krmení odhaduje na 25 Kč/den/pes Ostatní náklady cca 52000 Kč/rok Spočítejte, jaké by byly výnosy, zisky a náklady


Stáhnout ppt "Financování podniku Kalkulace – vyčíslení nákladů při výrobě slouží k tvorbě ceny sleduje strukturu a výši nákladů na ni závisí,zda firma prodělá,nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google