Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. Definice pojmů - Ztráta ze snížení hodnoty aktiva – částka, o kterou zůst.cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. Definice pojmů - Ztráta ze snížení hodnoty aktiva – částka, o kterou zůst.cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou."— Transkript prezentace:

1 IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv

2 Definice pojmů - Ztráta ze snížení hodnoty aktiva – částka, o kterou zůst.cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku - Zpětně získatelná částka – vyšší z čisté prodejní ceny a jeho hodnoty z užívání - Hodnota z užívání – současná hodnota budoucích pen. toků z jeho užívání a pozbytí na konci doby použitelnosti

3 Definice pojmů (pokr.) - Čistá prodejní cena – částka, kterou lze získat prodejem aktiva mezi ochotnými a znalými stranami snížená o náklady pozbytí ) - Náklady pozbytí– výdaje přímo přiřaditelné pozbytí aktiva s výjimkou fin.nákladů a daní

4 Identifikace snížení hodnoty Externí: - pokles tržní ceny jako důsledek opotřebení opotřebení - během období došlo nebo dojde ke - během období došlo nebo dojde ke značně nepříznivým změnám značně nepříznivým změnám - tržní úrokové sazby stouply - tržní úrokové sazby stouply - zůstatková hodnota je vyšší než její - zůstatková hodnota je vyšší než její kapitalizace kapitalizace

5 Identifikace snížení hodnoty (pokr.) Interní: - je k dispozici důkaz o značném zastarání aktiva zastarání aktiva - nastaly nebo nastanou nepříznívé - nastaly nebo nastanou nepříznívé změny v oblasti využívání aktiva změny v oblasti využívání aktiva - nižší výkonnost aktiva (vyšší výdaje - nižší výkonnost aktiva (vyšší výdaje na opravy,údržbu, …) na opravy,údržbu, …)

6 Měření realizovatelné hodnoty - Vyšší z čisté prodejní ceny a jeho hodnoty z užívání - není třeba zjišťovat obě Čistá prodejní cena – - tržní cena aktiva na základě smlouvy o závazném prodeji - tržní cena na aktivním trhu - nelze-li ji stanovit, pak je jí hodnota z užívání

7 Hodnota z užívání a) budoucí peněžní toky - peněžní přítoky včetně výnosů z prodeje - peněžní přítoky včetně výnosů z prodeje - peněžní odtoky - peněžní odtoky - čisté peněžní toky z pozbytí aktiva na - čisté peněžní toky z pozbytí aktiva na konci jeho doby použitelnosti konci jeho doby použitelnosti b) diskontní sazba – průměrné náklady kapitálu – průměrné náklady kapitálu - podniková přírůstková výpůjční úrok. Míra - podniková přírůstková výpůjční úrok. Míra - jiné tržní úrokové míry - jiné tržní úrokové míry

8 Uznání a účetní zachycení ztráty ze snížení hodnoty - jako náklad – neexistuje fond z přecenění - Jako snížení rezervního fondu z přecenění – viz výše

9 Zrušení ztráty ze snížení hodnoty Přeceňuje-li, má podnik ke dni závěrky testovat, zda zaúčtované snížení hodnoty nadále existuje: nadále existuje: Indikátory zvýšení – růst tržní hodnoty aktiva …. podobně jako při snížení …. podobně jako při snížení Výjimkou je goodwill – zpětné navýšení je zakázáno


Stáhnout ppt "IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. Definice pojmů - Ztráta ze snížení hodnoty aktiva – částka, o kterou zůst.cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google