Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 37-Rezervy.. Definice Rezervy – jsou závazky s neurčitým Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší časovým určením a výší - Závazek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 37-Rezervy.. Definice Rezervy – jsou závazky s neurčitým Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší časovým určením a výší - Závazek."— Transkript prezentace:

1 IAS 37-Rezervy.

2 Definice Rezervy – jsou závazky s neurčitým Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší časovým určením a výší - Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset p. b) k jehož vypořádání bude muset p. čerpat zdroje, z nichž by mu jinak čerpat zdroje, z nichž by mu jinak plynul výnos plynul výnos

3 Vykázání rezervy Rezerva se vykazuje tehdy a jen tehdy, když: Rezerva se vykazuje tehdy a jen tehdy, když: A. společnost má současný závazek (smluvní, mimosmluvní), který je výsledkem minulých událostí A. společnost má současný závazek (smluvní, mimosmluvní), který je výsledkem minulých událostí B. je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků B. je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků C. existuje spolehlivý odhad výše závazku C. existuje spolehlivý odhad výše závazku

4 Definice (pokr.) Smluvní závazek – závazek,který vzniká Smluvní závazek – závazek,který vzniká a) ze smlouvy a) ze smlouvy b) z právních předpisů b) z právních předpisů c) z ostatních uplatnění zákonů c) z ostatních uplatnění zákonů

5 Mimosmluvní závazek – je důsledkem aktivit podniku, kdy: a) podnik dává chováním v minulosti, zveřejněnými pravidly nebo dostatečným zveřejněním najevo třetím stranám najevo, že uzná své konkrétní závazky a) podnik dává chováním v minulosti, zveřejněnými pravidly nebo dostatečným zveřejněním najevo třetím stranám najevo, že uzná své konkrétní závazky b) a vytvořil tak reálná očekávání třetích stran, že takové závazky budou splněny b) a vytvořil tak reálná očekávání třetích stran, že takové závazky budou splněny

6 Pravděpodobný odtok prostředků pravděpodobnost > 50 % pravděpodobnost > 50 % pokud existuje více podobných závazků, vztahuje se pravděpodobnost k celé populaci (např. záruky) pokud existuje více podobných závazků, vztahuje se pravděpodobnost k celé populaci (např. záruky)

7 Spolehlivý odhad částka vykázané rezervy je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku částka vykázané rezervy je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku současná hodnota (diskontovaná částka budoucích výdajů) současná hodnota (diskontovaná částka budoucích výdajů) očekávaný prodej aktiv se nebere pro vykázání rezervy v úvahu očekávaný prodej aktiv se nebere pro vykázání rezervy v úvahu vliv budoucích událostí na výši výdajů se zohlední, pokud je dostatečná jistota, že k nim dojde vliv budoucích událostí na výši výdajů se zohlední, pokud je dostatečná jistota, že k nim dojde

8 Spolehlivý odhad - pokr. Náhrady - zohlední se, jen pokud je jisté, že Náhrady - zohlední se, jen pokud je jisté, že je podnik obdrží, je podnik obdrží, - vykáží se jako samostatné aktivum - vykáží se jako samostatné aktivum - jen do výše rezervy - jen do výše rezervy úpravy rezervy - aktuální zohlednění odhadu úpravy rezervy - aktuální zohlednění odhadu zrušení x použití zrušení x použití

9 Aplikace uznání a oceňování budoucí provozní ztráty - rezerva se nevykazuje - není splněna definice současného závazku (snížení hodnoty aktiv) budoucí provozní ztráty - rezerva se nevykazuje - není splněna definice současného závazku (snížení hodnoty aktiv) nevýhodné smlouvy - současný závazek se vyčíslí a vykáže jako rezerva, před vykázáním se vykáže snížení hodnoty aktiv nevýhodné smlouvy - současný závazek se vyčíslí a vykáže jako rezerva, před vykázáním se vykáže snížení hodnoty aktiv restrukturalizace - (např. ukončení části aktivit) - def. rezerv doplněna dalšími kriterii (plán restrukturalizace, vyvolaná očekávání..) restrukturalizace - (např. ukončení části aktivit) - def. rezerv doplněna dalšími kriterii (plán restrukturalizace, vyvolaná očekávání..)

10 Odlišnost od ČÚS rezervy obecné (na podn.rizika, na provozní ztrátu...) - nelze podle IAS vytvářet rezervy obecné (na podn.rizika, na provozní ztrátu...) - nelze podle IAS vytvářet rezervu na opravu DHM - nelze podle IAS vytvářet rezervu na opravu DHM - nelze podle IAS vytvářet použití rezerv - podle souč. úpravy (snížení nákladů) - v souladu s IAS použití rezerv - podle souč. úpravy (snížení nákladů) - v souladu s IAS

11 Definice (pokr.) Podmíněný závazek Podmíněný závazek - pravděpodobný závazek, kt.je důsledkem - pravděpodobný závazek, kt.je důsledkem minulé události, jehož existence bude minulé události, jehož existence bude potvrzena jedině tím, že v budoucnu potvrzena jedině tím, že v budoucnu dojde či nedojde k jedné nebo více dojde či nedojde k jedné nebo více nejistým událostem nejistým událostemnebo

12 Definice (pokr.) existující závazek není vykázán protože existující závazek není vykázán protože - není pravděpodobné že p. bude nucen - není pravděpodobné že p. bude nucen k jeho úhradě čerpat zdroje k jeho úhradě čerpat zdroje nebo nebo - nelze jeho výši stanovit - nelze jeho výši stanovit

13 Rezervy x podmíněné závazky Všechny rezervy jsou podmíněné závazky Všechny rezervy jsou podmíněné závazkyALE: Ne všechny podmíněné závazky jsou uvedeny v rozvaze, protože jejich existence bude potvrzena jednou či více nejistých událostí Ne všechny podmíněné závazky jsou uvedeny v rozvaze, protože jejich existence bude potvrzena jednou či více nejistých událostí

14 Uznání rezerv Rezerva je vykázána ve výkazech, jestliže - Podnik má současný závazek (smluvní či mimosmluvní), který je důsledkem minulých událostí a - Je pravděpodobné, že k jeho úhradě bude muset čerpat zdroje a - Je možné spolehlivě určit výši tohoto závazku

15 Současný závazek Existuje, když podnik nemá žádnou reálnou alternativu než v důsledku minulé události převést budoucí ekonomický přínos svých zdrojů Existuje, když podnik nemá žádnou reálnou alternativu než v důsledku minulé události převést budoucí ekonomický přínos svých zdrojů Minulá událost – ta, která má za následek současný závazek (smluvní, mimosmluvní)

16 Odlišnost českého pojetí Rezervy v českém pojetí jsou vytvářeny na Rezervy v českém pojetí jsou vytvářeny na jiné nejisté skutečnosti, než které jsou jiné nejisté skutečnosti, než které jsou důsledky minulých událostí (rezerva na důsledky minulých událostí (rezerva na obchodní rizika) obchodní rizika) Pro existenci závazku není nutné znát protistranu !

17 Podmíněné závazky - Nejsou vykazovány v rozvaze - V konkrétním případě nutno rozhodnout a posoudit, zda jde o vznik rezervy nebo podmíněného závazku – postup: - závazek a minulá událost - závazek a minulá událost - pravděpodobnost odtoku zdrojů - pravděpodobnost odtoku zdrojů - možnost vyčíslení závazku -ano=rezerva - možnost vyčíslení závazku -ano=rezerva

18 Tvorba rezerv Rezervy se netvoří Rezervy se netvoří - na budoucí provozní ztráty – nejsou a) důsledkem minulé události a) důsledkem minulé události b) nevyhnutelné b) nevyhnutelné - na obchodní rizika - na budoucí náklady (opravy)

19 IAS 19 - Zaměstnanecké požitky.

20 Definice zaměstnanecké požitky - všechny formy plnění poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby zaměstnanecké požitky - všechny formy plnění poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby krátkodobé zam. požitky - splatné do 12 měsíců od poskytnutí služby krátkodobé zam. požitky - splatné do 12 měsíců od poskytnutí služby požitky při předčasném ukončení prac. poměru - vypláceny na základě ukončení prac. poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele požitky při předčasném ukončení prac. poměru - vypláceny na základě ukončení prac. poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele

21 Krátkodobé zam. požitky mzdy, platy, příspěvky na soc. pojištění mzdy, platy, příspěvky na soc. pojištění krátkodobé placené volno (dovolená, nemocenská dovolená -doplatek do výše platu) krátkodobé placené volno (dovolená, nemocenská dovolená -doplatek do výše platu) podíly na zisku a odměny podíly na zisku a odměny nepeněžní požitky pro zaměstnance nepeněžní požitky pro zaměstnance

22 Uznání a vyčíslení krátkodobých zam.požitků nediskontovaná hodnota nediskontovaná hodnota - jako náklad a zároveň jako závazek - jako náklad a zároveň jako závazek Mzdy a platy - náklad ve výsledovce za celé období Mzdy a platy - náklad ve výsledovce za celé období - závazek v rozvaze za poslední zúčtovací období - závazek v rozvaze za poslední zúčtovací období

23 Krátkodobé placené volno kumulativní - může se přenášet do dalšího období (např. dovolená) kumulativní - může se přenášet do dalšího období (např. dovolená) Uznání: v okamžiku vzniku nároku Uznání: v okamžiku vzniku nároku na konci období nevyčerpaná dovolená - bude vykázán náklad a závazek na konci období nevyčerpaná dovolená - bude vykázán náklad a závazek nekumulativní - nelze přenášet do dalšího období - nebude vykázán závazek nekumulativní - nelze přenášet do dalšího období - nebude vykázán závazek

24 Podíly na zisku jako náklad a závazek vykáže podnik tehdy a jen tehdy, když jako náklad a závazek vykáže podnik tehdy a jen tehdy, když a) má smluvní nebo mimosmluvní povinnost takové výplaty a nemá jinou alternativu než výplatu provést a) má smluvní nebo mimosmluvní povinnost takové výplaty a nemá jinou alternativu než výplatu provést b) závazek lze spolehlivě ocenit b) závazek lze spolehlivě ocenit

25 Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru Uznání tehdy a jen tehdy, když Uznání tehdy a jen tehdy, když a) je prokazatelně zavázán ukončit pracovní poměr zaměstnanců ukončit před normálním odchodem do důchodu nebo a) je prokazatelně zavázán ukončit pracovní poměr zaměstnanců ukončit před normálním odchodem do důchodu nebo b) je smluvně zavázán takovéto požitky poskytnout b) je smluvně zavázán takovéto požitky poskytnout

26 Požitky při předčasné ukončení pracovního poměru Podnik je prokazatelně zavázán tehdy a jen tehdy, když Podnik je prokazatelně zavázán tehdy a jen tehdy, když - má podrobný plán k ukončení prac.poměru - má podrobný plán k ukončení prac.poměru -nemá reálnou možnost jej zrušit -nemá reálnou možnost jej zrušit - a obsahuje alespoň: - a obsahuje alespoň: 1) pracoviště, prac. zařazení a počet zam., kterým má být prac. poměr zrušen 1) pracoviště, prac. zařazení a počet zam., kterým má být prac. poměr zrušen 2) požitky a jejich objem 2) požitky a jejich objem 3) čas, kdy má plán být uskutečněn 3) čas, kdy má plán být uskutečněn

27 Výše závazků z ukončení pracovního poměru diskontovaná hodnota budoucí výdajů, jsou-li požitky splatné za více než 12měsíců po rozvahovém dni diskontovaná hodnota budoucí výdajů, jsou-li požitky splatné za více než 12měsíců po rozvahovém dni Postup zveřejnění upravuje IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran Postup zveřejnění upravuje IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran

28 IAS 12 - Daně ze zisku.

29 Definice daňová základna - částka přiřaditelná aktivu nebo závazku pro daňové účely daňová základna - částka přiřaditelná aktivu nebo závazku pro daňové účely účetní zisk - rozdíl mezi V a N před zdaněním účetní zisk - rozdíl mezi V a N před zdaněním zdanitelný zisk - zisk stanovený podle pravidel pro výpočet daně ze zisku zdanitelný zisk - zisk stanovený podle pravidel pro výpočet daně ze zisku daňový náklad - částka daně daňový náklad - částka daně

30 Daň splatná a odložená splatná daň - část daně k úhradě v období, za něž je vypočtena splatná daň - část daně k úhradě v období, za něž je vypočtena odložená daň - část daně, která je k úhradě v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů odložená daň - část daně, která je k úhradě v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů přechodné rozdíly - rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva či závazku přechodné rozdíly - rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva či závazku - zdanitelné - odložený daň.závazek - zdanitelné - odložený daň.závazek - odpočitatelné - odložená daň.pohledávka - odpočitatelné - odložená daň.pohledávka


Stáhnout ppt "IAS 37-Rezervy.. Definice Rezervy – jsou závazky s neurčitým Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší časovým určením a výší - Závazek."

Podobné prezentace


Reklamy Google