Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Jistota, riziko, nejistota 2. Očekávaný výsledek a očekávaný užitek 3. Vztah k riziku a funkce užitku příjmu 4. Indiferenční model 5. Snižování rizika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Jistota, riziko, nejistota 2. Očekávaný výsledek a očekávaný užitek 3. Vztah k riziku a funkce užitku příjmu 4. Indiferenční model 5. Snižování rizika."— Transkript prezentace:

1 1. Jistota, riziko, nejistota 2. Očekávaný výsledek a očekávaný užitek 3. Vztah k riziku a funkce užitku příjmu 4. Indiferenční model 5. Snižování rizika

2 Jistota - rozhodnutí spotřebitele má jeden výsledek, který je předem známý Optimum spotřebitele: volba spotřební kombinace s max.U za daných podm. Riziko - znám všechny situace, které mohou nastat - znám pravděpodobnosti, s nimiž situace mohou nastat Optimum spotřebitele: volba mezi jistou a rizikovou alternativou → volba možnosti s vyšším očekávaným U Nejistota - znám sice všechny situace, ale neznám pravděpodobnosti, s nimiž mohou nastat - neznám všechny situace, které mohou nastat

3  Střední hodnota všech výsledků  vážený průměr výsledků, vahami jsou pravděpodobnosti EX =  X i ·  i X i = výsledky,  i = pst. kde   i = 1

4 (1) 2 situace – výhra, prohra EX =  (X 1 ) + (1-  )  (X 3 ) kde X 1 = úspěch, X 3 = neúspěch Příklad č. 1 Cena losu 20 Kč, výhra 10000 Kč, pst výhry 2 % EX = 0,98 · 0 + 0,02 · 10000 = 200 EX > J (cena hry) ANO! (podle EX) Proč si někteří los nikdy nekoupí? (2) Los 20 Kč, výhra 1000 Kč, pst výhry 2% Ex = 0,98 · 0 + 0,02·1000 = 20 Ex = J (cena hry) Spravedlivá hra!!! NEVÍM (podle EX) Příklad č. 3 : cena losu (jistá částka) 25 Kč, výhra 1000 Kč, pst výhry 2% Ex = 0,02 · 1000 + 0,98 · 0 = 20 Ex < J (cena hry) NE!! (podle EX) Proč si i za těchto podm. kupujeme losy (sázíme sportku)?

5 cíl spotřebitele: max. EU, nikoliv max. EX - rozhodujeme se na základě užitku, který by nám riziková situace (hra) přinesla a porovnáváme s užitkem jistoty → ! při volbě mezi jistou a rizikovou alternativou se nerozhodujeme na základě EX, ale na základě EU, tj. očekávaného užitku → porovnáváme U(J) a U(R), resp.EU EU = „ocenění“ hry - rozhodnutí záleží na přístupu k riziku a na míře rizika

6  Každému výsledku je přiřazen užitek, jsou zahrnuty subjektivní preference v podobě vztahu k riziku EU(X) =  U (X i )·  i U(X) i = užitky z jednotlivých výsledků,  i = pst. kde   i = 1

7  Averze  Lhostejnost  Vyhledávání → zřejmý z přístupu ke spravedlivé hře → promítá se do průběhu fce U příjmu (TU, MU)

8  rozptyl σ 2 = [(X 1 – EX) 2 ]·π 1 + [(X 3 – EX) 2 ]·(1 - π 1 )  směrodatná odchylka (druhá odmocnina rozptylu)  čím větší jsou rozdíly mezi výsledkem X a očekávaným výsledkem, tím riskantnější je posuzovaná situace  hod mincí J = 5, V = 10, π = 0,5, EX = 5 ⇒ spravedlivá hra σ 2 = 25  Hod mincí J = 50, V = 100, π = 0,5, EX = 50 ⇒ spravedlivá hra σ 2 = 2500 NEBO  hod kostkou J = 10, V = 60, π = 1/6, EX = 10 ⇒ spravedlivá hra σ 2 = 500  hod kostkou J = 100, V = 600, π = 1/6, EX = 10 ⇒ spravedlivá hra σ 2 = 50000

9 porovnávání užitku jistoty a očekávaného užitku za rizika:  Funkce užitku příjmu - finanční částka (v Kč) na ose x, užitek na ose y → „kardinalistická“ analýza  Stavově preferenční model - možné výsledky rizikové situace (v Kč) na osách, např. dobrý stav světa na ose x, špatný stav světa na ose y → „ordinalistická“ analýza

10 platnost 3 základních axiomů: úplnost srovnání X 1 > X 2 v X 1 < X 2 v X 1 = X 2 tranzitivita X 1 > X 2 a X 2 > X 3, pak X 1 > X 3 kontinuita - předp. X 1 > X 2 > X 3 a volím mezi jistotou (X 2 = průměrný výsledek) a riskantní alternativou (X 1 = nejlépe, X 3 = nejhůře)  při určité pravděpodobnosti  [  = (0,1)] je riskantní a jistá alternativa stejně žádoucí, tj. EU = U(J), tj.U(X 2 ) EU = U(J)  U(X 1 )·  1 + U(X 3 )· (1 -  1 )= U(X 2 )

11  seřazení výsledků podle preferencí (X 1 > X 2 > X 3 )  stanovení měřítka - např. U(X 1 )= 1, U(X 3 )= 0  vypočítat hodnoty U pro střední výsledky (tj. určit EU) a najít , aby platil axiom kontinuity → fce užitku je spojitá

12  stabilní příjem J (resp. X 2 ) = 20 000 Kč  podnikání: úspěch (X 1 ) = 30 000 Kč neúspěch (X 3 ) = 10 000 Kč  Pravděpod. úspěchu v podnikání (π 1 ) = 0,5 EX = 0,5 · 30 + 0,5 · 10 = 20  různý přístup k riziku → různý TU pro jednotlivé varianty → různý průběh fce TU a MU

13

14  averze k riziku EU = 0,5 · 18 + 0,5 · 10 = 14 U (J) = 16 U(J) > U(R), resp. EU → zam. se stabilním příjmem  lhostejnost k riziku EU = 0,5 · 18 + 0,5 · 6 = 12 U (J) = 12 U(J) = U(R), resp. EU → je indiferentní  vyhledávání rizika EU = 0,5 · 18 + 0,5 · 3 = 10,5 U (J) = 8 U(J) < U(R), resp. EU → podnikání

15

16  Spravedlivá hra (sázka) → po hře končím v průměru s výchozí jistou částkou (očekávaný výsledek je stejný jako výchozí jistá částka) EX = J EX = π V ·V + (1 – π V )·P nebo  očekávaný výnos (to, co v důsledku sázky získáme navíc), tj. EX – J = 0 EX = π V ·(V –J) + (1 – π V )·(P –J) = 0

17

18 zřejmý podle vztahu ke spravedlivé hře (EX = J):  Averze k riziku → NE U(R) < U(J)  Lhostejnost k riziku→ Nevím U(R) = U(J)  Vyhledávání rizika→ ANO U(R) > U(J)

19  Vždy,pokud EU, tj. U(R) > U(J) Pozn. vyhledávání rizika → subjekt přistoupí i na situaci, kdy EX U(J)

20  pokud EU, tj. U(R) = U(J) výchozí situace = graf „spravedlivá sázka“ předp., že P = 0 a V = M (tj. nemění se výše výhry a prohry)  Averze k riziku → při vyšší π výhry (tj. při vyšším EX)  Lhostejnost k riziku→ při EX = J (pokud EX = J, potom vždy platí U(R) = U(J))  Vyhledávání rizika→ při nižší π výhry (tj. při nižším EX)

21  přímka jistoty CL - představuje stejné výnosy v obou situacích (vychází z počátku pod úhlem 45°)  přímka stejného očekávaného výsledku (EX) - přímka vyjadřující konstantní očekávaný výsledek  EX = X 1  + X 2  (1-  ), resp. EX = X 1  1 + X 2  2, Pokud X 1 na ose x a X 2 na ose y, potom EX ve směrnicovém tvaru: X 2 = EX/  2 – (  1 /  2 )∙ X 1, kde (  1 /  2 ) = sklon EX

22  Indiferenční křivka (IC)= křivka stejného EU  vyjadřuje preference spotřebitele ohledně dvou možných výsledků rizika(X 1, X 2 )  bod na IC - vyjadřuje U za předp., že subjekt získá buď X 1 nebo X 2 v závislosti na situaci (situace se vzájemně vylučují)  IC je klesající, sklon závisí na  konvexní IC  averze k riziku konkávní IC  vyhledávání rizika lineární IC  lhostejnost k riziku

23 a) Averze k riziku: subjekt nepřistoupí na riskantní možnost (bod C)→ bod C leží na nižší IC než jistá možnost (bod E) b) Vyhledávání rizika: subjekt přistoupí na riskantní možnost (bod C)→ bod C leží na vyšší IC než jistá možnost (bod E) c) Lhostejnost k riziku: obě varianty poskytují stejný EU → body C a E leží na stejné IC

24  Diverzifikace rizika teorie pojištění teorie portfolia  Získávání dodatečných informací teorie asymetrické informace Informace = „vzácný statek“, který má hodnotu, i když byl využit (většinou) - může mít charakter veřejného statku - určení ceny je problematické (zpravidla asymetrie mezi kupujícím a prodávajícím) → trh info funguje nedokonale

25  W = 300 000 Kč  L = 150 000 Kč, W – L = 150 000 Kč  π W = 0,9, π L = 0,1 EW (EX) = W· (1 - π L ) + (W –L) · π L EW (EX) = 300·0,9 + 150 ·0,1 = 285

26  Spravedlivá pojistka Jedinec má zajištěn stejný příjem bez ohledu na to, zda nastane či nenastane pojistná událost (SP = očekávaná ztráta = .L) W - SP = EW POJ. NEPOJ. J R U(J)  U(R) ! předp. averzi k riziku → pojistí se pouze subjekt, který má averzi k riziku (chce riziko snížit)

27  kompenzace od pojištovny při pojištění spravedlivou pojistkou: 285 – 150 = 135 (tisíc)

28  Maximální pojistka Užitek spojený s jistotou (jistotu máme díky pojištění) je shodný s očekávaným užitkem při neexistenci pojištění W - MP < EW POJ. NEPOJ. J R U(J) = U(R) Poznámka: předp. averzi k riziku → MP > SP, proto W - MP < EW Lhostejnost k riziku → MP = SP Vyhledávání rizika → MP < SP

29

30 kompenzace od pojišťovny při SP = W S – W 2R kompenzace od pojišťovny při MP = W M – W 2R


Stáhnout ppt "1. Jistota, riziko, nejistota 2. Očekávaný výsledek a očekávaný užitek 3. Vztah k riziku a funkce užitku příjmu 4. Indiferenční model 5. Snižování rizika."

Podobné prezentace


Reklamy Google