Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazovací vyšetření v neurologii AG speciální metodiky MR, perfuze As. MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK RDG oddělení Nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazovací vyšetření v neurologii AG speciální metodiky MR, perfuze As. MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK RDG oddělení Nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Zobrazovací vyšetření v neurologii AG speciální metodiky MR, perfuze As. MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK RDG oddělení Nemocnice Na Homolce

2 Zobrazení cévního systému l Invazivní  DSA (digital subtraction angiography) l Neinvazivní  CTA  MRA  SONO  „B“ mód + Doppler  TCD - transcranial Doppler

3 Palmer FJ, 1975 ä ä The causes of complications following carotid artery puncture have been discussed and it is concluded that trauma at the puncture site constitutes the major problem. Other methods for performing the examination are described which reduce the potentiality for such complications and possess other advantages. ä ä Carotid puncture by the traditional method is outmoded and should be replaced by the better methods now available. Palmer FJ: Carotid angiography by direct needle puncture:an obsolete technique? Australas Radiol. 1975 Mar;19(1):26-31.

4 DSA - Přístupy l Katetrizace Seldingerovou metodou (5-4 F)  a. femoralis, brachialis, axillaris či radialis l Přímá punkce  a. carotis v oblasti krku (zcela výjimečně)

5 Možné komplikace angiografie l Mozkové  Vazospasmy (SAH)  embolizace (trombus, AS plaka, vzduch)  alergie l Lokální  hematom  aneurysma a. femoralis, A-V píštěl  dissekce

6 Indikace  Vyhledávání zdroje krvácení (typicky SAH)  Akutní ischemická CMP  Stenosy distálně od a.carotis communis (vč.) po předchozím neinvazivním vyš.  AVM (po jejím nalezení neinvazivní modalitou)  vaskulitida  Benigní či malignaní tumory (před biopsií, operací, LGN)  Smrt mozku  jiné

7 Subarachnoidální krvácení Diagnostika l CT l Lumbální punkce l DSA Zdroje of SAK l Aneuryzma (85 %) l AVM l dissekce l vaskulitida l trauma

8 Subarachnoidální krvácení l DSA všech čtyř tepen l u 15-25 % pacientů se zdroj stejně nenajde  Neaneurysmatické perimezencefalické SAK (spontánní ruptora drobné pontinní či perimesencefalické žíly)  trombózované aneuryzma  spasmus aneurysmatického krčku  Misinterpretace Ag 

9 Hematom l do capsula interna - typický è Typicky starší věk + hyperteznze è Aa. lenticulostriate aa. (Charcot.) l Do bílé hmoty - atypický è Typicky mladší è normotenzní è zdroj - aneurysma, kavernom, AVM, tumoury, septické emboly atd

10 Intrakraniální cévní malformace l Arteriovenózní malformace (AVM)  Parenchymální/piální  Durální AVM  smíšené l Kapilární teleangiektázie l Kavernózní angiomy l Venózní malformace

11 Endovaskulární léčba  rekanalizace akutní okluze mozkové tepny  aneurysmata  PTA/stent extra/intrakraniálních tepen  embolizace AVM  Předoperační embolizace tumorů hlavy a krku  jiné

12 Intraarteriální rekanalizace l IAT (i.a. trombolýza) l Fibrinolytické látky (rt-PA) l Trombolytické látky (eptifibatid) l kombinace l IVT a IAT l IAT a UZ l IAT + mechanická extrakce l Mechanická rekanalizace l Merci Retrieval (Smith, 2006) l Penumbra (2008) l stent Solitaire l BONnet Retrieval

13 Mechanical recanalization - MERCI ä Merci Retrieval ä Balonový guiding catheter ä mikrokatetr Merci ä Nitinolový zavaděč s tvarovou pamětí L5 X6

14 Mechanická rekanalizace -Penumbra

15 Retrievery firmy Phenox Clot Retrieval Clot Retrieval Cage BONnet Vysoké procento rekanalizací – kolem 85 % (Grunwald, AJNR 2011) Nylon. vlákna

16 Chirurgicky  kraniektomie  clipping Endovaskulární léčba mozkových aneurysmat Endovaskulární  Méně invazivní  Coiling  Nižší morbidita a mortalita

17 Kontrastní perfuze CT ä ä 40-50 ml jodové k.l. ä ä Dle stroje jeden až 27 řezů, rozlišení 0.36 x 0.36 x 5 mm ä ä Doba měření 40-50 s ä ä Nutný speciální software ä ä Označení sinus sagitalis sup. ä ä Průtok vypočtený pro každý voxel MRI ä ä 10-20 ml gadoliniové k.l. ä ä 19 řezů standard ä ä Rozlišení 1.8 x 1.8 x 5/1.5 mm ä ä Doba měřeníA cca 80 s ä ä Nutný speciální software ä ä Označení arterie Willisova okruhu ä ä Průtok vypočtený pro každý voxel

18 Hlavní perfuzní parametry: Výpočet CBV [%], TTP [s] (MTT [s]) and CBF [ml/min/100g]

19 Ischemický iktus ä ä Prodloužení MTT (TTP) – pozdní přítok (4-6 s) ä ä Kolaterály, stenosa ä ä normální  nejedná se o ischemii ä ä Pokles CBF (časný, penumbra <20 ml/100g/min) ä ä Pod 66% zdravé strany =ischemia ( Wintermark et. al. Ann Neurol 2002) ä ä Pokles CBV (později, jádro infarktu) ä ä Poznámky: ä ä Stranové porovnání je lepší než hodnocení absolutních hodnot ä ä Kvalitativní hodnocení je nejrychlejší a nejčastěji používané

20 Pohled radiologa: MR či CT (perfuze) u akutní CMP ? ä ä MRI ä ä Lepší kontrast mezi tkáněmi ä ä Libovolná rovina vyšetření ä ä Difuze zobrazí cytotoxický edém ä ä MRS v záloze ä ä Bez radiační zátěže ä ä Bez iodové kontrastní látky (alergie,ledviny) ä ä Čas a organizace  ä ä rozlišení ä ä Kovy, kardiostimulátor, klaustrofobie ? ä ä Nespolupracující pacienti (PPNJ – laboranti, neurologové …)

21 Pohled neurologa: MR či CT (perfuze) u akutní CMP ? ä ä CT, nikoliv MR pro supratentoriální iktus: ä ä TIME IS BRAIN ! ä ä Magnet ? V sobotu o půlnoci ?! ä ä Anamnéza ? Kovy ? Kardiostimulátor ? ä ä Nespolupracující pacient ! ä ä CT je levnější ä ä Podání iodové k.l. ä ä Alergie ? ä ä Renální funkce ? ä ä „Trocha“ záření

22 Jak tedy na perfuzi ? ä ä Akutní iktus ä ä CT (+perfuze) metodou první volby ä ä Moderní CT je schopno zobrazit perfuzi celé hlavy ä ä Subakutní iktus ä ä MRI + perfuze ä ä ASL ä ä Žádná kontrastní látka (pacienti s renálním selháváním, alergií …) ä ä Dlouhodobé sledování

23 Difuze

24 Tenzor difuze.. a jeho invariáty

25 MRS Lac 1,3


Stáhnout ppt "Zobrazovací vyšetření v neurologii AG speciální metodiky MR, perfuze As. MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK RDG oddělení Nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google