Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERFUSNÍ CT MOZKU V DENNÍ PRAXI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERFUSNÍ CT MOZKU V DENNÍ PRAXI"— Transkript prezentace:

1 PERFUSNÍ CT MOZKU V DENNÍ PRAXI
MUDr. Richard PLNÝ MUDr. Jaromír HANL Oddělení neurologie ON TRUTNOV, a.s. Neurovaskulární kongres Ostrava

2 Vyšetření mozkové perfuse přehled
SPECT perfusní CT CTA – SI (částečně)‏ perfusní MR xenon CT

3 Perfusní CT zobrazení hodnocení hemodynamiky – průtoku v definované oblasti mozku x CTA průtok sledován až na kapilární úroveň definice ROI – oblasti zájmu

4 Perfusní CT technické provedení
široká iv. kanyla (18-20) 40 ml kontrastu, 4-8 ml/sec během sec obraz generován za sec

5 Perfusní CT - ROI 1) velká tepna: např. ACI
2) žilní část: sinus sagitalis superior cévy kolmo směřující k axiální rovině vrstva 5-10 mm, možnost zobrazení 2 a více řezů v různých úrovních

6 Perfusní CT – parametry
CBV – množství krve v defin. objemu mozku v ml/100 g (2-4)‏ CBF – dtto za min: ml/100g/min (25-60)‏ MTT – střední transitní čas skrze defin. oblast mozku (4-4.8)‏ MTT = CBV / CBF vztah k perspektivě trombolysy v konkrétním případě

7 CT MISCHMATCH / PENUMBRA
CBF/cbv: ideální kandidát (zejména u CBV méně 100 ml)‏ CBV/CBF match: spíše nevhodná CBV pod 0.68, CBF pod ml/100g/min… nekrosa? význam relativních hodnot Gonzalez R.G.et al.: Acute ischemic stroke imaging and intervention, Springer,

8 Perfusní CT – trombolysa kasuistika 1
muž 58 let, anam. HN, CHOPN, ICHDK, fumator smíšená fatická porucha, P hemiparesa, NIHSS 19 CT mozku: bez čerstvých ischem. změn

9

10

11 Perfusní CT - kasuistika 1
2 h od vzniku obtíží řez nad úrovní basálních ganglií prodloužení MTT ve 2/3 povodí MCA sin - frontální a parietální větve CBF : oblast nekrosy (core) P sin, okrsek ložiskové hyperperfuse F sin CBV: oblast nekrosy P sin

12 TIME TO PEAK – MTT

13 CBF

14 CBV

15 CT mozku 24 h po trombolyse kasuistika 1
nová ischemická ložiska v povodí ACA vlevo a MCA vlevo parietálně (koreluje se zonou nekrosy dle CBF a CBV)

16

17

18 Kasuistika 1 - závěr trombolysa částečně účinná klinicky (NIHSS ) a „morfologicky“ UZ, CTA: stenosa ACI sin minim.90% ECST desobliterace stenosy za 3 měsíce po příhodě

19 Perfusní CT – E-I bypass kasuistika 2
muž 59 let, anam. ICHS, DM 2 na PAD, HLP, ICHDK st.p.ischem. CMP povodí MCA/ACA sin s úpravou, následně progredující PM zpomalení, porucha paměti, porucha výbavnosti - anomie neuropsycholog.vyšetření: porucha visuomotorické koordinace a krátkodobé paměti

20 Perfusní CT- E-I bypass kasuistika 2
UZ, CTA: obliterace ACI sin klidová CT perfuse: prodloužení MTT v celém povodí MCA sin a přilehlých interteritoriálních oblastech CBF a CBV bez abnormit

21

22

23 CBF CBV

24 Perfusní CT – E-I bypass kasuistika 2
pacient indikován k zátěžovému SPECT vyšetření, prokázána vyčerpaná CV rezervní kapacita v povodí MCA sin provedena E-I spojka a. temporalis superficialis - MCA sin klinicky urychlení PM tempa, kontrolní neuropsycholog. vyšetření v plánu

25 Perfusní CT - využití od IX.05 do II.08 bylo v ON Trutnov, a.s. provedeno 75 perfusních CT mozku v indikacích: 1) trombolytický protokol 2) hodnocení hemodynamiky u komplikované CV situace (rozhodování o cévní intervenci v nejednoznačných případech : E-I bypass‏, endarterektomie, PTA)‏

26 Děkuji za pozornost

27 Perfusní CT – trombolysa kasuistika 3
žena 80 let, anam. HN, DM 2 na PAD smíšená fatická porucha, středně těžká P hemiparesa (NIHSS 16)‏ CT mozku + perfuse 1.5 h od vzniku obtíží, při vyšetření neklidná

28

29 Perfusní CT kasuistika 2
hyperperfuse v povodí MCA sin zkrácení MTT mírné zvýšení CBF a CBV

30 Perfusní CT hyperperfuse povodí MCA sin kasuistika 3

31 Kasuistika 3 spontánní rekanalisace MCA sin
trombolysa nebyla indikována spontánní úprava klinického stavu – lehká residuální expresivní dysfasie

32 Perfusní CT-E-I bypass kasuistika 4
muž 75 let, anam. exkuřák, v 2005 iCMP v pov. MCA, PCA dx s residuální těžkou L hemiparesou (Rankin III-chopen chůze)‏

33 Kasuistika 4 CT mozku: rozsáhlá ischemie v povodí MCA dx, v nc.lentiformis a thalamu dx a vs. v kmeni UZ, CTA: obliterace ACI dx

34

35 Kasuistika 4 klidová perfuse
výpadek ve všech parametrech povodí MCA dx, core v obl.nc. lentiformis dx mírná hypoperfuse dle všech parametrů v povodí PCA dx

36

37

38

39 Kasuistika 4 : CTA - SI

40 Kasuistika 4 CTA : obliterace ACI dx

41 SPECT kasuistika 4 klidový SPECT mozku
difusní hypoperfuse celé P hemisfery včetně basálních ganglií s maximem nálezu F/T/P zkřížená mozečková diaschisa – hypoperfuse L mozečkové hemisfery

42

43 Kasuistika 4 - závěr pro rozsah ischemického postižení a tíži neurologického nálezu upuštěno od dalšího dovyšetření (zátěžový SPECT)‏

44 Perfusní CT v hodnocení globální hemodynamiky- kasuistika 5
muž 53 let, anam.: ICHS, DM 2 na PAD+insulin, HN, HLP, st.p. TIA ve VB povodí, exkuřák vyšetřován pro epizodu generalis.epil. záchvatu TC křečí CT mozku: ischemie: 2 ložiska MCA dx, PCA dx, MCA/PCA sin, pontu dx

45 Kasuistika 5 UZ, CTA: stenosa ACI dx 90%, ACI sin 70% ECST, kink za odstupem VA sin obj.: pomalé PM tempo, lehká L hemiparesa (Rankin I)‏

46

47

48

49 Kasuistika 5 klidová perfuse
výpadek ve všech parametrech na rozhraní MCA/PCA sin prodloužení MTT MCA dx nález narušené perfuse oboustranně

50

51

52

53 Kasuistika 5 klidový SPECT
defekty perfuse dorsoparietálně a v obl. vertexu dx, P/O vlevo vícečetné ložiskové perfusní defekty s maximem P/O

54

55 Kasuistika 5 - závěr provedena desobliterace ACI sin
klinicky: úprava hybnosti L končetin kontrolní klidová perfuse a neuropsychologické vyšetření v plánu

56 Fyziologie mozkové perfuse
minutový krevní oběh mozkem : 800 ml/min norm. CBF: 60 ml/100g/min méně 20 ml/100g/min: penumbra méně 12 ml/100g/min: infarkt - core


Stáhnout ppt "PERFUSNÍ CT MOZKU V DENNÍ PRAXI"

Podobné prezentace


Reklamy Google