Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP Jiřina Nepovímová ve spolupráci s MUDr Jiřím Neumannem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP Jiřina Nepovímová ve spolupráci s MUDr Jiřím Neumannem."— Transkript prezentace:

1

2 Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP Jiřina Nepovímová ve spolupráci s MUDr Jiřím Neumannem

3 Naše iktová NEUR-JIP Chomutov  12 směnových zdravotních sester  více než polovina sester má ARIP  6 monitorovaných lůžek, možnost uzavřeného proskleného boxu  4 lůžka na intermediálních pokojích  následné umístění na standardním neurol. či RHB oddělení  úspěšnost podaných trombolýz u našich pacientů  neurologie - součástí národního iktového centra  nezastupitelná úloha erudované sestry!

4 ACTILYSE = trombolýza rekombinantní aktivátor tkáňového plazminogenu (rTPA)  standardní léčebný postup  rozpuštění fibrinové sraženiny  zprůchodnění ucpané cévy  návrat cirkulující krve do mozku  výrazné zlepšení výsledného klinického stavu pacienta

5 Účinek trombolytika

6 Indikace k podání Actilysy  slabost až ochrnutí končetin  náhlá porucha řeči  náhle vzniklá závrať a následně pád v důsledku slabosti končetin  porucha citlivosti  jiné neurologické příznaky

7 Ischemie na řezu

8 Ischemie na CT

9 Kontraindikace trombolýzy  mozkové krvácení  neodpovídající klinický obraz pacienta  rozsáhlá operace v posledních třech měsících  maligní onemocnění  nedávno prodělaná CMP

10 Intracerebrální krvácení na řezu

11 Intracerebrální krvácení na CT

12 Příprava pacienta  periferní žilní kanyla  EKG  BIO, KO, KS, hemokoagulace – Quick, APTT, fibrinogen  monitorace – EKG, puls, dech, vědomí, saturace O 2, GCS  okamžité provedení CT mozku

13 Aplikace trombolýzy  zjištění váhy pacienta – směrodatná pro množství naředěného roztoku (max. 90mg)  10% z celkového naředěného množství podáno pacientovi lékařem jako i.v.bolus  infuze trombolytika kape přesně 60 min  monitoring TK, P, SO2, dech,GCS  průběžné odběry  řádná dokumentace

14 Průběh léčby Actilysou  pravidelný monitoring pacienta a zápisy do chorobopisu  okamžité hlášení nežádoucích příhod lékaři  zákaz aplikace i.m. injekcí po dobu aplikace trombolytika, následně i minimálně 60 minut od jejího ukončení  v prvních 24 hod. necévkovat, nesondovat, nezavádět CŽK – riziko krvácení  ! sledovat případné krvácivé projevy / krev v moči, z nosu, do zažívacího traktu /

15 Následná péče o pacienta po podání Actilysy  nadále neustálý monitoring pacienta  po 24 hod. provedení kontrolního CT mozku, sono karotid, případně SPECT, interní a další laboratorní kontroly  RHB péče, ergoterapie, logopedie

16 Statistika pacientů NEU JIP – Chomutov studie v letech 2005-2007 studie v letech 2005-2007  celkový počet pacientů : 33  nejmladší účastník studie : 30letá žena  nejstarší účastník studie : 75letá žena  průměrný věk pacientů : 59,7 let  počet žen : 12 /30-75 let/  počet mužů : 21 /47-73 let/

17 Následný klinický stav pacientů po 3 měsících dle Rankinovy stupnice  0-1…………11 pacientů  2……………7  3……………7  4……………2  5……………0  6……………3 – exitus /2xintracerebr. krvácení,1x maligní mozkový infarkt, edém mozku/ u 3 pacientů nebylo možno zjistit klinický stav po 3 měsících, ale z dostupných inf. zjištěno, že žijí a jsou v dom.péči

18 Rankinova stupnice  0 – nezávislý,soběstačný nemocný  1 – potřebuje minim. pomoc, používá sám zařízení  2 – potřebuje menší pomoc,dohled, radu  3 – potřebuje větší pomoc / od druhé osoby nebo od přístroje /  4 – zcela závislý na pomoci druhých, potřebuje úplný dohled, velkou pomoc  5 – absolutní deficit sebepéče, žádná aktivní účast, potřebuje úplnou pomoc, neschopen pomáhat

19 Kazuistika pacientky  pacientka B.I. *1963 - kuřák, HAK  příjem pro náhlou poruchu hybnosti ½ těla a fatickou poruchu 17.12.05  podání trombolýzy v hraničním termínu 3 hodin /komplikace s dopravou pac. na ikt. jednotku  následná péče o pac. s akutní CMP  rychlá úprava řeči, ale trvá hemiplegie DK, pomalé zlepšování poruchy hybnosti HK, postiktová deprese  pobyt na JIP 5 dní, na standardním NEUR odd 3 týdny – pozvolná úprava stavu, zlepšení jemné motoriky HK  následný pobyt na RHB odd – znatelný pokrok, schopnost chůze o 2 franc. holích, úprava hybnosti HK  2-5 /2006 pobyt v RHB ústavu Kladruby – schopna chůze do schodů, o 1 fr. holi či s doprovodem, nutnost ergoterapie, léčba deprese  11/ 2007 kontrola v NEUR AMB., pouze chabá paréza DK, stav vynikající, chůze bez hole, zvládá všechny dom. práce, schopnost řízení MV, pracuje v původním zaměstnání, léčba deprese není nutná

20 Zajímavosti o CMP  každý rok onemocní CMP zhruba 30 000 lidí  celosvětový projekt nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ - má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice CMP, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění – MUDr Neumann je každoročním patronem nad těmito dny v chomutovské nemocnici  aktivní přístup v diagnostice a léčbě CMP a pozdějších následků se vždy vyplácí, v dnešní době moderních vyšetřovacích metod a dobré dostupnosti lékařské péče stále chybí sociální podpora rodin, které se chtějí starat o své blízké, jež toto onemocnění zbavilo nezávislosti

21 Odkazy  http://sdruzenicmp.cz časopis Javor  Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách : nezisková společnost ICTUS-CLUB občanské sdružení http://www.ictus.cz  http://www.ceskatelevize.cz vysílání diagnoza-cévní mozková příhoda  neurologie@nspcv.cz Prim Hošek Milan, MUDr Neumann Jiří, MUDr Pouzar Jan

22 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP Jiřina Nepovímová ve spolupráci s MUDr Jiřím Neumannem."

Podobné prezentace


Reklamy Google