Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP"— Transkript prezentace:

1 Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP
Jiřina Nepovímová ve spolupráci s MUDr Jiřím Neumannem

2 Naše iktová NEUR-JIP Chomutov
12 směnových zdravotních sester více než polovina sester má ARIP 6 monitorovaných lůžek, možnost uzavřeného proskleného boxu 4 lůžka na intermediálních pokojích následné umístění na standardním neurol. či RHB oddělení úspěšnost podaných trombolýz u našich pacientů neurologie - součástí národního iktového centra nezastupitelná úloha erudované sestry!

3 ACTILYSE = trombolýza rekombinantní aktivátor tkáňového
plazminogenu (rTPA) standardní léčebný postup rozpuštění fibrinové sraženiny zprůchodnění ucpané cévy návrat cirkulující krve do mozku výrazné zlepšení výsledného klinického stavu pacienta

4 Účinek trombolytika

5 Indikace k podání Actilysy
slabost až ochrnutí končetin náhlá porucha řeči náhle vzniklá závrať a následně pád v důsledku slabosti končetin porucha citlivosti jiné neurologické příznaky

6 Ischemie na řezu

7 Ischemie na CT

8 Kontraindikace trombolýzy
mozkové krvácení neodpovídající klinický obraz pacienta rozsáhlá operace v posledních třech měsících maligní onemocnění nedávno prodělaná CMP

9 Intracerebrální krvácení na řezu

10 Intracerebrální krvácení na CT

11 Příprava pacienta periferní žilní kanyla EKG
BIO, KO, KS, hemokoagulace – Quick, APTT, fibrinogen monitorace – EKG, puls, dech, vědomí, saturace O2, GCS okamžité provedení CT mozku

12 Aplikace trombolýzy zjištění váhy pacienta – směrodatná pro množství naředěného roztoku (max. 90mg) 10% z celkového naředěného množství podáno pacientovi lékařem jako i.v.bolus infuze trombolytika kape přesně 60 min monitoring TK, P, SO2, dech,GCS průběžné odběry řádná dokumentace

13 Průběh léčby Actilysou
pravidelný monitoring pacienta a zápisy do chorobopisu okamžité hlášení nežádoucích příhod lékaři zákaz aplikace i.m. injekcí po dobu aplikace trombolytika, následně i minimálně 60 minut od jejího ukončení v prvních 24 hod. necévkovat, nesondovat, nezavádět CŽK – riziko krvácení ! sledovat případné krvácivé projevy / krev v moči, z nosu, do zažívacího traktu /

14 Následná péče o pacienta po podání Actilysy
nadále neustálý monitoring pacienta po 24 hod. provedení kontrolního CT mozku, sono karotid, případně SPECT, interní a další laboratorní kontroly RHB péče, ergoterapie, logopedie

15 Statistika pacientů NEU JIP – Chomutov
studie v letech celkový počet pacientů : 33 nejmladší účastník studie : 30letá žena nejstarší účastník studie : 75letá žena průměrný věk pacientů : 59,7 let počet žen : 12 /30-75 let/ počet mužů : 21 /47-73 let/

16 Následný klinický stav pacientů po 3 měsících dle Rankinovy stupnice
2……………7 3……………7 4……………2 5……………0 6……………3 – exitus /2xintracerebr. krvácení,1x maligní mozkový infarkt, edém mozku/ u 3 pacientů nebylo možno zjistit klinický stav po 3 měsících, ale z dostupných inf. zjištěno, že žijí a jsou v dom.péči

17 Rankinova stupnice 0 – nezávislý,soběstačný nemocný
1 – potřebuje minim. pomoc, používá sám zařízení 2 – potřebuje menší pomoc,dohled, radu 3 – potřebuje větší pomoc / od druhé osoby nebo od přístroje / 4 – zcela závislý na pomoci druhých, potřebuje úplný dohled, velkou pomoc 5 – absolutní deficit sebepéče, žádná aktivní účast, potřebuje úplnou pomoc, neschopen pomáhat

18 Kazuistika pacientky pacientka B.I. *1963 - kuřák, HAK
příjem pro náhlou poruchu hybnosti ½ těla a fatickou poruchu podání trombolýzy v hraničním termínu 3 hodin /komplikace s dopravou pac. na ikt. jednotku následná péče o pac. s akutní CMP rychlá úprava řeči , ale trvá hemiplegie DK, pomalé zlepšování poruchy hybnosti HK, postiktová deprese pobyt na JIP 5 dní, na standardním NEUR odd 3 týdny – pozvolná úprava stavu, zlepšení jemné motoriky HK následný pobyt na RHB odd – znatelný pokrok, schopnost chůze o 2 franc. holích, úprava hybnosti HK 2-5 /2006 pobyt v RHB ústavu Kladruby – schopna chůze do schodů, o 1 fr. holi či s doprovodem, nutnost ergoterapie, léčba deprese 11/ 2007 kontrola v NEUR AMB., pouze chabá paréza DK, stav vynikající, chůze bez hole, zvládá všechny dom. práce, schopnost řízení MV, pracuje v původním zaměstnání, léčba deprese není nutná

19 Zajímavosti o CMP každý rok onemocní CMP zhruba 30 000 lidí
celosvětový projekt nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ - má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice CMP, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění – MUDr Neumann je každoročním patronem nad těmito dny v chomutovské nemocnici aktivní přístup v diagnostice a léčbě CMP a pozdějších následků se vždy vyplácí, v dnešní době moderních vyšetřovacích metod a dobré dostupnosti lékařské péče stále chybí sociální podpora rodin, které se chtějí starat o své blízké, jež toto onemocnění zbavilo nezávislosti

20 Odkazy http://sdruzenicmp.cz časopis Javor
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách : nezisková společnost ICTUS-CLUB občanské sdružení vysílání diagnoza-cévní mozková příhoda Prim Hošek Milan, MUDr Neumann Jiří, MUDr Pouzar Jan

21 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Trombolýza ano či ne? Vypracovala sestra neurologie JIP"

Podobné prezentace


Reklamy Google