Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,D.Kučera,M.Válka,M.Pleva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,D.Kučera,M.Válka,M.Pleva"— Transkript prezentace:

1 Naše zkušenosti s intervenční léčbou CLI u pacientů s postižením bércových tepen
V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,D.Kučera,M.Válka,M.Pleva CVI Vítkovická nemocnice a.s.Ostrava Tatranské Zruby,

2 Klasifikace: Fontaine x Rutherford
Asympt I „Mild“ claudic.(nad 200m) IIa „Moderate“ (pod 200m) IIb „Severe“ (pod 50m) IIc Klidové bolesti III Malý defekt IV Velký defekt IV

3 Klasifikace: ALI x CLI ALI (= akutní končetinová ischemie)
Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které ohrožuje životaschopnost končetiny CLI (= kritická končetinová ischemie) Klidová ischemická bolest nebo defekt – způsobené arteriální obliterací (ohrožují pacienta amputací v průběhu 6-12 měs.) (pomocné kritérium: kotníkový tlak pod 50-70mmHg, prstový tlak či TCPO2 pod 30-50mmHg)

4 AG CTA MRA VŽDY KORELACE S BAREVNÝM DOPLEREM !!!

5 Léčba CLI – kritické ischemie
PTA (včetně bércových tepen !) Pedální bypassy Infuze s Prostavasinem Lokální trombolýza Hyperbarická komora Antibiotika Lokální chir.ošetřování Sympatektomie

6 CLI nemusí být jen při postižení bércových tepen – ale dnešní přednáška je jen o nich

7 Klasifikace infrapopliteálních lézí
A - stenóza do 1cm (málo častá) B - vícečetné stenózy do 1cm - 1-2 krátké stenózy v trifurkaci - krátká stenóza (+ PTA F-P oblasti) C - stenózy 1-4 cm, uzávěry 1-2 cm - extenzivní stenózy trifurkace D - uzávěr nad 2 cm - difuzní postižení

8 Poučení z TASC Hlavním smyslem infrapopliteální PTA je zlepšení outflow (po PTA fem-pop úseku nebo F-P bypassu) Outflow má signifikantní vliv na dlouhodobou průchodnost (ALE: klinický efekt může přetrvávat i při zhoršení angiografického nálezu – Söder 2000)

9 Poučení z TASC Technický úspěch infrapopliteální PTA je 86-100%
(u uzávěrů nižší) Velké komplikace 2-6% (především větší hematomy v třísle a okluze tepen, nebezpečné jsou infekce) Jde o polymorbidní pacienty (DM 63-91%, ICHS 70-90% atd) ESRD (end-stage-renal-disease) je asi negativním prognostickým znamením

10 Poučení z TASC 5-leté přežití pacientů po infrapopliteální PTA je pouze 50% (úmrtí na koronární a mozkové příhody) Základní strategií léčby není prodloužit klaudikace ale snížit mortalitu (komplexní intervence rizikových faktorů)

11 Strategie PTA IIa-b Fontaine: PTA není metodou volby
CLI: otevřít 1 tepnu (straight-line flow) otevřít proximální lézi (zlepš.kolat.přítoku) stent pouze při obturativní disekci nebo významné residuální stenóze Krátké léze: PTA Dlouhé léze: dlouhé balónky, laser

12 Zkušenosti našeho pracoviště

13 Počty PTA a stentů (n=523 pac.)
PTA (n = 773) Stent (n = 46)

14 Počty výkonů (od r.2002= CVI)
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pac. 2 12 26 19 71 68 69 93 125 PTA 15 31 39 27 104 97 106 138 199 Stent 4 1 8 6 3 9

15 Výkony na více tepnách 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 aa. 3 6 4 23 18 21 28 36 3 aa. 1 2 5 7 13 4 aa.

16 Sdružené výkony (!) Příklady: Endarterektomie AFC + peroperační PTA
F-P bypass + peroperační PTA bérce (2005 – 6x, – 15x)

17 CLI při špatném outflow
60- letý muž Trombektomie F-P bypassu před měsícem Rozvoj defektu 5.prstu PDK

18 PTA ATA,AFI l.dx. UZ kontrola XI/06 FP bypass průchodný APO,TTF norm.
ATA 180cm/s Klinicky IIa Fontaine

19 Klinický nález Před výkonem Za 3 měsíce po výkonu

20 CLI – komplexní revaskularizace
83-letá žena CLI – protrah. klidové bol. přes 14 dní

21 Kapilární perfuze Před intervencí Za 4 dny po intervenci

22 Distální léze (za kotníkem)
Nehojící se defekt meziprstí – po PTA hojení

23 CLI – PTA uzávěru ATP + ATA + stenózy AFI
Kontrolní UZ: norm.perfuze na ATP i ATA sin

24 … je nedostatečný follow-up
Co nás nejvíce tíží … … je nedostatečný follow-up

25 Pacienti podle bydliště
F-U z ostravských 70%, z mimoostravských jen 15% !

26 Ekonomicko-zdravotní poznámka
Počet amputací u diabetiků stoupl za posledních 10 let o polovinu ! Pravděpodobně by se dalo zabránit 49-85% amputací ČR: revaskularizace je „drahá“ (až Kč) amputace je „levná“ (výkon za Kč) USA: celkové náklady na léčbu … USD celkové náklady na amputaci ..až USD

27 Děkuji za pozornost Jóga v Indii Jóga v Ostravě


Stáhnout ppt "V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,D.Kučera,M.Válka,M.Pleva"

Podobné prezentace


Reklamy Google