Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces u klienta po Ischemické cévní příhodě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces u klienta po Ischemické cévní příhodě"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces u klienta po Ischemické cévní příhodě
Neurovaskulární kongres Ošetřovatelský proces u klienta po Ischemické cévní příhodě Petra Honová V Ostravě, 6. března 2008

2 Klinická charakteristika onemocnění
Ischemická choroba srdeční se projevuje postižením normální funkce mozku a je způsobená poruchou v jeho krevním zásobení. Toto postižení může být : druhotné a krátkodobé, zjistitelných změn v mozkové tkáni velmi těžké a trvalé, spojené s rozsáhlým strukturálním poškozením i mimo onemocnění srdce, jinou poruchou krevního oběhu nebo některými hematologickými chorobami.

3 Dělení ischemických mozkových příhod
Ložiskové, tzv. fokální cerebrální dysfunkce Přechodné - TIA, PRIND, mozkový infarkt Celkové - přechodné -mdloby, s trvalými následky- status lacunaris

4 Příčiny Nedostatečnost krevního zásobování v určité oblasti na dostatečně dlouhou dobu Zúžení, uzávěr přívodné tepny náhlým zvýšením krevního tlaku, poklesem krevního tlaku nebo zvýšením krevní viskozity Abnormality tepen Embolizace nebo ateroskleróza při účasti hypertenze

5 Embolizační příhody Tepenný vmetek - embolus je nejčastější krevní sraženina - trombus z levostranných srdečních oddílů nebo původu aterosklerotického. Vmetky kardiálního původu mohou být infikovány a mohou způsobit vznik mozkových abscesů. Vzácně může dojít k embolizaci do mozku i jiným materiálem. Zúžení nebo uzávěry cév na podkladě aterosklerotického postižení bývají obvykle lokalizovány v místě odstupů větších tepen. Často se projevují zpočátku přechodnými příznaky.

6 Komplikace Otok mozku Stlačení cév cévními spazmy
Rozšíření cévních komor = hydrocefalus Nitrolební přetlak Ischemie Hemoragie

7 Příznaky Porucha hybnosti končetin - paréza, plegie na jedné polovině těla - hemiparéza, hemiplegie Porucha řeči, čití, zraku, mikce, chování Zvracení, poruchy vědomí

8 Vyšetření CT - zobrazí lokalizaci a rozsah mozkové hemoragie
MR - zobrazí časná stadia ischemického postižení SPECT- zobrazí změny krevního průtoku v jednotlivých oblastech mozku EKG - případné onemocnění srdce SONOGRAFIE- zobrazí průtok srdce cévou ANGIOGRAFIE - zobrazí cévní systém mozku ANAMNÉZA - zjištění údajů o celkovém zdravotním stavu NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ- reflex okostice, šlach, kůže, reakce zornic, svalová síla INTERNÍ VYŠETŘENÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ - hematologické, biochemické, imunologické

9 Léčba Konzervativní - stabilizace všech základních životních funkcí
Vazodilatační léčba Antikolagulancia Kortikoidy Trombolytická terapie Prevence Operační odstranění stenozy

10 Komplikace Žilní trombozy Zápal plic, plicní embolizace Proleženiny
Zatuhnutí kloubů Riziko infekce močových cest - močový katetr

11 Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové
Tento model je z hlediska holistické filozofie nejkomplexnějším pojetím člověka v ošetřovatelství.

12 Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové
Strukturu modelu tvoří 12 oblastí: 1. Výživa a metabolismus 2. Vyprazdňování 3. Aktivita, cvičení 4. Spánek, odpočinek 5. Vnímání, poznání 6. Sebekoncepce, sebeúcta 7. Plnění rolí - mezilidské vztahy 8. Sexualita 9. Reprodukční schopnosti 10. Stres, zátěžová situace, tolerance 11. Víra, přesvědčení 12. Životní hodnoty

13 Hodnocení stavu klienta dle modelu M
Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové Plán ošetřovatelské péče u pacienta J.S. Strach a nervozita z hospitalizace Cíl ošetřovatelské péče Spokojený klient bez obav z hospitalizace Realizace Vysvětlit a poučit klienta o průběhu hospitalizace. Provést celým oddělením. Domluvit konzultaci s lékařem a zodpovědět veškeré dotazy. Hodnocení Dobře informovaný klient, spokojen s léčbou a informovaností

14 Hodnocení stavu klienta dle modelu M
Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové Plán ošetřovatelské péče u pacienta J.S. Zácpa z důvodů omezené hybnosti Cíl ošetřovatelské péče Pravidelné vyprazdňování po celou dobu hospitalizace. Realizace Zajistit dostatečný příjem tekutin (vhodné 100%-ní šťávy), stravu bohatou na vlákninu. Možno podávat Lactulóza sirup jednu lžíci ráno, při přetrvání obstipace čaj obsahující senný list. Nácvik vyprazdňovacího reflexu. Hodnocení Klient se během dvou dnů vyprázdnil. Při lehké úpravě jídelníčku, dostatečném příjmu tekutin, vlákniny a občasnému vypití čaje se senným listem chodí na stolici pravidelně.

15 Použitá literatura Staňková, M.: Základy teorie ošetřovatelství, Karolinium, Praha, 1997 Hrazdira, Č. L. a spol.: Speciální neurologie, Avicenum, Praha, 1980 Staňková, M.: České ošetřovatelství 3 Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe, NCO NZO, Brno, 2003 Staňková, M.: České ošetřovatelství 6 Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi, Informatium, Praha, 1996 NCO NZO: České ošetřovatelství 4: Jak provádět proces, NCO NZO, Brno, 2004 Červinková, E. a kolektiv: Ošetřovatelské diagnózy, NCO NZO, Brno, 2004 Štork, A.: Lékařské repetitorium, Avinecium, Praha,1982

16 autor: Petra Honová spoluautoři: Jana Lazecká Petra Satke
Děkuji za pozornost. autor: Petra Honová spoluautoři: Jana Lazecká Petra Satke


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces u klienta po Ischemické cévní příhodě"

Podobné prezentace


Reklamy Google