Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ultrazvuková diagnostika v neurologii Jan Bartoník Neurologické oddělení Nemocnice Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ultrazvuková diagnostika v neurologii Jan Bartoník Neurologické oddělení Nemocnice Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 Ultrazvuková diagnostika v neurologii Jan Bartoník Neurologické oddělení Nemocnice Kroměříž

2 Oblasti využití :  Cerebrovaskulární onemocnění  Onemocnění mozkového parenchymu  Nervosvalová onemocnění

3 Ultrazvukové metody  Pulzní dopplerovská sonografie  Kontinuální dopplerovská sonografie  B obrazení  Barevně kódovaná duplexní sonografie  Barevné zobrazení dopplerovské energie – Doppler Power mod (Color Doppler energy)  Harmonické zobrazení barevně kódované duplexní sonografie  3 D zobrazení

4

5 Duplexní barevně kódovaná sonografie 1. Identifikace cévy 2. Anatomická lokalizaci cévy a vztah k okolním strukturám 3. Tvarové anomalie a jejich hemodynamický význam

6 Duplexní barevně kódovaná sonografie 3. Přítomnost a morfologii AS plátu : - počet, velikost, lokalizace - počet, velikost, lokalizace - lokální zúžení příčného průměru cévy - lokální zúžení příčného průměru cévy - povrch plátu : - povrch plátu : a) hladký povrch s plynulou konturou a) hladký povrch s plynulou konturou b) nepravidelný povrch b) nepravidelný povrch c) přítomnost ulcerací c) přítomnost ulcerací - struktura plátu : - struktura plátu : a) homogenní b) heterogenní a) homogenní b) heterogenní - echogenicita plátu - echogenicita plátu

7

8

9 Duplexní barevně kódovana sonografie 4. Stav a pohyblivost cévní stěny (IMT) 5. Průtokové parametry : - Maximální systolická rychlost, konečná - Maximální systolická rychlost, konečná diastolická rychlost, střední rychlost diastolická rychlost, střední rychlost - Poměr průtokový rychlostí mezi ACI a ACC - Poměr průtokový rychlostí mezi ACI a ACC - Index pulzatility, Index resistence, stranový - Index pulzatility, Index resistence, stranový index. index. - Hodnocení turbulencí, rozšíření spektra (SBI) - Hodnocení turbulencí, rozšíření spektra (SBI) 6. Změny barevného mapování

10 Hodnocení stupně stenosy  Maximální systolická rychlost – základní a nejcitlivější ukazatel  Konečná diastolická rychlost  Charakter průtoku  Poměr průtokových parametrů ACI/ACC  |Nepřímé známky : - kolaterální cirkulace - kolaterální cirkulace - změny v TCD obraze - změny v TCD obraze

11

12 Indikace TCD (TCCS)  Cévní mozkové příhody  Subarachnoideální krvácení  Arteriovenosní malformace  Peroperační monitoring  Zástava mozkové cirkulace u mozkové smrti  Migrena  Infekční onemocnění CNS  Small vessel disease‘s  Onemocnění mozkového parenchymu

13

14 Základní typy TCD křivek  Normální křivka  |Stenotická křivka – akcelerace rychlostí, zejména PSV, tvar křivky zachován, turbulence  Nízká (dampened) – snížená průtoková rychlost, normální akcelerace PSV  Otupená (bluntened) – snížená průtoková rychlost, opožděný nárůst PSV, nízký PI (pod 1,19)  Minimální křivka – velmi nízký průtok, nelze diferencovat diastolickou rychlost, P1 větší než 1,2  Nepřítomnost dopplerovké křivky

15

16 Kriteria hodnocení intrakraniální stenosy 1. Akcelerace průtokových rychlostí v místě stenosy. PSV nad 220 cm/s (Baumgartner M1 ACM) MV nad 80 cm/s (Demchuk M1 ACM) MV nad 80 cm/s (Demchuk M1 ACM) 2 Snížení průtokové rychlosti distálně od místa stenosy (o 30% proti kontralaterální straně) 3 Stranová diference průtokových rychlostí (35% rozdíl PSV, 30% rozdíl MV, rozdíl 30 cm/s v absolutní hodnotě MV atd.)

17

18 Kriteria uzávěru intrakraniální tepny M1 úsek ACM 1. Absence dopplerovské křivky, ev, minimální, nebo otupená křivka v M1 úseku při dobré detekci ACA a ACP. (nutno potvrdit kontralaterálním přístupem) 2. Zvýšení průtokových rychlostí v ACA a ACP stejné strany 3. Zvýšení průtokových rychlostí kontralaterálně v ACI, ACM, ACA (více jak 20%) 4. Žádný signál ACA, ev, term. úseku ACI při dobré detekce ACP (na straně stenosy) 5. Proximální vysokorezistentní signál (60–70 mm) s PI větším než 1,7

19

20 TCD nálezy u SAH  Detekce vasospasmů – akcelerace MV nad 150 – 200 cm/s  Monitorování průtokových parametrů v čase (zejména 4-10 den) umožňuje selektovat pacienty se sklonem ke spasmům  Zobrazení aneurysmat TCCS, event. V power modu

21 TCD nálezy u AV malformací  Vysoká průtoková rychlost  Nízký pulzatilní index  Intrakraniální steal fenomen  Snížená vaskulární reaktivita na vasodilatační stimuly  Přímé zobrazení A-V malformace pomocí TCCS

22 TCD nálezy u zástavy mozkové cirkulace  Křivka s bifazickým alternujícím tokem (obrácení toku v diastole) posléze s přítomností pouze systolických peaků až vymizení křivky  Nutnost sledování minimálně 30 min při normální tělesné teplotě a systémovém TK na 100 mm Hg

23 TCD nálezy u migrény  Snížení průtoku v basálních arteriích postižené strany o 10-30% během ataky  Stranové asymetrie průtokových parametrů a změněná vaskulární reaktivita interiktálně

24 TCD nálezy u menigeálních infekcí  Zvýšení průtokových rychlostí v akutní fázi bakteriálních a mykotických meningitid  Normální průtokové rychlosti u virových meningitid

25 TCCS u trombos cerebrálních vén  Spolehlivě je možno detekovat - sinus rectus - sinus rectus - hluboké mozkové žily - hluboké mozkové žily - příležitostně sinus sagitalis inferior. - příležitostně sinus sagitalis inferior.  Projevem trombosy je zvýšení průtokové rychlosti v nepostižených venosních strukturách

26 TCD nálezy u onemocnění malých tepen  Povšechně nízká diastolická rychlost  Zvýšení indexu pulzatility (PI vyšší než 1,15 indikuje hemisferální onemocnění malých tepen s 95% specifitou)

27 TCCS u onemocnění mozkového parenchymu  Detekce laterálního posunu III. Komory u expanzivně se chovající ischemie a hemoragie  Detekce hyperechogenicity substancia nigra indikující funkční postižení nigrostriatálního systému  Detekce gliomů ( barevným zobrazením po aplikaci echokontrastních látek

28 Funkční TCD a stanovení cerebrovaskulární rezervy  Pomocí monitorace TCD lze hodnotit změny mozkového průtoku během aktivace CNS (hodnocení kognitivních funkcí, determinace jazykové dominance)  Testování cerebrovaskulární rezery - stimulace hyperkapnií, event. hypokapnií - stimulace hyperkapnií, event. hypokapnií - aplikace Acetazolamidu - aplikace Acetazolamidu


Stáhnout ppt "Ultrazvuková diagnostika v neurologii Jan Bartoník Neurologické oddělení Nemocnice Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google