Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J.Habalová¹, A.Krajina², J.Náhlovský¹, M.Kanta¹, J.Schreiberová³

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J.Habalová¹, A.Krajina², J.Náhlovský¹, M.Kanta¹, J.Schreiberová³"— Transkript prezentace:

1 J.Habalová¹, A.Krajina², J.Náhlovský¹, M.Kanta¹, J.Schreiberová³
Pooperační péče o pacienty po endovaskulárních výkonech na mozkových cévách J.Habalová¹, A.Krajina², J.Náhlovský¹, M.Kanta¹, J.Schreiberová³ ¹Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, ²Radiodiagnostická klinika FN Hradec Králové, ³Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, FN Hradec Králové

2 Endovaskulární výkon v NCH
Náročnost na materiál, instrumentální vybavení, zobrazovací techniku, zkušenosti Centralizace do míst s nepřetržitou dostupností intervenčního radiologa a fungujícího interdisciplinárního týmu. Dostatek pacientů - 100/rok Diagnostická AG (mozková, spinální) Koiling aneurysmatu 1. plánovaný 2. recentně krvácející aneurysma (vyšší věk-50let, s interním rizikem, H-H III-IV, vertebrobazilární povodí, hrozící nebo přítomné vasospasmy apod.) AVM, DAVM, PKKP Karotické stenty Apod.

3 Endovaskulární výkony 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 aneurysma 17 21 23 36 39 40 49 51 AVM, DAVM, PKKP 24 22 27 15 45 20 14 19 Tumory 12 6 10 5 3 Extrakraniální cévy 42 53 60 Intrakraniální cévy 7 8 Spinální AG 9 Celkem 59 55 71 66 131 120 125 149

4 Endovaskulární tým- interdisciplinární
neurochirurg, intervenční radiolog, neurolog, anesteziolog-intenzivista a případně také specialista v radiochirurgii Minim. 24 hod sledování pacienta po výkonu na specializované JIP (obecné, NCH, neurologické)

5 Moderní medicína stále častěji pracuje s tlumeným pacientem (analgosedace)
obtížné neurologické sledování farmakologicky ovlivněných a bezvědomých pacientů Optimální titrace parametrů (volémie, vnitřní prostředí, ventilace, tělesná teplota) Včasný záchyt změn ve stavu = včasná terapie

6 Multimodální monitorování
standardní monitorování vitálních funkcí (TK, P, EKG, Df, TT, SPO2) pacienti v relativně dobrém stavu (H-H I-II) jsou sledováni pravidelným neurologickým vyšetřením (GCS, nález na zornicích, lateralizace) TCD intervalově (1-2x denně), a při symptomech CT vyšetření ihned při akutním zhoršení – krvácení, ischémie (dokonaná), hydrocefalus perfuzní CT, (Xe CT), SPECT poskytnou důležitou informaci o poruše perfúze už v počáteční fázi AG mozkových cév ( při rychle se rozvíjejícím neurologickém deficitu je zlatým standardem) regionální cerebrální oxymetrie (near infrared spektroscopy - INVOS)

7 Časné komplikace intrakraniální krvácení ischémie mozková
tromboembolie, symptomatická jen cca z 8% (Henkes 2004) krvácení z třísla alergické reakce (bolesti hlavy, nausea, zvracení apod.)

8 Zajišťovací postupy v prevenci komplikací
Analgezie, zklidnění –minim.pohyb na lůžku (hlavou, DKK) Kontinuální heparinizace s intervalovými kontrolami koagulačního stavu Duální antiagregace Řízená hypotenze (po embolizaci AVM) Řízená hypertenze (součást léčby vasospasmů po SAK) Kontrolní zobrazovací vyšetření plánovaně i diagnosticky (RTG, MR-AG)

9 Koincidentální aneurysma (žena, 42 let)

10 Intrakraniální krvácení
U piálního AV zkratu 1-4% (Iwama 2003) Častěji u zkratu po nedávné hemorhagii Rovnováha v obl.nidu (přítok-odtok), městnání v žilním odtoku (následkem průniku lepidla)

11 Prevence vzniku krvácení
Řízená hypotenze během endovaskulárního výkonu Řízená hypotenze v časné pooperační péči Navazující operační zákrok

12 Řízená hypotenze Snížení SAP o 15-30%
Vasoaktivní látky iv. : urapidil, isosorbitdinitrát, nimodipin, enalaprilát, klonidin Bezpečnost pro mozkovou perfuzi?

13 INVOS In Vivo Optical Spectroscopy
regionální saturace mozkové tkáně O2 (rSO2) ve smíšené (převážně venózní krvi) transkutánně oboustranně v oblasti F-P (cca rozhraní mezi povodím přední a střední mozkové arterie)

14 infračervené paprsky (730 a 810 nm) přes kůži nad čelem do hloubky asi 4 cm, v mozkovém parenchymu se částečně odráží fotodioda měří intenzitu odraženého světla Měřením kvantity odražených fotonů jako funkce vlnové délky lze odvodit spektrální absorbci v mozkovém parenchymu a stanovit jeho průměrnou oxygenaci (hladiny oxyHb a deoxyHb)

15

16

17 INVOS In Vivo Optical Spectroscopy
Normální hodnoty rSO2 (jde převážně o smíšenou a venózní krev) jsou 55 – 75% ve většině populace Každá změna mimo tyto meze může znamenat hrozbu ischémie pro sledovanou tkáň (hypoperfuze, hyperémie)

18 INVOS monitorování

19 Terapeutické intervence při poklesu rSO2
Zvýšení dodávky: úprava polohy hlavy (žilní odtok) zvýšení systémového tlaku (vasopresorika ) tím i perfuzního mozkového tlaku) Zvýšení srdečního výdeje (inotropie) Úprava kapnie-zvýšení CO2 (korekcí ventilačních parametrů) Snížení nitrolebního tlaku zvýšení hladiny Hb, event. přenašečů O2 Snížení spotřeby 02: Snížení nároků mozkové tkáně na O2 (sedace pacienta, neuroprotekce, hypotermie)

20 možné využití regionální cerebrální oxymetrie
perioperačně při náročných všeobecně chirurgických výkonech v celkové anestezii (předpokládaná hypotenze, krevní ztráty, stará populace apod.) perioperačně u kardiochirurgických výkonů se zástavou cirkulace v hluboké hypotermii (The relationship between rSO2 and cognitive declines after cardiac surgery; Yao FSF,Anestesiol. 91:A73, 1999) dlouhodobé sledování pacientů ohrožených pozdním ischemickým deficitem po SAK

21 využití regionální cerebrální oxymetrie
perioperačně u desobliterace karotid jako alternativa jiných způsobů monitorování - dobře koreluje s EEG predikcí cerebrální ischémie a potřebou shuntování (Cerebral oximetry versus EEG in carotid endarterectomy; Davidovitch et al., Ann. Vasc Surg 1999), odhalení hyperperfuzního sy, EEG nezachytí jemné fční deficity, při hypotermii je EEG ploché apod.

22 Dosavadní výsledky NIRS sledovaní pacienti v období (XI/07-II/08) 4
Dosud bez závažné časné komplikace U žádného pacienta nedošlo k trvalému zhoršení neurolog.nálezu Terapeutický zásah při hrozící vs. trombóze x (podán Integrilin)

23 Hodnocení regionální cerebrální oxymetrie
neinvazivní, bezpečná pro pacienta a snadno aplikovatelná školeným personálem poskytuje okamžitou a reálnou informaci i grafické trendy v kontinuálním sledování, s okamžitou zpětnou vazbou vysoká sezitivita jednoduchá a rychlá interpretace výsledků a hodnocení změn (není nutný čas k další analýze) nevystavuje pacienty a personál radiační zátěži a neohrožuje nemocné vznikem komplikací lze kombinovat s dalšími monitorovacími metodami a grafickým vyšetřením výpovědní hodnota je o omezeném regionu

24 Závěr Bezpečnost pacientů Komfort pacientů Klidný spánek lékaře

25


Stáhnout ppt "J.Habalová¹, A.Krajina², J.Náhlovský¹, M.Kanta¹, J.Schreiberová³"

Podobné prezentace


Reklamy Google