Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza návratnosti investic/akvizic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza návratnosti investic/akvizic"— Transkript prezentace:

1 Analýza návratnosti investic/akvizic
Tomáš Čabala ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

2 Obsah prezentace Definice investice/akvizice, druhy investic
Vliv času a rizika Základní rozdělení metod hodnocení investic Analýza jednotlivých metod Nákladově výstupové metody a jejich použití Závěr Literatura

3 Definice investice/akvizice, jednotlivé druhy
Definice (finance): Použití peněz za účelem jejich zhodnocení. Definice (podnikání): Nákup fyzického zboží (inventáře, zařízení) v naději na zlepšení budoucího podnikání.

4 Definice investice/akvizice, jednotlivé druhy
Firemní akce, ve které společnost nakupuje většinu, ne-li všechny majetkové podíly cílové společnosti, aby převzala kontrolu nad touto společností. Akvizice jsou často jako součást firemní strategie, kdy je výhodnější převzít stávající provoz cílové firmy ve srovnání s rozšířením vlastního provozu. Akvizice jsou často vypláceny v hotovosti, akcií nástupnické společnosti, nebo kombinaci obojího.

5 Definice investice/akvizice, jednotlivé druhy
Dle druhu majetkových složek, pro jejichž získání byly použity věcné investice finanční investice nehmotné investice Dle hodnoty investic v příslušném období brutto investice = reinvestice (obnovovací investice) + netto investice (rozšiřovací investice) Modernizační investice technicky vylepšené zařízení, které zvyšuje kapacitu podniku Racionalizační investice zařízení produkuje beze změny kapacity, ale s nižšími náklady

6 > Vliv času a rizika Faktor času:
Jedna koruna získaná dnes má vyšší hodnotu, než ta samá koruna získaná v budoucnosti. > V budoucnosti Dnes

7 Vliv času a rizika Faktor rizika:
Koruna získaná s rizikem má menší hodnotu než koruna bezriziková. Ve financování nekompromisně platí princip: vyšší zisk = vyšší riziko

8 Základní rozdělení metod hodnocení investic
Obecně finanční metody PP,DPP, NPV, IRR, PI Nákladově výstupové metody CMA, CBA, CEA, CUA

9 Analýza jednotlivých metod
Payback Period (PP) Doba, kdy kladné peněžní toky vyrovnají investovaný kapitál Výpočet: I je kapitálový výdaj Ct je cash flow v čase t PP je okamžik splacení Vyhodnocení metody PP Ukazatel je dobrou mírou likvidity investice Ignoruje peněžní toky po době splácení Nepracuje s časovou hodnotou peněz

10 Analýza jednotlivých variant
Discounted Payback Period (DPP) Založeno na stejném principu jako PP, jen je zahrnuta časová hodnota peněz Výpočet: I je kapitálový výdaj DCt je diskontované cash flow v čase t DPP je okamžik splacení

11 Analýza jednotlivých variant
Vyhodnocení metody DPP Ukazatel pracuje s časovou hodnotou peněz Ignoruje peněžní toky po době splácení Nedoporučuje se rozhodovat pouze na základě DPP společnosti používají při rozhodování o projektech tzv. cut-off bod, tj. časová hranice, kdy musí být projekt splacen Lépe: zvážit NPV

12 Analýza jednotlivých variant
Net Present Value (NPV) Výpočet: I je kapitálový výdaj Ct je cash flow v čase t i je diskontní sazba Jak číst výsledek? NPV = 0 projekt je nutné dále zkoumat NPV > 0 projekt je přijatelný NPV < 0 projekt zamítneme

13 Analýza jednotlivých variant
Vyhodnocení metody NPV Využívá především CF, spíše než čistý zisk Respektuje časovou hodnotu peněz Účastí jen na projektech s pozitivním NPV zvyšujeme hodnotu podniku Problém se stanovením CF v budoucnosti (odhad tržeb, mezd, materiálů, hospodářské politiky, …) Předpokládá zachování téže diskontní míry po celou řadu let (lze měnit diskontní míru rok po roce, ale predikce diskontní míry je velmi náhodný proces)

14 Analýza jednotlivých variant
Pzn:Stanovení diskontní míry Na výši diskontní míry má vliv: Míra inflace – při vyšší inflaci je třeba zvýšit diskont Růst úrokové míry – obecný růst ceny peněz zvýší diskont Doba trvání projektu – doba trvání zvyšuje riziko a tím i diskont

15 Analýza jednotlivých variant
Internal Rate of Return (IRR) Výpočet: I je kapitálový výdaj Ct je cash flow v čase t IRR je vnitřní výnosové procento Jak vypočítáme? 1. Zvolíme takové IRR, kdy je NPV > 0 2. Zvolíme takové IRR, kdy je NPV < 0 3. Mezi těmito hodnotami interpolujeme

16 Analýza jednotlivých variant
Vyhodnocení metody IRR IRR je častěji používané než NPV Respektuje časovou hodnotu peněz Často poskytuje nerealistickou míru výnosnosti (např. IRR = 30% a běžná tržní míra 10%...neakceptovatelné) Existují projekty s více IRR Projekty s žádným IRR

17 Analýza jednotlivých variant
Výsledkem NPV a IRR je často jiná volba IRR vždy vede k výběru téhož projektu NPV se může měnit, protože závisí na zvoleném diskontu

18 Analýza jednotlivých variant
Profitability Index (PI) Poměr diskontovaného CF a počáteční investice Výpočet: I je kapitálový výdaj DCF je diskontované CF PI je index ziskovosti Jak číst PI? PI>1 projekt přijmeme PI<1 projekt zavrhneme PI=1 je nutné podrobnější zkoumání

19 Analýza jednotlivých variant
Vyhodnocení metody PI Metoda PI je příbuzná metodě NPV Využívá časovou hodnotu peněz Zvoleným diskontem lze ovlivnit výsledek

20 Nákladově výstupové metody a jejich použití
CMA Cost Minimization Analysis CBA Cost Benefit Analysis CEA Cost Effectiveness Analysis CUA Cost Utility Analysis Použití: Na základě metod uvedených dříve jsme se rozhodli pro konkrétní projekt. Nyní se snažíme vybrat nejvhodnějšího dodavatele Základem nákladově výstupových metod je výběr dodavatele na základě jednoho kritéria a tím jsou náklady Pzn: Nákladově výstupové metody vznikly v soukromém sektoru, ale v dnešní době jsou značně používané ve veřejném sektoru (např. Jako jedno z dílčích kritérií při výběru dodavatele VZ)

21 Závěr Finanční projekty, které hned od počátku nedávají jednoznačná pozitivní kritéria, je třeba velmi opatrně zvažovat. Jakékoliv rafinovanější a vědecké metody nemohou z podezřelého a riskantního projektu udělat finanční zázrak. Zdroj: Stavební firma 40, Ing. Aleš Tomek, CSc.

22 Literatura www.investowords.com www.investopedia.com
Stavební firma 40, Ing. Aleš Tomek, CSc. Veřejné zakázky (Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru, František Ochrana Hodnocení veřejných projektů a zakázek, František Ochrana

23 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Analýza návratnosti investic/akvizic"

Podobné prezentace


Reklamy Google