Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PoložkaDlouhodobá aktiva Oběžná aktivaVlastní zdroje Cizí zdroje Krátkodobý úvěrX StrojeX Počítač nakoupený za účelem dalšího prodejeX Vystavené směnky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PoložkaDlouhodobá aktiva Oběžná aktivaVlastní zdroje Cizí zdroje Krátkodobý úvěrX StrojeX Počítač nakoupený za účelem dalšího prodejeX Vystavené směnky."— Transkript prezentace:

1 PoložkaDlouhodobá aktiva Oběžná aktivaVlastní zdroje Cizí zdroje Krátkodobý úvěrX StrojeX Počítač nakoupený za účelem dalšího prodejeX Vystavené směnky dodavateliX Nakoupené obligace (za účelem dlouhodobého držení) X CeninyX SoftwareX Pohledávka vůči pojišťovněX Pohledávka za zaměstnanciX Zisk z minulých letX Závazky vůči státnímu rozpočtuX Pohledávky z obchodního stykuX PozemkyX Akcie (určené k dlouhodobému držení)X Dlouhodobá půjčka přijatáX Budova nakoupená za účelem dalšího prodejeX ZtrátaX PatentX Poskytnuté dlouhodobé půjčkyX Poskytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu X Přijaté půjčky (krátkodobé)X

2 Aktiva Rozvaha Sumatra, a. s. k 31. 12. 2011 Pasiva Rozvahová položka aktivKčRozvahová položka pasivKč Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Licence1 000Základní kapitál20 000 Oprávky k licenci- 300Emisní ážio3 000 Software800Rezervní fond4 000 Oprávky k softwaru- 200Nerozdělený zisk500 Pozemky3 000Hospodářský výsledek b. o.6 000 Budovy25 000Cizí kapitál Oprávky k budovám- 5 000Bankovní úvěry dlouhodobé10 000 Stroje a výpočetní technika10 000Emitované dluhopisy (prodané)5 000 Oprávky ke strojům a VT- 4 000Dodavatelé16 000 Dlouhodobý finanční majetek15 000Zaměstnanci2 500 Oběžný majetekBankovní úvěry krátkodobé31 000 Materiál2 000Krátkodobé půjčky přijaté4 000 Nedokončená výroba400Vydané krátkodobé směnky800 Výrobky5 000 Zboží18 000 Odběratelé9 000 Poskytnuté zálohy1 500 Krátkodobé cenné papíry (přijaté směnky, nakoupené akcie, nakoupené dluhopisy) 4 000 Bankovní účet17 000 Peníze600 AKTIVA CELKEM102 800PASIVA CELKEM102 800

3 Změny rozvahových položek V rozvahových položkách vznikají tyto 4 základy typy změn: 1.A+ P+ (aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku, zvýšení bilanční sumy) 2.A- P- (aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku, snížení bilanční sumy) 3.A+ A- (změna v rámci aktiv, není vliv na bilanční sumu) 4.P+ P- (změna v rámci pasiv, není vliv na bilanční sumu)

4 Shrnutí o změnách v rozvahových položkách Každý účetní případ mění rozvahu nejméně ve dvou rozvahových položkách, a to o stejnou částku Některé účetní případy vyvolávají změny na obou stranách rozvahy Některé účetní případy vyvolávají změny jen na jedné straně Po každém účetním případu trvá rozvahová rovnováha

5 Pan Javůrek otevírá k 1.1.2011 malou prodejnu. Do podniku se rozhodl vložit peněžní prostředky ve výši Kč 1 000 000,-. Tyto prostředky složil u banky na nově zřízený účet. Sestavte zahajovací rozvahu pana Javůrka v tis. Kč. V dalším období se odehrály následující operace: 2. ledna 1.Z bankovního účtu uhradil pan Javůrek nákup domku, ve kterém bude jeho prodejna ve výši Kč 800 000,-. 2.Dodavatelé mu dodali zboží a zaslali fakturu ve výši Kč 100 000,-. Sestavte rozvahu dne 2. ledna.

6 3. ledna 3. Pan Javůrek zaplatil fakturu dodavatelům z běžného účtu Kč 100 000,-. Sestavte rozvahu dne 3. ledna. 4. ledna 4. Z úvěru u banky bylo zaplaceno zařízení prodejny (nábytková řada na zakázku) ve výši Kč 250 000,-. Sestavte rozvahu dne 4. ledna.

7 Účetní doklady podle obsahu a druhu Rozvahová položkaDruh dokladuDle obsahu Běžný účetvýpis z bankovního účtuexterní Materiál na skladěpříjemka, výdejkainterní Pokladnapříjmový, výdajový pokladní dokladinterní Odběrateléfaktura vystavenáexterní Dodavateléfaktura přijatáexterní Úvěr od bankyvýpis z úvěrového účtuexterní Zaměstnancizúčtovací a výplatní listina interní


Stáhnout ppt "PoložkaDlouhodobá aktiva Oběžná aktivaVlastní zdroje Cizí zdroje Krátkodobý úvěrX StrojeX Počítač nakoupený za účelem dalšího prodejeX Vystavené směnky."

Podobné prezentace


Reklamy Google