Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Položka Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Položka Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje"— Transkript prezentace:

1 Položka Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje Krátkodobý úvěr X Stroje Počítač nakoupený za účelem dalšího prodeje Vystavené směnky dodavateli Nakoupené obligace (za účelem dlouhodobého držení) Ceniny Software Pohledávka vůči pojišťovně Pohledávka za zaměstnanci Zisk z minulých let Závazky vůči státnímu rozpočtu Pohledávky z obchodního styku Pozemky Akcie (určené k dlouhodobému držení) Dlouhodobá půjčka přijatá Budova nakoupená za účelem dalšího prodeje Ztráta Patent Poskytnuté dlouhodobé půjčky Poskytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu Přijaté půjčky (krátkodobé)

2 Aktiva Rozvaha Sumatra, a. s. k 31. 12. 2011 Pasiva
Rozvahová položka aktiv Rozvahová položka pasiv Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Licence 1 000 Základní kapitál 20 000 Oprávky k licenci - 300 Emisní ážio 3 000 Software 800 Rezervní fond 4 000 Oprávky k softwaru - 200 Nerozdělený zisk 500 Pozemky Hospodářský výsledek b. o. 6 000 Budovy 25 000 Cizí kapitál Oprávky k budovám Bankovní úvěry dlouhodobé 10 000 Stroje a výpočetní technika Emitované dluhopisy (prodané) 5 000 Oprávky ke strojům a VT Dodavatelé 16 000 Dlouhodobý finanční majetek 15 000 Zaměstnanci 2 500 Oběžný majetek Bankovní úvěry krátkodobé 31 000 Materiál 2 000 Krátkodobé půjčky přijaté Nedokončená výroba 400 Vydané krátkodobé směnky Výrobky Zboží 18 000 Odběratelé 9 000 Poskytnuté zálohy 1 500 Krátkodobé cenné papíry (přijaté směnky, nakoupené akcie, nakoupené dluhopisy) Bankovní účet 17 000 Peníze 600 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

3 Změny rozvahových položek
V rozvahových položkách vznikají tyto 4 základy typy změn: A+ P+ (aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku, zvýšení bilanční sumy) A- P- (aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku, snížení bilanční sumy) A+ A- (změna v rámci aktiv, není vliv na bilanční sumu) P+ P- (změna v rámci pasiv, není vliv na bilanční sumu)

4 Shrnutí o změnách v rozvahových položkách
Každý účetní případ mění rozvahu nejméně ve dvou rozvahových položkách, a to o stejnou částku Některé účetní případy vyvolávají změny na obou stranách rozvahy Některé účetní případy vyvolávají změny jen na jedné straně Po každém účetním případu trvá rozvahová rovnováha

5 Pan Javůrek otevírá k 1.1.2011 malou prodejnu. Do podniku se
rozhodl vložit peněžní prostředky ve výši Kč ,-. Tyto prostředky složil u banky na nově zřízený účet. Sestavte zahajovací rozvahu pana Javůrka v tis. Kč. V dalším období se odehrály následující operace: 2. ledna Z bankovního účtu uhradil pan Javůrek nákup domku, ve kterém bude jeho prodejna ve výši Kč ,-. Dodavatelé mu dodali zboží a zaslali fakturu ve výši Kč ,-. Sestavte rozvahu dne 2. ledna.

6 3. ledna 3. Pan Javůrek zaplatil fakturu dodavatelům z běžného účtu Kč ,-. Sestavte rozvahu dne 3. ledna. 4. ledna 4. Z úvěru u banky bylo zaplaceno zařízení prodejny (nábytková řada na zakázku) ve výši Kč ,-. Sestavte rozvahu dne 4. ledna.

7 Účetní doklady podle obsahu a druhu
Rozvahová položka Druh dokladu Dle obsahu Běžný účet výpis z bankovního účtu externí Materiál na skladě příjemka, výdejka interní Pokladna příjmový, výdajový pokladní doklad interní Odběratelé faktura vystavená externí Dodavatelé faktura přijatá externí Úvěr od banky výpis z úvěrového účtu externí Zaměstnanci zúčtovací a výplatní listina interní


Stáhnout ppt "Položka Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google