Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie ASCOT: změnila se léčba hypertenze? Jan Filipovský II. interní klinika LF a FN Plzeň Praha, 28. dubna 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie ASCOT: změnila se léčba hypertenze? Jan Filipovský II. interní klinika LF a FN Plzeň Praha, 28. dubna 2006."— Transkript prezentace:

1 Studie ASCOT: změnila se léčba hypertenze? Jan Filipovský II. interní klinika LF a FN Plzeň Praha, 28. dubna 2006

2 Prevalence hypertenze podle věkových skupin Česká republika 2000/2001 roky p pro trend muži *** ženy *** *** *** *** Studie MONIKA, Cífková a spol.

3 J Hypertens 2003; 21:1011-1053

4 Hlavní třídy farmak vhodných pro zahajovací i udržovací léčbu hypertenze Hlavní třídy farmak vhodných pro zahajovací i udržovací léčbu hypertenze diuretika diuretika betablokátorybetablokátory blokátory Ca kanálůblokátory Ca kanálů ACEIACEI AT 1 - blokátoryAT 1 - blokátory ESH Guidelines, J Hypertens 2003; 21:1011-1053

5 Výskyt KV rizikových faktorů u hypertoniků kouření35 % celkový chol. > 6,2 mmol/l40 % HDL chol. < 1,0 mmol/l25 % obezita (BMI > 30)40 % Diabetes mellitus15 % hyperinzulinémie50 % ICHS20 % LVH (ECHO)> 30 % sedavý způsob života> 30 % Kaplan NM, Am J Cardiol, 76, 595-597, 1995

6 Hlavním cílem antihypertenzní léčby je snížení rizika kardiovaskulárních příhod Jsou všechna antihypertenzíva stejně účinná?

7 P. Sever (Co-chair), B. Dahlöf (Co-chair), N. Poulter (Secretary) H. Wedel (Statistician), G. Beevers, M. Caulfield, R. Collins S. Kjeldsen, A. Kristinsson, J. Mehlsen, G. McInnes, M. Nieminen E. O’Brien, J. Östergren, on behalf of the ASCOT Investigators A randomised controlled trial of the prevention of CHD and other vascular events by BP and cholesterol lowering in a factorial study design

8 ASCOT- BPLA: kteří pacienti byli zařazeni a jak? KRITÉRIA ZAŘAZENÍ: – Hypertonici (TK>160/100 mm Hg bez léčby nebo >140/90 mm Hg s léčbou) – Ve věku 40 – 79 let – Bez dokumentovaného IM nebo současně klinicky aktivní ICHS – S dalšími 3 KV rizikovými faktory (kouření, NIDDM, LVH, ICHDK, u mužů EKG abnormality, poměr TCH/HDL-CH >6 mV, rodinná anamnéza předčasné KV příhody, anamnéza CMP/TIA, věk >55 let, mikroalbuminurie/proteinurie) DOBA SLEDOVÁNÍ: – 5 let TERAPEUTICKÝ CÍL PRO TK: – Nediabetici: <140/90 mm Hg – Diabetici: <130/80 mm Hg

9 ASCOT- BPLA: Design studie Investigátory vedená, mezinárodní, randomizovaná, kontrolovaná studie placebo atorvastatin 10 mg Dvojitě slepá atenolol ± bendroflumethiazid amlodipin ± perindopril 19 257 pacientů s hypertenzí „PROBE“ design ASCOT-BPLA ASCOT-LLA 10 305 pacientů s celkovým cholesterolem ≤ 6, 5 mmol/l

10 Léčebný algoritmus k dosažení cílových TK < 140/90 mm Hg, resp < 130/80 mm Hg u DM amlodipin 5-10 mg atenolol 50-100 mg perindopril 4-8 mg bendroflumethiazid-K 1,25-2,5 mg doxazosin GITS 4-8 mg přidat Jiná antihypertenziva, např. moxonidin, spironolacton přidat

11 ASCOT BPLA: systolický a diastolický krevní tlak mm Hg 60 80 100 120 140 160 180 Čas (roky) Výchozí0,50,511,51,522,52,533,53,544,54,555,55,5 atenolol  thiazid amlodipin  perindopril 137,7 136,1 79,2 77,4 Průměrný rozdíl 1,9 Poslední návštěva Průměrný rozdíl 2,7 STK DTK 163,9 164,1 94,8 94,5

12 Počet pacientů v riziku Amlodipin  perindopril 96399400 9204 8984 8744 7614 Atenolol  thiazid 96189373 9136 8864 8591 7470 Ŕoky 0,00,01,01,0 2,02,03,03,0 4,04,0 5,05,0 0,00,0 2,02,0 4,04,0 6,06,0 8´,0 10,0 Amlodipin  perindopril (počet příhod= 753) Atenolol  thiazid (počet příhod= 852) HR = 0,87 (0,79­0,96) p = 0,0070 HR = 0,87 (0,79­0,96) p = 0,0070 % Všechny koronární příhody

13 Fatální a nefatální cerebrovaskulární příhody Počet pacientů v riziku Amlodipin  perindopril 96399483 9331 9156 8972 7863 Atenolol  thiazid 96189461 9274 9059 8843 7720 0,00,0 1,01,02,02,0 3,03,0 4,04,05,05,0 Roky 0,00,0 1,01,0 2,02,0 3,03,0 4,04,0 5,05,0 Amlodipin  perindopril (počet příhod= 327) Atenolol  thiazid (počet příhod= 422) HR = 0,77 (0,66­0,89) p = 0,0003 HR = 0,77 (0,66­0,89) p = 0,0003 %

14 Kardiovaskulární mortalita Počet pacientů v riziku Amlodipin  perindopril 96399544 9441 93229167 8078 Atenolol  thiazid 96189532 9415 92619085 7975 0,00,0 1,01,0 2,02,0 3,03,04,04,05,05,0 Roky 0,00,0 0,50,5 1,01,0 1,51,5 2,02,0 2,52,5 3,03,0 3,53,5 Amlodipin  perindopril (počet příhod= 263) Atenolol  thiazid (počet příhod= 342) HR = 0,76 (0,65­0,90) p = 0,0010 HR = 0,76 (0,65­0,90) p = 0,0010 %

15 ASCOT BPLA a LLA: kombinace antihypertenzní a antihyperlipidemické léčby End point Amlodipin  perindopril + statin Atenolol  thiazid + placebo Snížení relativního rizika Fatální IM a nefatální ICHS4,84,89,29,2 48% Fatální a nefatální CMP4,64,68,28,2 44% Poměr na 1000 pacientů/let

16 Jaké jsou příčiny lepší účinnosti kombinace kalciového blokátoru dihydropyridinového typu a ACE inhibitoru?

17 Nově vzniklý diabetes mellitus Počet pacientů v riziku Amlodipin  perindopril 96399383 9165 89668726 7618 Atenolol  thiazid 96189295 9014 87358455 7319 0,00,0 1,01,02,02,0 3,03,04,04,05,05,0 Roky 0,00,0 2,02,0 4,04,0 6,06,0 8,08,0 10,0 Amlodipin  perindopril (počet příhod= 567) Atenolol  thiazid (počet příhod= 799) HR = 0,70 (0,63­0,78) p < 0,0001 HR = 0,70 (0,63­0,78) p < 0,0001 %

18 Nově vzniklé renální postižení Počet pacientů v riziku Amlodipin  perindopril 96399426 9277909388777775 Atenolol  thiazid 96189431 9247902187827640 HR = 0,85 (0,75­0,97) p = 0,0187 HR = 0,85 (0,75­0,97) p = 0,0187 0,00,01,01,02,02,0 3,03,0 4,04,0 5,05,0 Roky 0,00,0 1,01,0 3,03,0 4,04,0 5,05,0 % 2,02,0 Amlodipin  perindopril (počet příhod= 403) Atenolol  thiazid (počet příhod= 469)

19 Circulation, březen 2006

20 CAFE – vedlejší projekt studie ASCOT 2199 nemocných sledovaných v pěti centrech Průměrná doba sledování 4 roky Tonometrie na radiální tepně, zjištění indexu odrazu a výpočet centrálního TK

21 Tlaková vlna na a. radialis Tlaková vlna na aortě Studie CAFE: Typické tvary tlakové vlny při léčbě amlodipin – perindopril a atenolol – thiazidové diuretikum

22 Plná čára: atenolol + diuretikum Přerušovaná čára: amlodipin + perindopril Studie CAFE: systolický TK v závislosti na přidělené léčbě

23 Parametry charakterizující vlastnosti centrálního tepenného řečiště přinášejí informace navíc oproti běžnému měření TK. Kombinace amlodipin – perindopril se ukázala jako účinnější ve snížení centrálního systolického TK.

24 Přínos studie ASCOT a podstudie CAFE Ca blokátory a ACE inhibitory účinněji předcházejí vzniku srdečních i mozkových příhod u vysokorizikových hypertoniků Kombinační léčba je výhodná (jen 14% nemocných bylo léčeno monoterapií) Kombinace se statiny

25 Přínos studie ASCOT a podstudie CAFE Prevence diabetu a renální insuficience Význam vyšetření tepenných vlastností a odhadu centrálního systolického STK Léčba hypertenze u nemocných s vysokým rizikem by se měla změnit!

26

27 Závěr Léčba amlodipinem  perindoprilem představuje jednoznačně výhodnější kombinaci ve srovnání s léčbou atenololem  thiazidem v ovlivnění všech hlavních kardiovaskulárních end pointů, celkové mortality a nově vzniklého diabetes mellitus. Bez ohledu na důvod příznivého účinku by u většiny pacientů neměl být „standardní“ režim beta-blokátor  thiazid upřednostňován před režimem amlodipin  perindopril. V porovnání se standardní antihypertenzní léčbou (atenolol  thiazid) bez přidání statinu snížila léčba amlodipinem  perindoprilem + statinem riziko koronárních a cerebrovaskulárních příhod téměř o 50 %.

28 Možná vysvětlení pozorovaných rozdílů ve sledovaných ukazatelích Lepší účinek amlodipinu  perindoprilu na pokles TK Výhody amlodipinu  perindoprilu nezávislé na TK Nevýhody atenololu  thiazidu nezávislé na TK Nežádoucí interakce mezi atenololem  thiazidem a statinem Příznivá interakce mezi amlodipinem  perindoprilem a statinem

29 Důvody výběru perindoprilu pro prevenci příhod u hypertoniků Prokázané výhody u pacientů s již existujícím kardiovaskulárním onemocněním (EUROPA, PROGRESS) Antiaterosklerotické účinky Snížení rizika ruptury plátu Zlepšení funkce cévního endotelu Zvýšení fibrinolýzy Úprava arteriální vazokonstrikce indukované neurohormonálně Pokles krevního tlaku Redukce hypertrofie levé komory

30 Odraz tlakové vlny Tlaková vlna generovaná kontrakcí levé srdeční komory se odráží na periferii cévního řečiště a vrací se zpět k srdci Interferuje s primární vlnou Vytváří vzestup systolického TK v pozdní systole

31 Registrace tlakové vlny na radiální tepně - aplanační tonometrie 1 – primární vlna 2 – sekundární (odražená) vlna

32 Nízká odražená vlna (mladý jedinec) Vysoká odražená vlna (starší jedinec) Tvar tlakové křivky v aortě Index odrazu (augmentation index): P2/P1 (=poměr pulzních tlaků)


Stáhnout ppt "Studie ASCOT: změnila se léčba hypertenze? Jan Filipovský II. interní klinika LF a FN Plzeň Praha, 28. dubna 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google