Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nám říkají nová doporučení v léčbě dyslipidémií Eric Bruckert Klinika Endokrinologie a metabolismu Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nám říkají nová doporučení v léčbě dyslipidémií Eric Bruckert Klinika Endokrinologie a metabolismu Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France."— Transkript prezentace:

1

2 Co nám říkají nová doporučení v léčbě dyslipidémií Eric Bruckert Klinika Endokrinologie a metabolismu Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France

3 1 Depistáž 2 Popsání cílových a prahových hodnot 3 Dietetická doporučení 4 Výběr terapie 5 Pravidla sledování

4 Zjednodušené schema lab.vyš.lipidů Depistáž = Diagnostika = sledování pacienta = SLR Cholesterol celkový LDL-c měřený nebo vypočtený HDL-c Triglyceridy Vzhled séra na lačno SLR = vyšetření abnormality lipidů, stanovení lipid.rizika Normalní nález LDL-c < 4,1 mmol/l Triglycéridy < 3,80 mmol/l HDL > 1,0 mmol/l

5 Muži N = 5141 Ženy N = 7876 Cholesterol6.2 (1.01)5.9 (1.03) Triglyceridy1.21 (1.19-1.22)0.80 (0.81-0.82) Apo B1.20 (0.2)1.00 (0.2) Apo A11.50 (0.2)1.70 (0.2) Hodnoty lipidů ve studii SUVIMAX Bruckert E et al., Prev. Medecine 2005 Hodnoty v mmol/l a v g/l pro apolipoproteiny Průměr mezi 6,4 mmol/l u můžů a 6,1mmol/l u žen

6 «InterHeart study» Nová epidemiologická data RF přepočtené RF určené Tabák2.2736.4% Diabetes3.0812.3% Hypertense2.4823.4% Apo B/A13.8754.1% Psychol. faktory2.5128.8% Fysická aktivita0.7225.5% Ovoce & zelenina0.7012.9% Alkohol0.7913.9% Abdom.obezita2.2433.7% Lancet 2004 Často asymptomatické Léčba je možná

7 LDL je v centru všech doporučení : přímý vztah mezi snížením LDL a snížením kardiovaskulárního rizika 58 studií, 14 8321 pacientů a 7102 kardiovaskulárních příhod Stejný efekt bez ohledu na zvolený prostředek Law MR BMJ 2003

8 Primární prevence kardiovaskulárních příhod: pacient s nízkým a středním rizikem Prevence kardiovaskulárních příhod pacient s vysokým rizikem Dvě kategorie pacientů

9 Pacient s vysokým rizikem : Definice Pacienti s prokázanou koronární příhodou nebo aterosklerotickým onemocněním Pacienti s diabetem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem tvořeným : –sníženou funkcí /onemocněním ledvin –nebo alespoň 2 RF (či prahovými hodnotami) + microalbuminurie (>30 mg/24 heures) Pacienti s vypočteným rizikem prodělání KV příhody do 10 let vyšším než 20%.

10 Definice sekundární prevence Prokázané koronární onemocnění (stabilní i nestabilní AP, revaskularisace, IM, dokumentovaná silentní ischemie), Prokázané cévní onemocnění (ischemická CPM,ICHDK od II. stadia).

11 Rizikové faktory u diabetika 50 let a více u mužů 60 let a více u žen RA předčasné ICHS –infarkt myokardu nebo mors subita před 55.rokem / 65 rokem u otce / matky nebo u prarodičů Nikotinismus aktuální nebo před < 3 lety HT arteriální léčená nebo ne Microalbuminurie HDL-c nižší než 1,0 mmol/l LDL-c vyšší než 1,60 mmol/l

12 Definice renálního postižení u diabetika Proteinurie > 300 mg/24 h nebo clearance kreatininu předpokládaná dle Cockcrofta-Gaulta < 60 ml/min Vzorec Cockcroft-Gaulta : Clearence kreatininu = (140 - věk) x hmotnost (kg) x K ml/min/1,73 m 2 * kreatininemie v µmol/l K = 1,23 u muže a 1,04 u ženy

13 Důkazy statinů 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 počty patientů Placebo/ statin TexCAPS6605 22000 24000 4S4444 HPS20526 26000 AtorvastatinLovastatinSimvastatinPravastatin WOSCOPS6595 LIPID9014 CARE4159 PROSPER5804 Ascot10305 Fluvastatin Lips1677 CARDS2838 Vysoce rizikoví diabetici profitují z léčby statiny

14 Práh/cíl pro LDL-cholesterol Pacienti s vysokým rizikem Primární prevence 2,60 mmol/l Sek.prevence nebo ekvivalent 3,35 mmol/ltři 4,10 mmol/ldva 4,90 mmol/ljeden 5,7 mmol/lžádný Práh LDL v mmol/lPočet rizikových faktorů

15 Rizikové faktory brané v úvahu jako prahové u primární prevence 50 let a více u muže 60 let a více u ženy RA předčasné ICHS –infarkt myokardu nebo mors subita před 55 rokem/ 65 rokem u otce / matky nebo prarodičů Nikotinismus aktuální nebo před < 3 lety HT arteriální trvalá léčená či ne Diabetes mellitus ano či ne HDL-c nižší než 1,0 mmol/l LDL-c vyšší než 1,60 mmol/l

16 Dietetická doporučení jednodušší časnější základem therapie

17 Práh/cíl pro dietetickou intervenci k ovlivnění LDL-cholesterolu l Všichni pacienti s LDL-c > 4.1 mmol/l by měli dostat poučení o dietě. l Všichni pacienti, kteří mají alespoň 1 rizikový faktor, by měli dostat poučení o dietě bez ohledu na hladinu LDL-c.

18 Pět opatření ke zlepšení stravovacích návyků l Omezit přísun nasycených mastných kyselin (MK) ve prospěch MK mono nebo poly-nenasycených. l Zvýšení příjmu omega 3 (ryby). l Zvýšení příjmu vlákniny z ovoce,zeliny a cereálií l Omezení příjmu živ.cholesterolu, zaměřit se na rostlinné oleje l Omezení konsumace alkoholu, sledování hmotnosti a omezení sedavého způsobu života

19 Vliv dietních opatření na LDL-c velké meta-analýzy - 12% - 8%- 10% Step one Psyllium 10.2 g/j Rostl.tuky 1.6 g/j Soja 25 g/j et 45 g/j - 4 à -13%

20 Základní pravidla při vedení léčby Primární prevence Všechna dietetická opatření pokračují, i když bylo dosaženo terapeutického cíle Pokud cíle nebylo dosaženo >3 měsíce - hypolipidemika Sekundární prevence Léčba musí být zavedena co nejdříve + dietní opatření + korekce ostatních rizikových faktorů. Předterapeutický rozbor : SLR,transaminázy, CPK, rizikové faktory

21 Situace opravňující k vyšetření CPK  Přítomnost jednoho ze 6 rizikových faktorů.  Svalové symptomy.  Zvýšené dávkování a lékové asociace.  Vyšší věk > 70 let  Renální insuficience  Hypothyreóza  RA nebo OA geneticky podmíněného onemocnění svalové tkáně.  Nežádoucí účinek fibrátu nebo statinu v OA  Nadměrné užívání alkoholu

22 Základní pravidla vedení léčby hypolipidemiky l Je-li indikována terapeutická intervence hypolipidemiky,jde nejčastěji o statiny l s výjimkou :- Intolerance statinů - LDL-c <2,6mmol/l s + TG a –HDL-c - HyperTGl významná nebo isolovaná (TG>10 mmol/l) l Léčba hypolipidemiky se zahajuje obvykle nejnižší dávkou. l Při nedostatečném účinku se zvažují zvýšené dávky, kombinační terapie se zhodnocuje případ od případu l Sledování efektu a tolerance léčby se provádí mezi 1 a 3 měsíci od zahájení terapie.

23 Závěry: důležitá sdělení Systematická depistáž systémem EAL. Pět «cílových hladin» LDL-cholesterolu Je-li KV riziko nízké, bez hypolipidemik: dieta Léčba hypolipidemiky se provádí nejčastěji statiny. Zahajujeme nejnižším dávkováním. Pacienti nedosahující cílových hodnot: zvýšení dávky nebo změna therapie. Kritéria výběru : typ pacienta a HLPP, tolerance, cílová hodnota LDL-c,individuální odpověď na terapii.


Stáhnout ppt "Co nám říkají nová doporučení v léčbě dyslipidémií Eric Bruckert Klinika Endokrinologie a metabolismu Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France."

Podobné prezentace


Reklamy Google