Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk Řídicí orgán OP Zemědělství a OP Rybářství Managing Authority Department for the RDMA and Fishery OP

2 Global data on progress in the implementation Agriculture OP Celkové údaje o pokroku v realizaci OP Zemědělství Global data on progress in the implementation Agriculture OP

3 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 1: Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hospodářství) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry)

4 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 2: Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training)

5 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 3: Technical assistance) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 3: Technická pomoc) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 3: Technical assistance)

6 Celkem zaregistrované žádosti v OP v letech 2004 –2006 Overview of total registered applications under the Agriculture OP in the period 2004 - 2006 Opatření - Measure REGIONÁLNÍ ODBOR SZIF – RO SAIF PRAHA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSTÍ NAD LABEM HRADEC KRÁLOVÉ BRNOOLOMOUCOPAVA 1.1. 347583156337744328194 1.2. 18741228382113 1.3. 2149262951336 2.1. 25039472213386154107 2.2. 28000000 2.3. 151131095207 3.1. 51 Celkem - total / 4 9697301 2132766161 271536327 * Stav k 30. dubnu 2007/ 30 April 2007

7 * Stav k 30 dubnu 2007 / 30 April 2007 Porovnání přijatých a schválených žádostí k 30. dubnu 2007 / Comparison between received and approved applications as on 30 April 2007

8 Number of received projects (2004 - 2006) measure 1.3., 2.3.; sub-measure 2.1.2. * Stav k 30 dubnu 2007 / 30 April 2007

9 Realokace 2006 OP Zemědělství Reallocations 2006 OP Agriculture

10 Pozitivní faktory realizace Positive Factors of implementation Proplacené projekty Reimbursed projects 2 039 projektů projects 119 mil. EUR kvalitní projekty high quality projects žádné nesrovnalosti none discrepancy splněno pravidlo n+2 performance the rule n+2 (for EAGGF and FIFG)

11 Specific obstacles and difficulties in the implementation Specifické překážky realizace Specific obstacles and difficulties in the implementation Pro zlepšení čerpání opatření 2.3. Rybářství bylo provedeno mnoho opatření – např. pravidelné rozšiřování okruhu přijatelných výdajů, nebo realokace finančních prostředků mezi podopatřeními opatření 2.3. Dále probíhá trvalé informování odborné rybářské veřejnosti o možnostech čerpání finančních prostředků z OP Zemědělství. Many steps were taken to improve the drawing of finance under measure 2.3 Fisheries including, for instance, extension of the range of eligible expenditure or a reallocation of finance among sub-measures of measure 2.3. Moreover, information has been continuously provided to fishermen about possibilities to draw finance from the Agriculture OP.

12 Projekt ubytování pro agroturistiku Accommodation for agrotourism project PODOPATŘENÍ/SUB-MEASURE: 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zem. Diversification of agricultural activities and activities close to agriculture CÍL/OBJECTIVE: vytvoření dalších zdrojů příjmů rodinné zemědělské farmy prostřednictvím vybudování ubytovací kapacity pro agroturistiku create additional sources of income for family farm through the construction of accommodation for agrotourism

13 Projekt ubytování pro agroturistiku Accommodation for agrotourism project Celkové náklady na projekt Total project expenditure 3 127 813 Kč Výše fin. pomoci z veř. prostředků Financial aid from public sources 1 135 404 Kč EU: ČR: 794 783 Kč 340 621 Kč

14 Děkuji za pozornost Thank you for your attention


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google