Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ KONFERENCE,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ KONFERENCE,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“

2 ,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“ Uvítání a zahájení Prof. Ing. Magdalena Hrabánková CSc.

3 OP Rybářství po dvou letech od zahájení schválení a zahájení čerpání Mgr. Miroslav Daněk

4 Cíle Operačního programu Rybářství udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

5 Typy projektů OP Rybářství výstavba, modernizace a odbahnění rybníků nákup vozidel pro rybářské provozy pořízení technologií pro výrobu zpracování realizace propagačních aktivit podpora dalšího odborného vzdělávání rybářů umožnění šetrného nakládání s rybníky vysazování ohrožených druhů ryb - úhoř

6 Implementační systém OP Rybářství 1.Registrace žádostí (RO SZIF) 2.Způsobilost (RO SZIF) 3.Bodování (RO SZIF) 4.Schvalování (ŘO) 5.Realizace projektu (žadatel) 6.Registrace Žádosti o platbu (RO SZIF) 7.Kontrola na místě (RO SZIF) 8.Schválení Žádosti o platbu (ŘO) 9.Předfinancování (CP SZIF z účtu MZe) 10.Refundace (MF) 11.Certifikace (MF)

7 Výběr projektů OP Rybářství Způsobilost Bodování Řazení dle bodů Projekty s nejvyšším počtem bodů jsou schváleny do výše disponibilních prostředků dle rozdělení schváleného Monitorovacím výborem

8 Čas potřebný na zpracování Žádosti, vydání Rozhodnutí a platby 3 měsíce 1 … 24 měsíců 2 měsíce Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet projektu Rozhodnutí o platbu žadatele

9 Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy

10 Současný stav implementace Již zahájená opatření: –2.1. akvakultura –2.4. zpracování –3.1. vzdělávání –3.3. propagace –3.4. pilotní projekty –5.1. technická pomoc Připravovaná opatření: –2.2. akva-environmentální opatření –3.2. třecí místa, vysazování úhoře

11 Vyhlášená kola výzev pro příjem Žádostí o dotaci

12 Registrované Žádosti a vydaná Rozhodnutí

13 Počet registrovaných Žádostí a ukončených administrací

14 Celkový přehled Žádostí v letech 2008 – 2009 údaje v kusech opatřenípřijaté ukončené administrace vydaná Rozhodnutí 2.1.44244192 2.4.62514 3.1.8 8 3.3.9 9 3.4.131 5.1.8 5 celkem54250228

15 Celkový přehled Žádostí v letech 2008 – 2009 údaje v tis. Kč opatřenípřijaté ukončené administrace vydaná Rozhodnutí 2.1.537 86865 675188 801 2.4.235 11426 11133 445 3.1.2 032 3.3.152 195 3.4.12 7991 000 5.1.9 748 4 541 celkem949 75692 787381 014

16 Celkový přehled Žádostí v roce 2009 údaje v kusech opatřenípřijaté ukončené administrace vydaná Rozhodnutí 2.1.18818161 2.4.31212 3.1. 1 3.3. 3.4.13 5.1.8 5 celkem24021178

17 Celkový přehled Žádostí v roce 2009 údaje v tis. Kč opatřenípřijaté ukončené administrace vydaná Rozhodnutí 2.1.159 5219 177145 514 2.4.101 83111 64025 677 3.1. 3.3. 3.4.12 7991 000 5.1.9 748 4 541 celkem283 89921 817175 732

18 Plán příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství pro další období

19 Compliance assessment „ Popis řídících a kontrolních systémů pro Operační program Rybářství 2007-2013“ - schválen Evropskou komisí dne 25.8.2009. umožní Operačnímu programu Rybářství zahájit průběžné čerpání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu dosud ve 2 zálohách 14 % (7+7) – zajištěno tak splnění pravidla N + 2

20 Proplácení projektů -v rámci opatření 2.1 a 2.4 bylo na předfinancování již proplaceno 5 938 350,- Kč -ke 4.12.2009 bylo proplaceno 7 projektů - proplácení bylo zahájeno 20. listopadu 2009, probíhá v týdenních intervalech a očekáváme postupný nárůst předfinancovaných částek

21 Předpovědi a perspektivy do budoucna Situace se závazky (čl. 90 nařízení o EFF) ČR obdržela druhou zálohovou platbu dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008 dne 12.12.2008 Dle čl. 20, odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 744/2008 se posouvá termín pro první žádost o průběžnou platbu z OP Rybářství k 12.12.2010 Pro rok 2009 tak nehrozí riziko nenaplnění pravidla N+2

22 Příprava střednědobého hodnocení OP Rybářství (čl. 49 nařízení o EFF) První výsledky Střednědobé výhledy Specifické cíle dle prioritních os Možná úprava OP

23 Řídící plán pro úhoře Česká strana ČR předložila plán úhoře v roce 2008 EK poskytla 3 stránkové shrnutí Plánu EK schválení plánu pro úhoře 28.10. 2009 možnost realizace projektů v opatření 3.2. na vysazování úhoře - kontinuální příjem Žádostí o dotaci - jaro 2010

24 Děkujeme za Vaši milou pozornost.


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ KONFERENCE,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“"

Podobné prezentace


Reklamy Google