Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Cíle Programu rozvoje venkova ČR  Zvýšení kvality venkovského života  Podpora rozvoje infrastruktury  Rozvíjení přírodního a kulturního dědictví  Podpora klasické výroby potravin  Podpora turistiky, sportu a služeb  A mnoho jiného

3 Program rozvoje venkova ČR  Rozdělen na 4 Osy  Vyhlášení výzev 1 x za rok pro každé opatření  Dosud vyhlášeno 8 kol příjmu žádostí  Poslední výzva proběhla v období od 6.-26.10.2009  Spuštěna téměř všechna opatření obsažená v programovém dokumentu

4 Souhrnné informace pro osu I Stav k 27.10.2009 (8 kol výzev) Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty10 62717 731,8 Schválené projekty7 60211 127,8 Proplacené projekty3 5473 089,4 Celkový rozpočet pro osu I (2007 - 2013) : cca 21 mld. Kč

5 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

6 I.1.2 Investice do lesů

7 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

8 I.1.4 Pozemkové úpravy

9 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnosti

10 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

11 I.3.4 Využívání poradenských služeb

12 Souhrnné informace pro osu III Stav k 27.10.2009 (8 kol výzev) Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty5 94025 344,0 Schválené projekty2 2317 975,3 Proplacené projekty8962 030,5 Celkový rozpočet pro osu (2007 - 2013) : cca 16 mld. Kč

13 Srovnání čerpání rozpočtu projektových opatření osy I a III

14 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

15 III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

16 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví a venkova

17 III.3.1 Vzdělávání a informace

18 Shrnutí výsledku  Počet zaregistrovaných projektů se snížil  Možné důvody: Nezpůsobilost DPH Změny způsobilých výdajů u jednotlivých opatření Malý – nedostatečný rozpočet obce Zhoršující se možnost získání půjčky na předfinancování projektů

19 Problematika DPH  Vznik již při nastavení administrativních postupů  Jazyková mutace nařízení Rady (ES) č.1698/2005  V průběhu implementace PRV vyvstala nejasnost týkající se aplikace čl.71 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, týkající se způsobilosti výdajů na úhradu DPH  EVROPSKÁ KOMISE vydává oficiální stanovisko, že DPH nemůže být způsobilé

20 Problematika DPH  MZe přijímá korekci vůči konečným žadatelům  V průběhu 5. kola dochází ke změně Pravidel  Neuznatelnost DPH pro obce a svazky obcí  Schválení nového národního dotačního titulu OBCE, na proplacení DPH obcím a svazkům obcí pro projekty schválené v rámci 1.-5. kola  Od 6. kola příjmu žádostí je v Pravidlech definitivně zakotvena nezpůsobilost DPH

21 PRV a řešení finanční krize  Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro realizaci projektů na 24 měsíců  Navýšení limitu pro de-minimis na 500 000 EUR v období od 1.1.2008 do 31.12.2010  Barrosův balíček - dodatečné finanční prostředky určené pro Program rozvoje venkova v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy

22 PRIORITY PRV PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ  Zajištění obcím usnadňující přístup k finančním prostředkům, a to i z a současné ekonomické krize  Přispívat významnou měrou nejen ke zlepšování životních podmínek ve venkovských oblastech

23 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova a problematika DPH Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google