Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)"— Transkript prezentace:

1

2 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Řídící orgán – Odbor řídící orgán EAFRD MZe Odbor koncepce rozvoje venkova – gesce v opatřeních: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III Obnova a rozvoj vesnic Podopatření III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Odbor řídící orgán EAFRD – gesce v opatřeních: III.3.1. Vzdělávání a informace Ministerstvo zemědělství

3 Co se dozvíte na dnešním setkání:
kde najít všechny informace aktualizace gestorů kam se obracet s náměty upozornit na termíny plánovaných výzev - kde se podávají žádosti jak probíhá administrace 2. kola výzvy budou všichni žadatelé uspokojeni? kdy bude příští výzva a jak se na ní připravit

4 Kde hledat informace? www.mze.cz
vpravo nahoře: Podpora z EU, národní dotace vlevo v nabídce: EAFRD – Program rozvoje venkova katalog cen stavebních prací dle ÚRS Praha, a.s.

5 Aktalizace gestorů: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Mgr. František Fořt, odbor koncepce rozvoje venkova telefon: mail: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Mgr. Ivana Svojtková, odbor koncepce rozvoje venkova telefon: mail: III.3.1. Vzdělávání a informace Ing. Anna Hrdličková, odbor řídící orgán EAFRD telefon: mail:

6 Termíny výzev: - další výzva bude vyhlášena v rámci tzv. 5. kola a žádosti pro opatření III.2.1., III.2.2. a III.3.1. budou přijímány v období od do žádosti se podávají na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF): Praha a Střední Čechy, České Budějovice Ústí nad Labem, Hradec Králové Brno – pro NUTS II Jihovýchod Olomouc, Opava

7 Kdo mohl žádat? obec, svazek obcí (dle zák. č. 128/2000 Sb.)
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nadace, nadační fondy zájmová sdružení právnických osob dle OZ, jsou-li členy obce či svazky obcí církve a jejich organizace Pozor: na záměr III c) územní plán mohla žádat pouze obec, na záměry III b) vodovody, kanalizace a ČOV, a III.2.2.a) pouze obec nebo svazek obcí

8 Na co se mohlo žádat? (1) zlepšení dopravní a technické infrastruktury
Jednotlivé záměry podopatření III : zlepšení dopravní a technické infrastruktury vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu územní plán občanské vybavení a služby integrovaná informační a školicí centra s využitím ICT zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

9 Na co se mohlo žádat? (2) Jednotlivé záměry opatření III.2.2.: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) stálé výstavní expozice a muzea Jednotlivé záměry opatření III.3.1.: a) vzdělávací projekt

10 Jak probíhá administrace minulé výzvy?
vyhlášení , ministr využil možnosti stanovit pozdější termín doložení pravomocnosti stavebního povolení (do 49 dnů po zaregistrování žádosti) informace na webových stránkách SZIF zvláště u opatření III.2.1. finanční požadavky násobně převyšují alokované prostředky cca v polovině března budou známy výsledky - u záměru III b) došlo k rozdílným výkladům toho, zda se výjimka ministra ohledně pravomocnosti stavebního povolení vztahuje i na tento záměr

11 Jak si stojí obce v NUTS II Jihovýchod? (III.2.1.1.)
Počet žádostí v jednotlivých záměrech: III a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí….88 III b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu………….16 III c) územní plán…………………………………………………… 0 Výše finančního požadavku obcí v jednotlivých záměrech: III a) 223,6 mil. Kč III b) 183,7 mil. Kč III c) 0,- Kč Alokace 2007 činí 149,5 mil. Kč, alokace 2008 je 148,0 mil. Kč Při 2leté alokaci by podíl uspok. žadatelů činil 73% při průměru ČR 36%

12 Jak si stojí obce v NUTS II Jihovýchod? (III.2.1.2.)
Počet žádostí v jednotlivých záměrech: III a) občanské vybavení a služby……………………………..69 III b) integrovaná informační a školicí centra s využ. ICT……..2 III c) zázemí pro společenské aktivity………………………….9 Výše finančního požadavku obcí v jednotlivých záměrech: III a) 367,9 mil Kč III b) 4,5 mil. Kč III c) 4,3 mil. Kč Alokace 2007 činí 35,6 mil. Kč, alokace 2007 je 35,2 mil. Kč Při 2leté alokaci by podíl uspok. žadatelů činil 19% při průměru ČR 31%

13 Jak si stojí obce v ČR? (III.2.2. a III.3.1.)
Počet žádostí v jednotlivých záměrech: III.2.2.a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova………………………………………………….5 III.2.2.b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova…..118 III.2.2.c) stálé výstavní expozice a muzea………………………….11 III.3.1.a) vzdělávací projekt……………………………………….. 57 Výše finančního požadavku obcí v jednotlivých záměrech: III.2.2.a) 2,4 mil. Kč III.2.2.b) 205,6 mil. Kč III.2.2.c) 21,5 mil. Kč III.3.1.a) 43,7 mil. Kč Alokace na opatření III.2.2. činí 216,4 mil. Kč, resp. na III.3.1. je 48,1 mil Kč, podíl uspokojených v opatření III.2.2. činí 94%, v III.3.1. je 100%.

14 Kolik žadatelů bylo vyřazeno z administrace?
Opatření III.2.1.: 62 z 1 067 III : 48 z 700 a) 14 z b) 31 z c) 3 z 34 Oprávněnost stížností na vyřazení některých žadatelů ad b) Mze nyní posuzuje III : 14 z 367 Opatření III.2.2.: 6 z 140 a) 0 z b) 6 z c) 0 z 11 Opatření III.3.1.: 4 z 61

15 Poděkování pořadatelům, a to především
Realizačnímu týmu projektu Partnerství pro Vysočinu Eurocentru Jihlava Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Na viděnou při realizaci dalších přínosných projektů se těší Mgr. František Fořt


Stáhnout ppt "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google