Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

2 Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR  Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky  Realizuje Koncepci informování o evropských záležitostech v České republice  Zřizuje a provozuje Integrovaný informační systém o evropských záležitostech

3 Komunikační priority pro rok 2012  Ekonomická obnova a růst  Energetika, klimatické změny, biodiverzita  Lisabonská smlouva a budoucnost evropské integrace

4 Komunikační nástroje Integrovaný informační systém  Eurocentra (13) - ve všech krajských městech ČR  Eurofon – bezplatná telefonní linka  Euroskop.cz – internetový portál o EU

5

6 Služby Eurocenter  13 Eurocenter ve všech krajských městech Hlavní aktivity  Odborné semináře pro specifické cílové skupiny  Veřejné debaty pro širší veřejnost na evropská témata  Přednášky pro žáky ZŠ a studenty SŠ  Možnost individuální konzultace

7 Nerudova Plzeň Po - Pá 10:00 – 18:00 (konzultace pro veřejnost dle dohody) E/

8 Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

9 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013) –zpracování nových programových dokumentů –definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR – 26,69 mld. €

10 Politika HSS 2007–2013 Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU: –Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond –Fond soudržnosti

11 Regiony pro politiku HSS v ČR

12 Operační programy

13 Tematické operační programy -OP Doprava -OP Životní prostředí -OP Podnikání a inovace -OP Výzkum a vývoj pro inovace -OP Lidské zdroje a zaměstnanost -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Integrovaný operační program -OP Technická pomoc

14 Regionální operační programy (ROP) Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území -Rozvoj cestovního ruchu -Regionální rozvoj podnikání

15 Regionální OP Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie pro Plzeňský a Jihočeský kraj. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu. Hlavním cílem programu ROP Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života jeho obyvatel. ROP Jihozápad nabízí v letech subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 18,4 miliardy korun.

16 Příklad projektu spolufinancovaného z ROP Jihozápad Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň Celkové výdaje projektu: Kč Výše podpory z ROP JZ: ,63 Kč Termín realizace: 07/2008 – 06/2010

17 Evropská územní spolupráce Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 Interact II

18 Další fondy a programy EU Program rozvoje venkova (PRV) -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -Společná zemědělská politika -ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond -Alokace: 2,8 mld. € -Web: Operační program Rybářství -Evropský rybářský fond -27,1 mil. € pro ČR -Web:

19 Informační zdroje Seznam příjemců cerpani/Seznamy-prijemcu Realizované projekty Mapa projektů

20 Mapa projektů

21 Informační zdroje Informace o fondech EU: Budoucnost kohezní politiky – období 2014+: (sekce Kohezní politika)

22

23 Informační zdroje Bezplatná informační linka o EU EUROFON (PO-PÁ hodin)

24 Eurocentrum Plzeň Nerudova Plzeň Po – Pá (dle dohody konzultace pro veřejnost) E/ E/ Děkuji za pozornost ☺ Mgr. Jana Vítková


Stáhnout ppt "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google