Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR  Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky  Realizuje Koncepci informování o evropských záležitostech v České republice  Zřizuje a provozuje Integrovaný informační systém o evropských záležitostech

3 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR  Stanovuje komunikační priority v oblasti evropských záležitostí  Schvalována každoročně Výborem pro EU  Dostupné na www.euroskop.cz

4 Komunikační priority pro rok 2012  Konkurenceschopná Evropa i) Konkurenceschopnost a rozvoj vnitřního trhu ii) Odstranění překážek pro uplatňování práv občanů iii) Správa ekonomických záležitostí  Budoucnost Evropy i) Strategie Evropa 2020 – růst a udržitelnost ii) Příští víceletý finanční rámec 2014-2020 iii) Přínosy evropské integrace

5 Cílové skupiny  Studenti, žáci a pedagogičtí pracovníci  Podnikatelská sféra  Neziskové organizace  Státní správa a samospráva  Média

6 Spolupráce odboru  Konzultační skupina OEZ  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  Zastoupení Evropské komise v ČR  Krajské samosprávy  Centrum evropských studií, VŠE v Praze

7 Komunikační nástroje Integrovaný informační systém  Webový portál Euroskop.cz  Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 00  Síť třinácti krajských Eurocenter

8 Věcně o Evropě na www.euroskop.cz

9 Eurofon  Bezplatná telefonní linka 800 200 200  Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

10 Eurocentra  13 Eurocenter ve všech krajských městech Hlavní aktivity  Odborné semináře pro specifické cílové skupiny  Veřejné debaty pro širší veřejnost na evropská témata  Přednášky pro žáky ZŠ a studenty SŠ  Možnost individuální konzultace

11 Eurocentrum České Budějovice  Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, budova B, kancelář číslo 3312  bezplatné odborné a informační akce, zdarma informační materiály  konference, semináře, přednášky o evropských tématech  knihovna s prezenční a absenční literaturou  Besedy s občany nad aktuálními otázkami EU http://www.facebook.com/EurocentrumCB @Eurocentrum_CB

12 Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

13 Obsah  Politika HSS a fondy EU  Operační programy  Realizované projekty  Informační zdroje

14 Politika hospodářské a sociální soudržnosti  Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013) - zpracování nových programových dokumentů - definování cílů a priorit  Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. €  Alokace pro ČR – 26,69 mld. €

15 Politika HSS 2007–2013 Cíle 2007 – 2013 1 Konvergence (81,5%) Způsobilé regiony –Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27 –Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) 3 Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

16 Politika HSS 2007–2013  Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU: –Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond –Fond soudržnosti

17 Regiony pro politiku HSS v ČR Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) NUTS 2 - stěžejní pro čerpání prostředků EU

18 Operační programy 2007 - 2013

19 Tématické operační programy 8 tématických OP ŘO: příslušný ministerský resort Cíl Konvergence -OP Doprava -OP Životní prostředí -OP Podnikání a inovace -OP Výzkum a vývoj pro inovace -OP Lidské zdroje a zaměstnanost -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Integrovaný operační program -OP Technická pomoc

20 Projekty  Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I Evropský fondu: FS Operační program: OP Doprava EU dotace:628 mil CZK  Úspora energie Jihočeská univerzita Evropský fond: FS Operační program: OP Životní prostředí 6 mil. CZK EU dotace: 85% Veřejné zdroje: 15%

21 Realizované projekty ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost PO 1 Adaptabilita PO 2 Aktivní politiky trhu práce PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti PO 4 Veřejná správa a veřejné služby PO 5 Mezinárodní spolupráce http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz OP VK (např. oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání) …..

22 Projekty FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocné, Tábor Sociální integrace a rovné příležitosti pro osoby s duševním onemocněním v přístupu na trh práce Evropský fond: ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost Výše dotace: 2 857 709,93 Kč, 85% Veřejné zdroje ČR: 504 301,75 Kč, 15% OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –112.194.719,- Kč za roky 2007 – 2010 pro příspěvkové organizace JČ kraje

23 Regionální operační programy (ROP) Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území -Rozvoj cestovního ruchu -Regionální rozvoj podnikání

24 Regionální OP ROP NUTS II…. Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice Evropský fond: ERDF Operační program: ROP NUTS II Jihozápad Žadatel: Město Hluboká nad Vltavou dotace EU: 7 514 760,77 Kč, 27% Veřejné zdroje ČR: 20 502 564,00 Kč, 73%

25 Projekty  Pavilon dětského oddělení, Nemocnice České Budějovice, Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program: ROP NUTS II Jihozápad Výše dotace EU 218 760 640,37 Kč,85%, Veřejné zdroje: 38 604 818,00 Kč

26 Projekty Modernizace Jihočeského letiště Největší projekt po projektové i finanční stránce přestavba vojenského letiště na civilní výstavbu terminálu, odbavovací haly, rekonstrukci celé přistávací plochy, Cíl: zařazení Letiště ČB do mezinárodní sítě veřejných letišť Celkové náklady: více než 1 mld. CZK Z ROP Jihozápad se bude žádat téměř 450 mil Zahájení: 2011

27 Evropská územní spolupráce Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 Interact II

28 Projekty OP PS ČR – Rakousko V každém projektu partneři z obou stran hranice Osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Vedoucí partner: Rakouský odborový svaz Projektový partner 1: Úřad práce v Českých Budějovicích  Celkové náklady projektu: € 378 859,00

29 Další fondy a programy EU Program rozvoje venkova (PRV) -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -Společná zemědělská politika -ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond -Alokace: 2,8 mld. € -Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz http://eagri.cz/public/eagri/ http://www.szif.cz Operační program Rybářství -Evropský rybářský fond -27,1 mil. € pro ČR -Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz http://eagri.cz/public/eagri/ http://www.szif.cz

30 Informační zdroje Seznam příjemců http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav- cerpani/Seznamy-prijemcu Realizované projekty http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu Mapa projektů http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

31 Mapa projektů

32 Informační zdroje Informace o fondech EU: www.strukturalni-fondy.cz Budoucnost kohezní politiky – období 2014+: www.mmr.cz (sekce Kohezní politika)

33 www.strukturalni-fondy.cz

34 Informační zdroje Stránky jednotlivých operačních programů Stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm www.euroskop.cz www.crr.cz

35 Informační zdroje Bezplatná informační linka o EU EUROFON 800 200 200 (PO-PÁ 10-18 hodin) info@strukturalni-fondy.cz eurofon@euroskop.cz

36 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google