Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Obsah Politika HSS a fondy EU Operační programy Realizované projekty Informační zdroje

3 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika hospodářské a sociální soudržnosti Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013) –zpracování nových programových dokumentů –definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR - 26,69 mld. €

4 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika HSS Cíle 2007 – 2013 Konvergence (81,5%) Způsobilé regiony –Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27 –Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

5 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika HSS Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU: –Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond –Fond soudržnosti

6 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regiony pro politiku HSS v ČR Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) NUTS 2 - stěžejní pro čerpání prostředků EU

7 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Operační programy

8 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Tématické operační programy 8 tématických OP ŘO: příslušný ministerský resort Cíl Konvergence -OP Doprava -OP Životní prostředí -OP Podnikání a inovace -OP Výzkum a vývoj pro inovace -OP Lidské zdroje a zaměstnanost -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Integrovaný operační program -OP Technická pomoc

9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty OP Životní prostředí Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice Revitalizace rybníka v k.ú. Štiřín Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou

10 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty OP Podnikání a inovace Rekonstrukce nevyužívaných skladů na výrobní halu LUGI s.r.o. Výzkumné a technologické centrum EXBIO Graffin – školicí středisko Kácov

11 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Realizované projekty ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost PO 1 Adaptabilita PO 2 Aktivní politiky trhu práce PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti PO 4 Veřejná správa a veřejné služby PO 5 Mezinárodní spolupráce OP VK (např. oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání)

12 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

13 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regionální operační programy (ROP) Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území -Rozvoj cestovního ruchu -Regionální rozvoj podnikání

14 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regionální OP ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY (Středočeský kraj) - 559,1 mil. € Prioritní osy: 1. Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2. Cestovní ruch 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3. Integrovaný rozvoj území 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 4. Technická pomoc a absorpční kapacita

15 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty ROP Střední Čechy Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa, Kladno Zákolany – Revitalizace centra obce

16 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty ROP Střední Čechy Modernizace Kulturního a společenského střediska Kass, Kralupy nad Vltavou Městské kino s novou tváří, Beroun Rekonstrukce budovy divadla Lampion, Kladno

17 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty ROP Střední Čechy Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory Spolkový dům Rudná

18 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty ROP Střední Čechy Chráněné bydlení Domova Pod Lipami, Smečno Euroklíč Střední Čechy města GERONTOCENTRUM-rekonstrukce a modernizace lůžkového oddělení budovy E Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

19 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty ROP Střední Čechy Vnitřní a vnější expozice Muzea –Libodřice SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC, Sedlec-Prčice Cyklostezka Po stopách českých králů - 1.část, Králův Dvůr

20 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP pro Prahu OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) OP Praha Adaptabilita (OPPA) ŘO: Hl.m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy)

21 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP pro Prahu Prioritní osy OP PK: 1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb 2. Životní prostředí 2.1 – Revitalizace a ochrana území 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 3. Inovace a podnikání 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osy OP PA: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání 4. Technická pomoc

22 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty OP pro Prahu Revitalizace zahrady Ztracenka Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice

23 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty OP pro Prahu Projekty rozvoje malých a středních podniků: Inovace výroby v pekařské oblasti - společnosti pekařství Moravec Veterinární ordinace pro 21. století Zlepšení efektivnosti provozu v oblasti nakládání s odpady Zateplení sportovní haly Modernizace truhlářské výroby Modernizace inovace technologie výroby Solná jeskyně v centru Prahy Interaktivní vzdělávací komplex ICT, interakt. web, řízení subjektů pomocí ICT Více viz

24 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekty OP pro Prahu Projekty OP PA: Marketing pro OSVČ a mikrofirmy Vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl.m. Prahy Více viz

25 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropská územní spolupráce Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 Interact II

26 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekt OP Meziregionální spolupráce Projekt DART Zaměření: Demografické změny a jejich vlivy. Problematika stárnoucí a ubývající populace. Sociální a zdravotní péče. Informovanost a prevence.

27 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Další fondy a programy EU Program rozvoje venkova (PRV) -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -Společná zemědělská politika -ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond -Alokace: 2,8 mld. € -Web: Operační program Rybářství -Evropský rybářský fond -27,1 mil. € pro ČR -Web:

28 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Informační zdroje Seznam příjemců cerpani/Seznamy-prijemcu Realizované projekty eu Mapa projektů

29 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

30 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Informační zdroje Informace o fondech EU: Budoucnost kohezní politiky – období 2014+: (sekce Kohezní politika)

31 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

32 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Informační zdroje Stránky jednotlivých operačních programů Stránky Evropské komise:

33 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Informační zdroje Bezplatná informační linka o EU EUROFON (PO-PÁ hodin)

34 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Děkuji za pozornost! Eurofon Eurocentrum Praha


Stáhnout ppt "Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google