Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 2. února 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 2. února 2007."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 2. února 2007

2 Pokrok v realizaci programu SROP JROP programme progress dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,1203,567,936,4 Srpen 2006 August ,7236,667,336,4 Říjen 2006 October ,3268,5106,5109,9

3 Pokrok v realizaci programu SROP JROP programme progress dle SMT v mil. EUR

4 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priority 1 Regional support for enterprise dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,216,816,53,40 Srpen 2006 August ,220,219,83,40 Říjen 2006 October ,271,523,84,34,5

5 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 Regional development of infrastructure dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,7243,186,933,920,4 Srpen 2006 August ,7251,9102,133,620,4 Říjen 2006 October ,7256,4121,754,252,2

6 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 Human resources development in regions dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,284,224,614,17,7 Srpen 2006 August ,293,727,113,97,7 Říjen 2006 October ,296,830,619,724,7

7 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 Tourism development dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,1117,173,414,57,4 Srpen 2006 August ,1125,185,414,37,4 Říjen 2006 October ,1146,189,925,725,4

8 Priorita 5 Technická pomoc Priority 5 Technical assistance dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Červen 2005 June ,742,120,9 Srpen 2006 August ,74,82,120,9 Říjen 2006 October ,76,72,42,63

9 SROP – důležité faktory realizace JROP – important milestones of realization Specifické překážky realizace / Specific barriers of realization  komplikovanost implementační struktury a systému řízení complicated implementation structure and management system  neexistence zálohových plateb pro NNO u fondu ESF absence of advanced payments for NNO funded from ESF Pozitivní faktory realizace / Pozitive milestones of realization  od změna finančních toků as of 1st January 2006 new system of financial flows  od posílení personální kapacity ŘO SROP o 10 lidí hrazených z TA SROP as of 1st January 2006 new staff at the JROP MA including 10 people paid from the JROP TA

10 SROP – projekty TA vedoucí k posílení absorpční kapacity JROP – TA projects for enhancing the absorption capacity  semináře / seminars Jak úspěšně čerpat zdroje EU? / How to successfully draw EU funds?“ Zvýšení absorpční kapacity romských projektů v opatření 3.2 SROP / Enhancing the absorption capacity of the Roma projects in measure 3.2 JROP  publikace / publications Podpora sociální integrace v regionech – příklady úspěšných projektů / Support of social integrations in regions - successful JROP projects Zkušenosti programu SROP / JROP programme experiences  vzdělávací aktivity k implementaci ESF / training activities concerning the ESF realization

11 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  identifikace příčin zpoždění (posouvání harmonogramů realizace projektů, nevyjasněné postupy, odstoupení nebo vyřazení projektů, nedostatečné personální kapacity) identification of reasons for the delayed absorption (stretching of project implementation schedules, withdrawal or exclusion of projects, unclear procedures, insufficient personnel capacities)  personální posílení ŘO SROP(posílení zejména finančního oddělení a pracovníků technické pomoci) new staff at the JROP MA (mainly at the financial and technical assistance departments)

12 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  zjednodušení administrace (zredukování počtu povinných příloh, přehlednější Příručka pro žadatele, součástí Rozhodnutí jsou Podmínky) simplified administration (reduced number of compulsory annexes, more clear Handbook for applicants, Conditions as a part of Decision)  závazná stanoviska ŘO (pro jednotný způsob zodpovídání dotazů) MA binding standpoints (to unify the method of answering questions)  intenzivní komunikace s Centrem pro regionální rozvoj (CRR) na úrovni ředitelů intensive communication with the Centre for Regional Development (CRD) at the directors level

13 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  zintenzivnění práce v regionech – spolupráce regionálních metodiků ŘO SROP a poboček CRR, důslednější péče o velké projekty more intensive work in the regions – close cooperation between the JROP MA regions staff and CRD branches in regions, better care of big projects  Řídící orgán SROP zaměřil své komunikační aktivity zejména směrem k široké veřejnosti a představil úspěšné projekty a akce programu.  Managing authority JROP focused his communication activities espacially to general public and introduced successfull projects and actions of the program.

14 Pokrok v realizaci programu SROP – aktuální data JROP programme progress – updated data dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Říjen 2006 October ,3268,5106,5109,9 Prosinec 2006 December ,6624,6231,9153,3

15 Děkuji za pozornost Thank you for attention Řídící orgán SROP JROP MA Ing. Lumíra Kafková


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 2. února 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google