Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

68. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 10. prosince 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "68. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 10. prosince 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 68. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 10. prosince 2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem:

2 2 Navržený program 68. zasedání Rady ředitelů Navržený program 68. zasedání Rady ředitelů Návrh programu se předkládá ke schválení

3 3 Bod programu zasedání: 1.Zahájení zasedání (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Předpokládaný čas: 10.30 – 10.45

4 4 Bod programu zasedání: 2. Komunikační kampaň Sdružení AP pro vzdělávání v technických oborech v technických oborech (Vadim Petrov, TPCA Czech, vedoucí pracovní skupiny) (Vadim Petrov, TPCA Czech, vedoucí pracovní skupiny) Předpokládaný čas: 10.45 – 11.05 (včetně diskuse)

5 5 Bod programu zasedání: 3. Výhled hospodaření Sdružení AP za rok 2008 (Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) (Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: 11.05 – 11.15 (včetně diskuse) „Výhled hospodaření za rok 2008“ byl rozeslán spolu s pozvánkou na zasedání (podklad č. 1).

6 6 Výhled hospodaření za rok 2008 /1 Oproti rozeslanému podkladu č. 1 došlo k následujícím dílčím změnám: + - -. Snížení zůstatku stálých záloh je dáno jejich případným použitím na platby těch firem, které neuhradí platby za rok 2008 v předepsané výši (složená stálá záloha dané firmy bude převedena do plateb za služby). Přehled těchto firem bude uveden dále.

7 7 Výhled hospodaření za rok 2008 /2 Rozpočtová část hospodaření

8 8 Výhled hospodaření za rok 2008 /3 Rozpočtová část hospodaření K 5.12.2008 bylo uhrazeno 96,96 % rozepsaných plateb na služby. Čerpání stálé zálohy probíhalo v souladu se stanovenými zásadami.

9 9 Výhled hospodaření za rok 2008 /4

10 10 Výhled hospodaření za rok 2008 /5 Předpokládaná tvorba zisku pokrývá potřeby Sdružení AP.

11 11 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 148 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 75 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze Sdružení AP je zapotřebí pak nadpoloviční většiny všech členů (to je 75 hlasů), v ostatních problema- tikách pak třípětinové většiny přítomných (tj..... hlasů).

12 12 Ke schválení se předkládá: DISKUSE, DOTAZY

13 13 Předpokládaný čas: 11.15 – 11.25 (včetně diskuse) Bod programu zasedání: 4. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 4. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 ( Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) Platby pro rok 2009 zůstávají na úrovni roku 2008. „Rozpočet Sdružení AP na r. 2009“ (návrh) byl rozeslán spolu s pozvánkou na zasedání (podklad č. 2).

14 14 Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /1 Vzhledem k očekávanému přeplatku záloh z r. 2008 bude skutečná platba člena, který uhradil plnou zálohu v r. 2008, nižší o cca 16 000 Kč, tedy necelých 84 000 Kč včetně DPH ve výši 19 % (na kterou firmy uplatní odpočet). Vlastní záloha hrazená firmou v r. 2009 tak představuje pouze cca 70 000 Kč (jedná se o nákladovou položku). Oproti rozeslanému podkladu č. 2 nedošlo k žádným změnám

15 15 Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /2

16 16 Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /3

17 17 Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /4

18 18 Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /5 DISKUSE, DOTAZY

19 19 Bod programu zasedání: 5. Očekávaný vývoj kursu Kč, termín zavedení eura, vývoj ekonomiky ČR vývoj ekonomiky ČR (Miroslav Singer, viceguvernér ČNB) (Miroslav Singer, viceguvernér ČNB) Předpokládaný čas: 11.25 – 12.15 (včetně diskuse)

20 20 Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů Předpokládaný čas: 12.15 – 12.40 (včetně diskuse)

21 21 Prezident Sdružení AP Martin Jahn Řídící týmy Představenstva

22 22 V roce 2008 uspořádané odborné semináře Sdružení AP

23 23 Aktuální průzkumy v rámci firem Sdružení AP (červenec, listopad)

24 24 Tiskové informace a konference Sdružení AP k aktuální problematice

25 25 Viceprezident Sdružení AP Jiří Černý Průmyslově právní ochrana vnějších dílů vozidel

26 26 Celoroční páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti

27 27 Pracovní skupina pro vzdělávání v technických oborech

28 28 Viceprezident Sdružení AP Pavel Juříček Jednání s Odborovým svazem KOVO

29 29 Viceprezident Sdružení AP Oldřich Svoboda Podporované výstavy v roce 2009 Diskuze či dotazy k vystoupení prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP ?

30 30 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.40 – 12.50 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů

31 31 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /1 (výsledky průzkumu, listopad 2008)

32 32 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /2 (výsledky průzkumu, listopad 2008)

33 33 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /3 (výsledky průzkumu, listopad 2008)

34 34 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /4 (výsledky průzkumu, listopad 2008) Tato prezentace s výsledky průzkumu bude umístěna na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy“

35 35 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12. 50 – 12.55 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů

36 36 „Auto roku 2009 v ČR“ Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Změny v letošním ročníku: Změny v letošním ročníku: Porota rozšířena o odborníky Porota rozšířena o odborníky Hlasuje i veřejnost Hlasuje i veřejnost Vozy rozděleny do 5 kategorií Vozy rozděleny do 5 kategorií Informace č. 1 /1

37 37 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“ Přihlášeno 45 členských firem Sdružení AP dodávajících alespoň na 1 ze 42 nominovaných vozů Přihlášeno 45 členských firem Sdružení AP dodávajících alespoň na 1 ze 42 nominovaných vozů Vyhlášení 15. ledna 2009, Top Hotel Praha (Praha 4) Vyhlášení 15. ledna 2009, Top Hotel Praha (Praha 4) Informace č. 1 /2

38 38 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“ DEFEND Informace č. 1 /3

39 39 ADRESÁŘ Sdružení AP pro ROK 2009. Dle rozhodnutí Představenstva je vydáván pouze v elektronické formě na CD. Informace č. 2 CD je materiálech předá- vaných při prezenci.

40 40 V polovině roku 2009 uplyne již 20 let od založení Sdružení automobilového průmyslu. Informace č. 3 20 let Jednou z akcí připravovaných k tomuto výročí bude fotbalový turnaj týmů firem Sdružení AP v Českých Budějovicích – bude uspořádán jako memoriál Ing. Ludvíka Kalmy, prvního prezidenta Sdružení AP.

41 41 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů 40 let Ing. Michal JERGL (23.9.1968), člen představenstva, EKOBUS 50 let Ing. Ladislav DRÁŽNÝ (25.10.1958), ředitel, Continental Teves Czech Republic 60 let Ing. Ladislav GLOGAR (2.11.1948), výkonný manažer, Moravskoslezský automobilový klastr automobilový klastr Ing. Zdeněk PODOLSKÝ (7.12.1948), jednatel, BÖHM PLAST-TECHNIK GRATULUJEME !!!.. a tradičně poslední informace sekretariátu

42 42 Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektů IQ Auto, webový portál „Auta nás baví“ a další. Přístupové heslo: retro20 Návrh usnesení k bodu „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 68. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí

43 43 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.55 – 13.10 další.. ? 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů

44 44 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.10 – 13.15 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.4 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů

45 45 Předpokládaný čas: 13.10 – 13.15 generální ředitel Ing. Jiří Škrla Vystoupení hostů místopředseda Jaroslav Souček

46 46 Bod programu zasedání: 7. Problematika školství se zaměřením na vzdělávání v technických oborech v technických oborech (Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy) (Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy) Předpokládaný čas: 13.15 – 13.45 (včetně diskuse)

47 47 Předpokládaný čas: 13.45 – 13.50 Ukončení oficiální části zasedání Ukončení oficiální části zasedání Představenstvo a sekretariát Sdružení AP přejí všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2009. všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2009. PF 2009

48 48 Následuje tisková konference Sdružení AP (koná se v salonku v 1. patře). Kromě prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP by se konference měli zúčastnit též přítomní zástupci firem ŠKODA Auto, IVECO Czech Republic, SOR, TATRA, AVIA Ashok Leyland Motors a PANAV. Pro ostatní účastníky je připraveno společné občerstvení.

49 49 Konec prezentací


Stáhnout ppt "68. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 10. prosince 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google