Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

66. zasedání Rady ředitelů (Mladá Boleslav, 20. března 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "66. zasedání Rady ředitelů (Mladá Boleslav, 20. března 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 66. zasedání Rady ředitelů (Mladá Boleslav, 20. března 2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem:

2 2 Bod programu zasedání: 1. Zahájení zasedání a schválení programu (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) Předpokládaný čas: 10.00 – 10.15

3 3 Navržený program 66. zasedání Rady ředitelů Hlasuje se aklamací Návrh programu se předkládá ke schválení Všichni účastníci zasedání Rady ředitelů jsou samozřejmě srdečně zváni.

4 4 Bod programu zasedání: 2. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2007 (Ing. Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: 10.15 – 10.30 (včetně diskuse) „Výsledky hospodaření“ byly zaslány všem členům Rady ředitelů e-mailem v počátku 10. týdne 2008 (jako podklad k bodu 2. programu zasedání)

5 5 Výsledky hospodaření za rok 2007 /1

6 6 Výsledky hospodaření za rok 2007 /2

7 7 Výsledky hospodaření za rok 2007 /3

8 8 Výsledky hospodaření za rok 2007 /4

9 9 Výsledky hospodaření za rok 2007 /5

10 10 Výsledky hospodaření za rok 2007 /6

11 11 Výsledky hospodaření za rok 2007 /7

12 12 Výsledky hospodaření za rok 2007 /8 Z celkem 155 firem zapojených do činnosti Sdružení AP v roce 2007 se s platbami nevyrovnaly pouze 2 firmy.

13 13 Výsledky hospodaření za rok 2007 /9 Převážná většina plateb byly uhrazena v souladu s vyjádřenou společnou vůlí Rady ředitelů, to je do konce února daného roku. Obdobný vývoj plateb je zaznamenán i v roce 2008.

14 14 Výsledky hospodaření za rok 2007 /10 „Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2007“ byly projednány Revizní skupinou Sdružení AP i Představenstvem Sdružení AP se závěrem předložit Radě ředitelů ke schválení. ****************** DISKUSE, DOTAZY

15 15 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 152 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 77 hlasů. Pro schválení „Výsledků hospodaření za rok 2007“ je za- potřebí nadpoloviční většiny všech členů (tj. 77 hlasů). Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno?

16 16 Návrh usnesení Rady ředitelů k „Výsledkům hospodaření za rok 2007“: Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

17 17 Bod programu zasedání: 3. Směry hlavních činností pro rok 2008 a další období (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) Předpokládaný čas: 10.30 – 11.00 (včetně diskuse) „Směry hlavních činností“ byly zaslány všem členům Rady ředitelů e-mailem v počátku 10. týdne 2008 (jako podklad k bodu 3. programu zasedání)

18 18 Směry hlavních činností Sdružení AP /1 Jedná se o otevřený dokument, který může být doplňován podle aktuálních potřeb a přání členské základny Sdružení AP.

19 19 Směry hlavních činností Sdružení AP /2 1. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

20 20 Směry hlavních činností Sdružení AP /3 2. LEGISLATIVA OVLIVŇUJÍCÍ PODNIKÁNÍ

21 21 Směry hlavních činností Sdružení AP /4 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

22 22 Směry hlavních činností Sdružení AP /5 4. INFORMOVANOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY

23 23 Směry hlavních činností Sdružení AP /6 5. ZAMĚSTNAVATELSKÉ VZTAHY A VZDĚLÁVÁNÍ

24 24 Směry hlavních činností Sdružení AP /7 6. AUTOMOBILOVÉ A MOTOCYKLOVÉ VÝSTAVY Při projednávání „Směrů hlavní činnosti“ Představenstvem Sdružení AP byly současně přijaty další dva dokumenty: ZÁSADY PRO ROZHODOVÁNÍ O PODPOŘE KONFERENCÍ, SEMINÁŘŮ A DALŠÍCH AKCÍ ZE STRANY SDRUŽENÍ AP AKCÍ ZE STRANY SDRUŽENÍ AP ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ ČI POZOROVATELŮ SDRUŽENÍ AP ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ ČI POZOROVATELŮ SDRUŽENÍ AP Tyto dokumenty, schválené Představenstvem, byly součástí zaslaných podkladů pro jednání. Jsou umístěny na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy / Členské dokumenty“.

25 25 Směry hlavních činností Sdružení AP /8 DISKUSE, DOTAZY

26 26 Návrh usnesení Rady ředitelů ke „Směrům hlavní činnosti“: Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

27 27 Bod programu zasedání: 4. Strategie CzechInvestu k průmyslové politice vlády, novela zákona o investičních pobídkách, OPPI novela zákona o investičních pobídkách, OPPI a jeho možnosti využití v automobilovém průmyslu a jeho možnosti využití v automobilovém průmyslu (pan Michal Koryčánek, náměstek GŘ ) (pan Michal Koryčánek, náměstek GŘ ) Předpokládaný čas: 11.00 – 11.50

28 28 Bod programu zasedání: 5. Informační blok 5. Informační blok (řídí Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) 5.1 Informace sekretariátu 5.1 Informace sekretariátu (Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu) 5.2 Informace finálních výrobců vozidel 5.3 Obecná sdělení a informace firem Předpokládaný čas: 11.50 – 12.05

29 29 Informace č. 1 – PROHLÁŠENÍ ACEA Výběr z prohlášení vydán jako Tisková informace č. 7/2008. Úplné znění v En a Cz je na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy / Novinky“

30 30 Informace č. 2 – NOVÉ FIRMY ve Sdružení AP v roce 2008 FUTABA CZECH s.r.o., povrchové úpravy a svařování kovů, výroba části karosérií, podvozků a výroba výfuků, lisování, svařování JTEKT Automotive Czech Plzen, s.r.o., Plzeň, výroba řídících systémů pro OA AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., tlakové lití hliníku, povrchové opracování, obrábění a montáž motorových součástí TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., výroba bezpečnostních komponentů, funkčních komponentů, těsnění do karosérií 100 % REWORK s.r.o., třídění dílů, kontrola dílů, měření dílů, vícepráce, testování, měření a analýzy, kovoobrábění ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST, o.s. TRCZ s.r.o., výroba automobilových komponentů – ovládacích prvků a bezpečnostních pásů TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., organizační složka v ČR, činnosti pro oblast automobilového průmyslu, dodávky, logistika AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., díly pro AP, kataforetické lakování Ve firmách Sdružení AP pracuje více než 125 000 osob.

31 31 Informace č. 2 – NOVÉ FIRMY ve Sdružení AP v roce 2008 ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST, o.s. požádala o zvážení možnosti bezplatného členství (jako vysoké školy). Jedná se o neziskovou organizací s přímou vazbou na automobilový průmysl, má celostátní působnost, své regionální pobočky a přímé propojení na ostatní společnosti automobilových inženýrů v celosvětovém měřítku a jako taková je uznávaným členem společností EAEC (Evropa), FISITA (Global) a SAE International (Amerika). Svou činností např. organizací odborných vzdělávacích seminářů z oblasti konstrukce, zkoušek a provozu vozidel, přímým zpracováním odborných přednášek v rámci projektu IQ Auto atd. splňuje podmínky, které umožňují Radě ředitelů schválit bezplatné členství této organizace. Žádost o bezplatné členství musí být ve smyslu § 3 odst. 10 Statutu Sdružení AP odsouhlasena Radou ředitelů. Představenstvo Sdružení AP doporučuje Radě ředitelů schválit bezplatné členství České automobilové společnosti ve Sdružení AP. Návrh usnesení: Rada ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP na svém 66.zasedání: 1/ projednala a schválila bezplatné členství České auto- mobilové společnosti ve Sdružení AP. Hlasuje se aklamací

32 32 Informace č. 3 – Rámcová smlouva mezi Sdružením AP a HK ČR Sdružení AP je složkou HK ČR, firmy zapojené do činnosti Sdružení AP jsou členy HK ČR (některé z nich, v současné době je to 67 firem, jsou členy HK ČR i prostřednictvím OHK, RHK či KHK). Z členství firem v HK ČR prostřednictvím Sdružení AP nevyplývají žádné další platby. Podpis Rámcové smlouvy složkou hospodářské komory (tedy Sdružením AP) je pouhým potvrzením příslušnosti složky k HK ČR ve vazbě na projekty HK ČR a na možnost případného používání loga HK ČR. Členové HK ČR, tedy jednotlivé firmy Sdružení AP, mohou používat logo HK ČR, pokud se dobrovolně přihlásí k „Etickému kodexu člena HK ČR“. Ten zašle sekretariát Sdružení AP na vyžádání.

33 33 pondělí 2. června 14.00 hod. - Rada ředitelů 14.00 hod. - Rada ředitelů 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP (zámek Čejkovice) (zámek Čejkovice) V rámci výstavy AUTOTEC 2008 v Brně se předpokládají tyto hlavní akce: úterý 3. června – Tiskový den 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 19.00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy 19.00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy a večer vystavovatelů a večer vystavovatelů Informace č. 4 – AUTOTEC 2008 Brno

34 34 4. – 8. června –AUTOJOB (v pavilonu D) 4. – 8. června – AUTOJOB (v pavilonu D) - burza pracovních příležitostí v autoprůmyslu - burza pracovních příležitostí v autoprůmyslu - prezentace firem autoprůmyslu potenciálním - prezentace firem autoprůmyslu potenciálním zájemcům o zaměstnání zájemcům o zaměstnání - „vystavovatelé“ = personalisté firem AP - „vystavovatelé“ = personalisté firem AP - návštěvníci = zájemci o zaměstnání v AP - návštěvníci = zájemci o zaměstnání v AP čtvrtek 5. června – Konference „AUTOSYMPO 2008“ čtvrtek 5. června – Konference „AUTOSYMPO 2008“ - téma: „Čistá budoucnost městské dopravy na dosah ruky“ na dosah ruky“ V rámci výstavy AUTOTEC 2008 v Brně se předpokládají tyto další akce: Informace č. 4 – AUTOTEC 2008 Brno

35 35 Informace č. 5 – Národní konference projektu IQ Auto PRŮHONICE KONGRESOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM FLORET KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 391 ÚTERÝ 13. KVĚTNA 2008 NÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE NA TÉMA INOVACE-KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY Hlavní cíl konference: Zhodnotit dosažené výsledky projektu na podporu odborného technického školství v ČR od roku 2003 a společně dohodnout využití jeho růstového potenciálu za podpory všech sociálních partnerů na další období

36 KIA Cee´d 4. D PLAST-EFTEC 2. CONSTRUCT CZECH 5. DEFEND GROUP 6. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA 8. KES-KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 10. VISTEON-AUTOPAL 9. ROBERT BOSCH 3. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC 7. ITG AUTOMOTIVE SAFETY CZECH ARVINMERITOR LVS LIBEREC 1. ARVINMERITOR LVS LIBEREC CONSTRUCT CZECHCONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC D PLAST-EFTECDEFEND GROUPHAYES LEMMERZ AUTOKOLA ITG AUTOMOTIVE SAFETY CZECH KES-KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY ROBERT BOSCHVISTEON-AUTOPAL Informace č. 6 – Dodavatelé pro Auto roku 2008 v České republice Předání osvědčení

37 37 - Seminář spojený s prezentací jednotlivých průmyslových zón v RF se uskutečnil dne 11. 3. 2008 na Obchodním zastoupení RF v Praze - Součástí byla prezentace firmy ŠKODA AUTO o možné spolupráci výrobců příslušenství při výrobě vozidel koncernu VW v závodě Kaluga (Moskevská oblast) - Příprava semináře pro vážné zájemce o export a zejména investice do RF včetně informace o připravovaných misích do vybraných průmyslových zón v RF Informace č. 7 – Perspektivy exportu a investic do automobilového průmyslu Ruské federace

38 38 - Byly rozeslány „Databázové listy“ pro zpracování materiálu „Automobilový průmysl ČR- aktualizace za rok 2007“, termín pro zpětné zaslání sekretariátu Sdružení AP byl stanoven na 26. března 2008; -„Statistika AP za období 2003 – 2007“ – termín pro zaslání údajů sekretariátu Sdružení AP je 21. března 2008. Informace č. 8 – Podklady pro přípravu materiálů zpracovávaných sekretariátem Sdružení 2007 2003 -2007 Zpracování těchto materiálů není možné bez spolupráce firem zapojených do činnosti Sdružení AP (= poskytnutí základních údajů). Dovolujeme si tímto požádat ty firmy, které dosud nepředaly potřebné podklady („Databázové listy“, údaje pro „Statistiku“) o jejich urychlené zaslání do sekretariátu Sdružení AP. Děkujeme za pochopení!

39 Informace č. 9 – Přístup MPO k inovačním projektům..

40 Informace č. 9 – Přístup MPO k inovačním projektům § 21 Přijímání a hodnocení návrhů projektů (2) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 2 písm. b), d) a f) a podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji pro přijetí návrhů projektů podle § 17 odst. 5 a zpracuje protokol, který obsahuje zejména seznam doručených návrhů projektů, údaje o doručení v soutěžní lhůtě, o úplnosti návrhů projektů a o návrzích projektů nevyhovujících těmto podmínkám s uvedením důvodů pro jejich vyřazení. Domníváme se, že žadatel by měl být s těmito důvody vždy seznámen.

41 41 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 40 let oslavil Ing. Josef KOTVAL, MBA (2. 2.1968), jednatel, HBPO CZECH s.r.o. Ing. Josef KOTVAL, MBA (2. 2.1968), jednatel, HBPO CZECH s.r.o. 50 let oslavil Ing. Miroslav PILNÝ (13. 1.1958), ředitel, RIETER CZ a.s. Ing. Miroslav PILNÝ (13. 1.1958), ředitel, RIETER CZ a.s. 50 let oslaví Ing. Jan NEMCIK (19. 4.1958), ředitel, EDSCHA BOHEMIA s.r.o. Ing. Jan NEMCIK (19. 4.1958), ředitel, EDSCHA BOHEMIA s.r.o. GRATULUJEME !!! Informace č. 10 – “Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů

42 42 Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektu IQ Auto a další. Přístupové heslo: aia2007 Návrh usnesení k bodu „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 66. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí

43 43 Bod programu zasedání: 5. Informační blok 5.1 Informace sekretariátu 5.2 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Obecná sdělení a informace firem Předpokládaný čas: 12.05 – 12.25

44 44 Osobní automobily: ŠKODA AUTO, a.s. (výroba v r. 2007 celkem 623 529 ks, nárůst 2007/2006 = 12,11 %) TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 308 478 ks, nárůst 2007/2006 = 5,05 %) MTX, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 0 ks) KAIPAN (výroba v r. 2007 celkem 8 ks) GORDON (výroba v r. 2007 celkem 1 ks)

45 45 Nákladní vozy : Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 723 ks, nárůst 2007/2006 = 50,00 %) TATRA, a.s. (výroba v r. 2007 celkem 2 431 ks, nárůst 2007/2006 = 60,89 %)

46 46 Autobusy : IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. (výroba v r. 2007 celkem 2 873 ks, nárůst 2007/2006 = 15,99 %) SOR LIBCHAVY, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 418 ks, nárůst 2007/2006 = 1,70 %) TEDOM (výroba v r.2007 celkem 17 ks, nárůst 2007/2006 = 13,33 %) KH motor Centrum (výroba v r. 2007 celkem 49 ks, nárůst = 8,89 %)

47 47 Motocykly : JAWA MOTO, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 2 260 ks, nárůst 2007/2006 = 123,54 %)

48 48 Přípojná vozidla: AGADOS, s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 20 763 ks, nárůst 2007/2006 = 19,89 %) PANAV, a.s. (výroba v r. 2006 celkem 1 094 ks, nárůst 2007/2006 = 18,02 %) SCHWARZMÜLLER s.r.o. (výroba v r. 2007 celkem 1 236 ks, nárůst 2007/2006 = 15,95 %)

49 49 Nástavby: KAROSERIA, a.s. TOVÁRNA HASÍCÍ TECHNIKY, s.r.o.

50 50 Přehled tuzemských výrobců vozidel (nejsou členy Sdružení AP) nástaveb

51 51 Přehled tuzemských výrobců nástaveb... a řada dalších V r. 2007 bylo v ČR zaregistrováno 11 587 nových vozidel kat.N 2 a N 3, z toho bylo 11 121 ks z dovozu. Přitom 5 130 ks dovezených vozidel, to je téměř 50 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb.

52 52 A proto „malá spekulace“....... Je tak možno konstatovat, že část výroby nákladních automobilů se vlastně přesunula od dříve „klasických“ výrobců (TATRA, AVIA, LIAZ, PRAGA) ke specializovaným výrobcům účelových nástaveb.

53 53 Bod programu zasedání: 5. Informační blok 5.1 Informace sekretariátu 5.2 Informace výrobců 5.3 Obecná sdělení a informace firem Předpokládaný čas: 12.25 – 12.35 Má některý z přítomných zástupců firem zájem o krátké vystoupení?

54 54 Bod programu zasedání: 6. Diskuse, různé 6. Diskuse, různé (řídí Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) Předpokládaný čas: 12.35– 12.50

55 55 Konec oficiální části zasedání ************* Společné občerstvení, možnost dvou- či vícestranných jednání a setkání Předpokládaný čas: 12.50 – 14.00

56 56

57 57 Konec prezentací


Stáhnout ppt "66. zasedání Rady ředitelů (Mladá Boleslav, 20. března 2008) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google