Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brno, 2. června 2011 1 Sdružení automobilového průmyslu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Strategická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brno, 2. června 2011 1 Sdružení automobilového průmyslu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Strategická."— Transkript prezentace:

1 Brno, 2. června 2011 1 Sdružení automobilového průmyslu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Strategická výzkumná agenda (SVA) Ing. Vladimír Volák, člen Představenstva AutoSAP 76. zasedání Rady ředitelů Valná hromada TP-VUM

2 Brno, 2. června 2011 2 Sdružení automobilového průmyslu -Základní filozofie zpracování SVA (vytvoření teamu pro zpracování obligatornách dokumentů SVA & IAP - AIA/SAP & Brisk, ČVUT, Hella, IVECO, Ricardo, Škoda, Visteon; zaměření SVA na VaV; účast ostatních podniků ) - Osnova a hlavní části SVA (zaměření, poslání, forma a cíle Strategické výzkumné agendy) -Harmonogram - další postup řešení -Publicita Strategická výzkumná agenda (SVA)

3 Brno, 2. června 2011 3 Sdružení automobilového průmyslu I. Etapakick-off projektu, příprava podkladů 6/2010 – 10/2010 II. etapazpracování a oponentura SVA 11/2010 – 5/2011 III. etapainterní diskuse a příprava IAP 6/2011 – 11/2011 IV. Etapazpracování IAP 12/2011 – 11/2012 V. Etapaprojednání a aplikace IAP 12/20125/2013 Strategická výzkumná agenda

4 Brno, 2. června 2011 4 Sdružení automobilového průmyslu Základní filozofie při zpracování SVA: - primární dokument a první výstup řešení projektu „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (zpracována v termínu 11/2010 – 5/2011) - vychází ze směrů VaV prezentovaných v rámci EU ERTRAC a EUCAR pro automobilový průmysl - obsahuje předpoklady vývoje automobilového průmyslu v ČR pro období cca 10 let (vazba na historii AP v českých zemích) - výchozí dokument pro jednání s řadou vládních i nevládních organizací - zdůrazňuje význam technického vzdělání - podklad pro VaV spolupráci firem a VŠ - odrazový můstek pro koordinaci VaV v rámci ČR - základním prvkem pro spolupráci TP EU - zodpovědnost členů platformy za odbornou náplň jednotlivých kapitol Strategická výzkumná agenda

5 Brno, 2. června 2011 5 Sdružení automobilového průmyslu Osnova SVA: - devět základních kapitol SVA - 1.- 6. kapitola – úvod, důvod vzniku TP, historie a současnost AP, projekty a výzvy EU v oblasti VaV - 7. kapitola – infrastruktura a strategie v tech. vzdělávání - 8. kapitola – vlastní návrh globální strategie v AP zahrnující - 8.1 hnací jednotky a paliva ( Prof.Ing. J. Macek, DrSc., ČVUT) - 8.2 bezpečnost dopravy (Ing. J. Vodstrčil, Iveco Czech Republic) - 8.3 podvozky a karoserie (Ing. V. Volák, Ricardo Prague) Strategická výzkumná agenda

6 Brno, 2. června 2011 6 Sdružení automobilového průmyslu Osnova SVA: - 8.4 elektrická a elektronická výbava vozidel (Ing. K.Bill, MBA, Hella; Ing. Rybnikář, Visteon) - 8.5 inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě, vazba na vozidla (Doc. Ing. J. Machan, CSc., Škoda Auto) - 8.6 mobilita a infrastruktura (Ing. J. Vodstrčil, Iveco Czech Republic) - 8.7 simulační a virtuální techniky pro VaV výrobků v AP (Doc. Ing. J. Machan, CSc., Škoda Auto) - 8.8 zpracování materiálu a výrobní procesy (L. Vopravil, Brisk Tábor) - 9. kapitola – příprava projektů pro implementaci SVA Strategická výzkumná agenda

7 Brno, 2. června 2011 7 Sdružení automobilového průmyslu - stěžejní části SVA - kapitoly 7. a 8. - zapracováno stanovisko AutoSAP k reformě školství - podkapitoly 8.1 – 8.8 mimo popisnou část v závěru obsahují - stav a cíle v dané oblasti - nároky na vzdělání a další podmínky k proveditelnosti - prioritní témata pro VaV - návaznost na další TP v ČR - hodnocení z hlediska společenských potřeb Strategická výzkumná agenda Hlavní části SVA

8 Brno, 2. června 2011 8 Sdružení automobilového průmyslu Další postup řešení 3. etapa projektu 1.6.2011 – 30.11.2011 Cílem etapy je odborná diskuse ke zpracovanému obsahu SVA - zveřejnění SVA na www stránkách Technologické platformy - oponentní posudky a diskuse, zapracování připomínek - zveřejnění SVA v odborném tisku - tisková konference - přípravné práce pro zpracování Implementačního akčního plánu (IAP) Strategická výzkumná agenda

9 Brno, 2. června 2011 9 Sdružení automobilového průmyslu Publicita: Ročenka AutoSAP Zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu č.3,4,5,6/2010 a č. 1,2,3 /2011 Auto roku 19. 1. 2011 Dědeček automobil – Nová scéna ND 7. 2. 2011 Valná hromada 7.4.2011 Úprava www stránek AutoSAP Samostatné Internetové stránky platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ http//:www.tp-vum.cz Bulletin č.1-6 Strategická výzkumná agenda


Stáhnout ppt "Brno, 2. června 2011 1 Sdružení automobilového průmyslu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Strategická."

Podobné prezentace


Reklamy Google