Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:"— Transkript prezentace:

1 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení: Ing. Ryšavý Marek, vedoucí týmu, skupina HELLA Ing. Pachovský Pavel, zástupce vedoucího, Iveco Czech Republic Ing. Čapka Mojmír, BRISK Tábor Ing. Dvořák Miroslav, MOTOR JIKOV Group p. Petrov Vadim, TPCA Ing. Šípek Antonín, sekretariát AutoSAP Ing. Wojnar Bohdan, ŠKODA AUTO za sekretariát AutoSAP: Ing. Novák Zdeněk 5. června 2012

2 Spolupráce řídící týmů Hospodářská politika a zaměstnanecké vztahy Rozvoj vzdělávání Legislativa a životní prostředí Automobilové a motocyklové výstavy Vnitřní a vnější komuni kace

3 Základní cíle Prosazovat v legislativním procesu zájmy členů AutoSAP, definované zejména v prioritních tématech Docílit koordinovaného postupu s jinými řídícími týmy, zejména s Hospodářskou politikou a zaměstnaneckými vztahy

4 Prioritní témata A.aktuální - pro nejbližší období - obnova vozového parku - odpady – vozidla s ukončenou životností - ochrana ovzduší, udržitelná mobilita – jednotný výklad zákonů B. Ostatní (vzhledem ke kapacitám aktuálně nebudou řešena) - čistá výroba a její ekonomické dopady (REACH, spolupráce SP ČR, SCHP) - obrana proti nehomologovaným vozidlům a dílům, popř. dílům nabízeným pod originální značkou - investiční pobídky (informace a zkušeností při realizaci) - dopravní infrastruktura - vymahatelnost práva (neeticky se chovající subdodavatel)

5 Klíčové aktivity 1/2 I. Monitoring a připomínkování (pasivní přístup) - legislativní proces týkající se vývoje hospodářské politiky - významných zákonů pro oblast autoprůmyslu včetně jednotlivých fází jejich schvalovacího procesu - významných zákonů pro oblast autoprůmyslu na úrovni Evropské unie (shodnost obsahu - nebýt přísnější než EU) - cílenější oslovení členů a sběr jejich připomínek k návrhům v oblasti technika, lidské zdroje (nutno dohodnout) a ostatní

6 Klíčové aktivity 2/2 II. Spolupráce a lobbing (aktivní přístup) - s legislativní skupinou SPČR, MPO, MD, MŽP při legislativním procesu (EU a všeobecná legislativa) - spolupráce a lobbing se zákonodárci při legislativním procesu (odborná legislativa AP) III. Sdílení - informací, kapacit řídících týmů a jednotlivých členů AutoSAP v legislativní oblasti

7 Mezi klíčové aktivity nepatří  Sledování legislativního procesu, který se týká: Zaměstnaneckých vztahů (pracovní právo, daně) Vzdělávání (školské právo) Výstavnictví (tato problematika bude sledována příslušnými řídícími týmy)  Suplovat činnost právních oddělení jednotlivých členů

8 Následující kroky /1 1) Řídící týmy předají týmu pro legislativu (TL) prioritní oblasti svého zájmu, popřípadě konkrétní zákony, které chtějí sledovat a měnit – dosud žádný specifický požadavek 2)V rámci pracovní skupiny na valné hromadě vyzve TL členy, aby zaslali sekretariátu podněty ke konkrétním zákonům/vyhláškám, kterým by se měl AutoSAP věnovat – mimo diskusi na RŘ nebyl žádný impuls 3) TL spolu se sekretariátem sestaví časový rozvrh, jak návrhy procházejí legislativním procesem a navrhnou způsob, jak je sledovat/ovlivňovat (lobbying) – připravuje se 4) O průběhu bude TL pravidelně informovat na zasedání představenstva

9 Následující kroky /2 5) V případě potřeby tým pro komunikaci připraví plán: a)jak témata medializovat b)jak informovat/zaktivizovat členy První dvě témata vybrána včetně časového zařazení. Vlastní obsah a rozsah bude dohodnut později. Další témata budou připravována v návaznosti na bod 4) 6)V případě potřeby bude s řídícími týmy spolupracovat na přípravě podkladových materiálů.

10 Konkrétní činnost (od posledního zasedání RŘ 1.3.2012) 1)Informovanost členské základny o návrzích změn zákonů (vyhlášek) – ve smyslu prioritních témat Členské základně rozeslány návrhy změn: - možnost uplatnění připomínek k REACH (revize legislativy) - novela zákona o ovzduší – stacionární zdroje znečištění - návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám - prostřednictvím SAP Info upozorněno na: č. 1/2012 – novela obchodního zákoníku č. 2/2012 – hlavní změny ZP č. 4/2012 – specifické zdravotní služby, nelegální zaměstnávání 2) Aktivně se zapojilo a připomínky zaslalo celkem 8 firem 3) Stanovisko zpracováno a předáno k návrhům - revize legislativy REACH - novela zákona o ovzduší – stacionární zdroje znečištění - návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám


Stáhnout ppt "79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google