Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 3. června 2010 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 3. června 2010 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO."— Transkript prezentace:

1 mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 3. června 2010 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

2 V této publikaci, kterou všechny firmy zapojené do činnosti Sdružení AP obdrží na CD (spolu s „ROČENKOU 2010“, „STATISTIKOU 2005 – 2009“ a již vydanými publikacemi „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“ – stav k 31.12.2009 a „POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY” - údaje za rok 2009), je celá řada údajů, komentářů a diagramů popisujících stav a vývoj českého automobilového průmyslu za uplynulé období (včetně dále prezentovaných). Proti dále budou prezentovány stručně jen základní údaje.

3 3 OBSAH PREZENTACE: 1.Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Členská základna 5. Projekty pro podporu vzdělávání v technických profesích Automobilový průmysl ČR v roce 2009

4 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů Automobilový průmysl ČR v roce 2009

5 5 Podíl firem Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR = 15,94 % Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2009: 515,486 mld. Kč, meziroční pokles = 14,67 %

6 6 Podíl firem Sdružení AP na exportu ČR v roce 2009 = 19,13 % Firmy Sdružení AP - export v roce 2009: 407,734 mld. Kč, meziroční pokles = 11,50 %

7 7 Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 89 %

8 8 Souhrnné údaje za celý český automobilový průmysl S žádostí o poskytnutí údajů pro zpracování souhrnného přehledu českého autoprůmyslu bylo v roce 2010 osloveno dalších 127 firem (nezapojených do Sdružení AP), data za r. 2008 a 2009 předalo 21 firem.

9 9 Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR částkou 272,256 mld. Kč, meziroční nárůst salda o + 3,59 %

10 10 Bez firem Sdružení AP by zahraničně obchodní bilance ČR dosahovala záporných hodnot i v letech 2005 až 2009!

11 11 Počet zaměstnanců ve firmách Sdružení AP se oproti konci roku 2008 snížil o 10,58 % Uvedené počty osob se týkají jen „kmenových“ zaměstnanců.

12 12 Podíl firem Sdružení AP na počtu zaměstnanců však svědčí o vyšší produktivitě v automobilovém průmyslu

13 13 Po poklesu v roce 2008 vzrostla v roce 2009 přidaná hodnota o 7,47 %

14 14 Průměrná mzda ve firmách Sdružení AP vzrostla v roce 2009 jen o 0,73 % */ Rozdíl v součtu dán zaokrouhlením výpočtových hodnot na celé Kč.

15 15 Průměrná mzda u firem Sdružení AP byla v roce 2009 o 10,5 % nad průměrem ČR

16 16 Růst průměrné mzdy vykázaný za celou ČR byl o 3,27 % vyšší než ve firmách Sdružení AP

17 17 V roce 2008 se růst mezd odchýlil od vývoje v předchozích letech vlivem, k určitému „narovnání poměrů“ došlo v průběhu roku 2009

18 18 Ve většině krajů ČR je mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP vyšší

19 SHRNUTÍ – pozitiva roku 2009 1/ Pokles počtu zaměstnanců (- 10,58 %) byl nižší než celkový pokles produkce (- 14,67 %) a pokles exportu (-11,50 %). Firmy Sdružení AP udržely zaměstnanost na ekonomicky přijatelné úrovni. 2/ Podíl firem Sdružení AP na průmyslové produkci ČR (15,94 %) je vyšší než podíl na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech (7,51 %). To svědčí o zhruba dvojnásobné produktivitě práce ve firmách Sdružení automobilového průmyslu. 3/ Mzdový vývoj ve firmách Sdružení AP (nárůst o 0,73 %) odpovídal, na rozdíl od průměrného růstu za ČR (růst o 4,00 %), reálné situaci. Průměrná mzda ve firmách autoprůmyslu i tak přesahuje průměrnou mzdu v ČR o 10,50 %. 4/ Po výkyvu v roce 2008 došlo k narovnání relace mezi růstem přidané hodnoty a růstem mezd. 5/ Automobilový průmysl má trvale kladný vliv na zahraničně obchodní bilanci České republiky. Automobilový průmysl ČR v roce 2009

20 2. Výroba vozidel 2. Výroba vozidel Automobilový průmysl ČR v roce 2009

21 21 Výroba motorových vozidel vozidel v ČR v roce 2009 nejvyšší v historii: vyrobeno 983 992 ks

22 V průběhu 1. čtvrtletí 2010 byla překročena hranice 10 miliónů ks motorových vozidel vyrobených v České republice od roku 1989.

23 23 V roce 2009 došlo oproti roku 2008 dokonce ke zvýšení výroby o 3,78 %

24 24 Výroba všech silničních vozidel v roce 2009 oproti roku 2008 vzrostla o 2,97 %

25 SHRNUTÍ – pozitiva roku 2009 1/ I přes ekonomickou recesi dosáhla celková výroba silničních vozidel v ČR dosáhla historického rekordu – bylo vyrobeno přes 1 milion ks. 2/ Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k nárůstu výroby motorových vozidel o 3,78 %, avšak jen díky růstu výroby osobních automobilů. Celková výroba silničních vozidel v ČR vzrostla o 2,97 %. Automobilový průmysl ČR v roce 2009 (výroba vozidel) Bohužel v oblasti výroby autobusů, nákladních automobilů, motocyklů a přípojných vozidel byl zaznamenán pokles výroby i odbytu.

26 3. Dodavatelský průmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2009

27 27 Stále silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu produkce však v roce 2009 poklesl na 46,64 %

28 28 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - podíl na celkovém počtu zaměstnanců poklesl

29 29 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - na snížení počtu zaměstnanců se podíleli více než z 92 %

30 30 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - trend růstu tržeb se již v roce 2008 obrátil

31 31 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - trend růstu exportu se již v roce 2008 obrátil

32 SHRNUTÍ Ekonomická recese se projevila v tomto sektoru nejvíce a to v oblasti zaměstnanosti (snížení počtu zaměstnanců), tržeb i výše exportu. Automobilový průmysl ČR v roce 2009 (dodavatelský průmysl)

33 4. Členská základna Sdružení AP Automobilový průmysl ČR v roce 2009

34 34 V roce 2009 došlo poprvé od založení Sdružení AP k meziročnímu poklesu zapojených firem

35 35 Struktura členské základny Sdružení AP (dle základního jmění)

36 36 Struktura členské základny Sdružení AP (dle počtu firem)

37 5. Projekty pro podporu vzdělávání v technických profesích v technických profesích Automobilový průmysl ČR v roce 2009 „AUTOADAPT“ V současné době je Sdružení AP zapojeno do tří vzdělávacích projektů. Další informace o těchto projektech přednese viceprezident Sdružení AP Ing. Jiří Černý.

38 Doplnění (k aktuálně řešené problematice) Ing. Jiří Černý viceprezident Sdružení AP (TPCA Czech) Obnova vozového parku v ČR Podpora hospodárných a bezpečných vozů Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání v technických oborech Samostatná prezentace zde

39 Doplnění (k aktuálně řešené problematice) Ing. Pavel Juříček viceprezident Sdružení AP (BRANO Group) Jednání s OS KOVO - flexibilita pracovní síly - novela Zákoníku práce

40 Diskuze, dotazy Automobilový průmysl ČR v roce 2009

41 Děkujeme všem za práci věnovanou českému automobilovému průmyslu. Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 http://www.autosap.cz E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 Fax: +420 224 239 690


Stáhnout ppt "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 3. června 2010 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google