Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní sdružení ČUS Tábor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní sdružení ČUS Tábor"— Transkript prezentace:

1 Okresní sdružení ČUS Tábor
25. valná hromada 1. prosince 2014

2 Program valné hromady 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, schválení programu, jednacího řádu, volba mandátové komise a volební komise 2. Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplynulé období 3. Ekonomika OS 4. Zpráva revizní komise 5. Změna Stanov OS ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Volby 8. Diskuse 9. Návrh na usnesení 10. Závěr

3 Jednací řád 25. VH Jednání Okresní valné hromady řídí pracovní předsednictvo, které si OVH zvolí.  Jednání OVH se řídí programem, který schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím. Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí mandátovou komisi. Návrhy na jejich složení předkládá pracovní předsednictvo. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je OVH způsobilá se usnášet. Funkci návrhové komise plní v průběhu valné hromady pracovní předsednictvo. Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím. Hlasování na OVH je veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje v pořadí, v jakém byly tyto předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasem rozhodujícím a poradním. Podle potřeby je možno jednotlivé diskusní příspěvky časově omezit. Návrhy a připomínky má právo podat každý delegát s hlasem rozhodujícím nebo poradním pracovnímu předsednictvu. OVH je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. V případě, že není naplněna nadpoloviční většina delegátů, stane se valná hromada schopná usnášet se 15 minut po určeném začátku přítomným počtem delegátů.

4 Zpráva o činnosti Okresního sdružení ČUS
Vladimír Hanzal předseda OS

5 Financování TJ / SK Ekonomika OS ČUS Program IV MŠMT 2013
Program V MŠMT Národní sportovní svazy Servisní centra sportu Program IV MŠMT 2013 ČUS ,- Kč 12 TJ FAČR ,- Kč TJ Program IV MŠMT 2014 ČUS ,- Kč 11 TJ FAČR ,- Kč TJ Program III MŠMT 2015 podáno 38 TJ žádostí celkem ve výši 14 milionů Kč

6 Ekonomika OS ČUS ČUS Jihočeský kraj město Tábor FAČR vlastní zdroje
Kancelář Servisního centra sportu po ztrátě příjmů z a.s. SAZKA vícezdrojové financování ČUS Jihočeský kraj město Tábor FAČR vlastní zdroje

7 Zpráva Revizní komise OS ČUS
Antonín Hořejší předseda RK

8 Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014
Změna Stanov OS ČUS Nový občanský zákoník od sdružuje právní osobnosti výbor OS volební období 5 let členství řádné přidružené evidované

9 Volby do orgánů OS ČUS Schválení volebního řádu

10 Volby do orgánů OS ČUS Volba předsedy OS ČUS Vladimír Hanzal

11 Volby do orgánů OS ČUS Volba členů výboru OS ČUS Mgr. Ludmila Šimková
Mgr. Petr Havel   Mgr. Rudolf Zeman Jana Posavádová Rudolf Vach Mgr. Zdeněk Krátký

12 Volby do orgánů OS ČUS Volba členů revizní komise OS ČUS
Antonín Hořejší Jana Havlová Igor Svoboda

13 25. valná hromada – 1. prosince 2014
Diskuse

14 Usnesení VH OS ČUS 1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení
2. Současný stav 162 TJ a SK a 1 sportovního svazu 3. Zprávu Revizní komise 4. Zpráva o hospodaření 5. Nové Stanovy OS ČUS Tábor 6. Členské příspěvky TJ/SK – 1 000,- Kč za rok. 7. Příspěvek jednotlivým TJ/SK ve výši 1 000,- Kč bez státní dotace 8. Schvaluje volby do orgánů OS …

15 25. valná hromada – 1. prosince 2014
Závěr


Stáhnout ppt "Okresní sdružení ČUS Tábor"

Podobné prezentace


Reklamy Google