Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25. valná hromada 1. prosince 2014 Okresní sdružení ČUS Tábor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25. valná hromada 1. prosince 2014 Okresní sdružení ČUS Tábor."— Transkript prezentace:

1 25. valná hromada 1. prosince 2014 Okresní sdružení ČUS Tábor

2 Program valné hromady 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, schválení programu, jednacího řádu, volba mandátové komise a volební komise 2. Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplynulé období 3. Ekonomika OS 4. Zpráva revizní komise 5. Změna Stanov OS ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Volby 8. Diskuse 9. Návrh na usnesení 10. Závěr

3 Jednací řád 25. VH Jednání Okresní valné hromady řídí pracovní předsednictvo, které si OVH zvolí. Jednání OVH se řídí programem, který schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím. Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí mandátovou komisi. Návrhy na jejich složení předkládá pracovní předsednictvo. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je OVH způsobilá se usnášet. Funkci návrhové komise plní v průběhu valné hromady pracovní předsednictvo. Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím. Hlasování na OVH je veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje v pořadí, v jakém byly tyto předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasem rozhodujícím a poradním. Podle potřeby je možno jednotlivé diskusní příspěvky časově omezit. Návrhy a připomínky má právo podat každý delegát s hlasem rozhodujícím nebo poradním pracovnímu předsednictvu. OVH je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. V případě, že není naplněna nadpoloviční většina delegátů, stane se valná hromada schopná usnášet se 15 minut po určeném začátku přítomným počtem delegátů.

4 Zpráva o činnosti Okresního sdružení ČUS Vladimír Hanzal předseda OS

5 Ekonomika OS ČUS  Financování TJ / SK  Program V MŠMT Národní sportovní svazy Servisní centra sportu  Program IV MŠMT 2013 ČUS 421 000,- Kč12 TJ FAČR 276 000,- Kč 5 TJ  Program IV MŠMT 2014 ČUS 644 000,- Kč11 TJ FAČR 283 000,- Kč 4 TJ  Program III MŠMT 2015 podáno 38 TJ žádostí celkem ve výši 14 milionů Kč

6 Ekonomika OS ČUS  Kancelář Servisního centra sportu po ztrátě příjmů z a.s. SAZKA  vícezdrojové financování  ČUS  Jihočeský kraj  město Tábor  FAČR  vlastní zdroje

7 Zpráva Revizní komise OS ČUS Antonín Hořejší předseda RK

8 Změna Stanov OS ČUS Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014  sdružuje právní osobnosti  výbor OS  volební období 5 let  členství o řádné o přidružené o evidované

9 Volby do orgánů OS ČUS  Schválení volebního řádu

10 Volby do orgánů OS ČUS  Volba předsedy OS ČUS Vladimír Hanzal

11 Volby do orgánů OS ČUS  Volba členů výboru OS ČUS Mgr. Ludmila Šimková Mgr. Petr Havel Mgr. Rudolf Zeman Jana Posavádová Rudolf Vach Mgr. Zdeněk Krátký

12 Volby do orgánů OS ČUS  Volba členů revizní komise OS ČUS Antonín Hořejší Jana Havlová Igor Svoboda

13 25. valná hromada – 1. prosince 2014 Diskuse

14 Usnesení VH OS ČUS 1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení 2. Současný stav 162 TJ a SK a 1 sportovního svazu 3. Zprávu Revizní komise 4. Zpráva o hospodaření 5. Nové Stanovy OS ČUS Tábor 6. Členské příspěvky TJ/SK – 1 000,- Kč za rok. 7. Příspěvek jednotlivým TJ/SK ve výši 1 000,- Kč bez státní dotace 8. Schvaluje volby do orgánů OS …

15 25. valná hromada – 1. prosince 2014 Závěr


Stáhnout ppt "25. valná hromada 1. prosince 2014 Okresní sdružení ČUS Tábor."

Podobné prezentace


Reklamy Google