Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HARMONOGRAM DALŠÍCH KROKŮ A ŘÍZENÍ EKS CM 25. června 2013 KONFERENCE VELEHRADSKÝ DŮM CYRILA A METODĚJE Mgr. Milan Filip vedoucí Odboru strategického rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HARMONOGRAM DALŠÍCH KROKŮ A ŘÍZENÍ EKS CM 25. června 2013 KONFERENCE VELEHRADSKÝ DŮM CYRILA A METODĚJE Mgr. Milan Filip vedoucí Odboru strategického rozvoje."— Transkript prezentace:

1 HARMONOGRAM DALŠÍCH KROKŮ A ŘÍZENÍ EKS CM 25. června 2013 KONFERENCE VELEHRADSKÝ DŮM CYRILA A METODĚJE Mgr. Milan Filip vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje

2 1.VYTVOŘÍT SILNOU SÍŤ PARTNERŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH NA ROZVOJI „EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE“ 2.CERTIFIKOVAT EVROPSKOU KULTURNÍ STEZKU SV. CYRILA A METODĚJE V RÁMCI PROGRAMU „KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY“ ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

3 ZALOŽIT MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI SDRUŽUJÍCÍ PARTNERY PŘIPRAVIT STRATEGII EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE K CERTIFIKACI NAPLŇOVAT CÍLE STRATEGIE EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE PŘEDLOŽIT DOKUMENT: EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE K CERTIFIKACI CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

4 VYTVOŘENÍ SÍTĚ PARTNERŮ  Komunikace s potencionálními partnery ze Slovenska, Makedonie, Řecka, Slovinska, Itálie a Bulharska s cílem prezentovat partnerům EKS CM aktuální informace a připravované akce v rámci EKS CM  Založení zájmového sdružení právnických osob EKS CM KROKY VEDOUCÍ K CERTIFIKACI „KULTURNÍ STEZKY RADY EVROPY“  Zpracované Strategie naplňování cílů pěti oblastí „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje  Podané 2 projekty na realizaci Poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje v rámci programu INTERREG IV A na území Moravy a Slovenska  Projekty realizované v rámci jubilejního roku 2013: oslava 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje CO JSME JIŽ UČINILI?

5 PROJET „CERTESS“ (INTERREG IVC)  Zpracováno 34 dobrých praxí v oblasti kulturních stezek (Mozartova stezka, Via Francigena, Via Benedicti, Oddysea atd.)  Identifikováno více než 80 řídících a politických nástrojů v oblasti kulturních stezek  Příprava implementačního plánu k Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje Výstupy budou přístupné partnerům Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje REALIZOVANÉ PROJEKTY JUBILEA 1150 LET  V rámci projektu Velehrad 2013 se realizuje zejm. na území ČR řada projektů vztahující se k oslavě 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje NAČ NAVÁZAT?

6 ORGANIZACE EKS C&M  Přistupování nových členů do zájmového sdružení právnických osob  Vytvoření sítě národních koordinátorů CERTIFIKACE EKS C&M  Příprava dokumentů: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje k certifikaci ve spolupráci s Evropským institutem kulturních stezek  Předložení dokumentů k certifikaci CO DÁL?

7 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE

8 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ORGANIZACE EKS C&M  Zakladatelé: Zlínský kraj, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.  Datum založení: červenec 2013  Předmět činnosti:  Koordinace činností, publicita a marketing v rámci EKS C&M  Rozvoj EKS C&M v rámci pěti oblastí naplňující kritéria certifikace dle Rozhodnutí CM/Res(2007)12 o kulturních stezkách Rady Evropy  Orgány sdružení:  Valná hromada  Předseda  Sekretariát  založeno dle občanského zákoníku České republiky

9 STRUKTURA ŘÍZENÍ - SCHÉMA

10 SDRUŽENÍ ROLE V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY  Členy Sdružení jsou signatáři smlouvy o sdružení  Každou zemi mimo ČR zapojenou do EKSCM bude reprezentovat jeden signatář  práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov sdružení  každou zemi zastupuje tzv. Národní koordinátor  členové sdružení poskytují finanční příspěvky na činnost Sdružení

11 VALNÁ HROMADA ROLE V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY  Nejvyšší orgán sdružení  Pravomoce  Řídí naplňování cílů strategie  Rozhoduje o projektech nad 100.000 eur a realizovaných více než třemi partnery  Volí a odvolává předsedu  Mění stanovy  Schvaluje členy ve Sdružení  Vydávat vnitřní normy a předpisy  Nastavuje výši členských příspěvků  Rozhoduje o nakládání s majetkem

12 PŘEDSEDA POPIS ROLÍ V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY  Pravomoce předsedy  Řídí zasedání Valné hromady  Reprezentuje sdružení navenek  Předkládá pravidelné zprávy o činnosti sekretariátu příslušné koncepční, a jiné návrhy pro jednání Valné hromady  Předkládat návrhy na přijetí a zrušení členství ve Sdružení  Předseda  čestná, reprezentativní funkce  volen na 2 roky Valnou hromadou  Členové sdružení se v předsednictví střídají.

13 SEKRETARIÁT POPIS ROLÍ V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY  Pravomoce sekretariátu  Realizace rozhodnutí Valné hromady  Svolání a příprava jednání Valné hromady minimálně 2x ročně  Svolání a příprava pracovních jednání Stálého sekretariátu a Národních koordinátorů minimálně 1x ročně  Příprava a projednávání koncepčních materiálů a jiných návrhů souvisejících s činností Sdružení, včetně návrhu rozpočtu a jejich předkládání Valné hromadě  Koordinace, případně realizace projektů pod hlavičkou Sdružení a jejich controlling  Úzká spolupráce informační, koordinační a výkonnou s Národními koordinátory v jednotlivých zemích  Široká komunikace o zapojení do projektu EKSCM ze všech zemí  Garance naplňování podmínek certifikace EKSCM dle programu „Kulturní stezky Rady Evropy“  Koordinuje a řídí hospodářskou činnost Sdružení  Je výkonná, koordinační, administrativní složka sdružení

14 EKSCM se bude snažit vytvořit vícezdrojové financování, na kterém se budou podílet nejen veřejné subjekty, ale i privátní sektor a ekonomický potenciál vlastní EKSCM MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE  Výnosy z vlastní hospodářské činnosti (samofinancování)  Crowdfunding  Nadace a dary  Financování z podnikatelského sektoru (sponzoring)  Evropské fondy  Financování z národních úrovní  Financování ze strany nepřímých účastníků Sdružení EKSCM  Podpora regionálních autorit  Členské poplatky Sdružení EKSCM bude pracovat na základě ročního rozpočtu, který schválí Valná hromada a počítá s následujícími zdroji financování:

15 Děkuji za pozornost. Mgr. Milan Filip Vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje milan.filip@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "HARMONOGRAM DALŠÍCH KROKŮ A ŘÍZENÍ EKS CM 25. června 2013 KONFERENCE VELEHRADSKÝ DŮM CYRILA A METODĚJE Mgr. Milan Filip vedoucí Odboru strategického rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google