Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA – vývoj spolupráce čtyř regionů Mgr. Petr Ksenič Ostrava, 18. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA – vývoj spolupráce čtyř regionů Mgr. Petr Ksenič Ostrava, 18. října 2011."— Transkript prezentace:

1 Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA – vývoj spolupráce čtyř regionů
Mgr. Petr Ksenič Ostrava, 18. října 2011

2 Proč tvořit Evropská seskupení územní spolupráce
Proč tvořit Evropská seskupení územní spolupráce? Právní stránka ESÚS Současný stav ESÚS v Evropě Proč tvořit Evropská seskupení územní spolupráce? Periferní oblasti vzdálené od hlavních měst – spojením vznikne konkurenční celek, který bude muset být brán vážně Usnadnění přeshraniční spolupráce na území tří a více států – dnes možné projekty jen dvoustranné, takto by bylo možné dělat komplexní projekty pro území tří zemí Lepší identifikace problémů a námětů na zlepšení přeshraničních oblastí Přeshraniční spolupráce je pro příhraniční regiony, které často trpí syndromem vnější periferie, příležitostí k eliminaci negativ, která sebou státní hranice přinášejí. ESÚS byly zamýšleny jakožto právní nástroj, který zjednodušuje provádění přeshraniční spolupráce tím, že jednotlivé zapojené regiony dostanou možnost tvořit účelové přeshraniční sdružení s jednou právní subjektivitou. ESÚS, jejichž členy se mohou stát samosprávné celky odlišných velikostí i kompetencí, mohou být významným krokem směrem k ověření funkčnosti konceptu víceúrovňové správy v přeshraničním prostředí. ESÚS se po právní stránce řídí: nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 o Evropských sdruženích pro územní spolupráci (= základní legislativa k ESÚS), vnitrostátní normou, která provádí Nařízení, právem členského státu, v němž má sídlo, úmluvou (základní dohodou, kterou uzavírají budoucí členové ESÚS) a stanovami ESÚS (dokument který upravuje především organizační strukturu a vnitřní chod ESÚS). Současný stav ESÚS v Evropě V současnosti existuje v celé EU 16 ESÚS, dalších 23 je však v přípravě Tato sdružení jsou s výjimkou maďarsko-slovenských seskupení (která jsou založena na maďarštině jakožto pracovním jazyku) několika kyperských účastí výhradně záležitostí „starých“ členských zemí, zejména Francie, Německa a Španělska.

3 23 ESÚS v přípravě, 17. ESÚS: New EGTC created between Austria and Italy The Italian government just authorised the creation of a new EGTC between Tirol, Südtirol (Austria) and Trentino-Alto Adige (Italy) - Abaúj-Abaújban Hungary and Slovakia 2010/06 AmphictyonyGreece, Cyprus, Italy and France2008/12 ArchiMedItaly, Spain and Cyprus2009/07 Cerdanya Cross-Border HospitalSpain and France2010/04 Duero-DouroPortugal and Spain 2009/03 Eurodistrict Saar MoselleFrance and Germany2010/05 Eurodistrict Strasbourg - OrtenauFrance and Germany2010/02 Euroregion Pyrénées-MéditerannéeSpain and France 2009/08 Galicia-Norte PortugalPortugal and Spain2008/10 GECT- INTERREG - Programme Grande RégionFrance, Germany, Belgium and Luxembourg 2010/04 Ister-GranumHungary and the Slovak Republic 2008/11 Karst-BodvaHungary and the Slovak Republic2009/02 Lille-Kortrijk-TournaiFrance and Belgium 2008/01 West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´OpaleBelgium and France 2009/04 UTTS Hungary and Slovak Republic2009/01 ZASNETPortugal and Spain 2010/03

4 Zakládající členové ESÚS TRITIA
Česká republika – Moravskoslezský kraj Slovenská republika – Žilinský samosprávný kraj Polská republika – Slezské a Opolské vojvodství Urbánním jádrem budoucího ESÚS bude katowicko-ostravská aglomerace, která je v rámci 25 metropolitních oblastí celé EU s 5,3 mil. obyvatel 5. nejlidnatější oblastí!!! Proto je potřebné využít potenciál této aglomerace, ideálně formou trilaterální spolupráce.

5 Základní údaje o ESÚS TRITIA
Rozloha km² Počet obyvatel rozloha km2 počet obyvatel více než Urbánním jádrem budoucího ESÚS bude katowicko-ostravská aglomerace, která je v rámci 25 metropolitních oblastí celé EU s 5,3 mil. obyvatel 5. nejlidnatější oblastí!!! Proto je potřebné využít potenciál této aglomerace, ideálně formou trilaterální spolupráce. Pokud se podaří práce na ESÚS zdárně dokončit, půjde o 2. největší seskupení v EU po seskupení Grand Region na belgicko-německo-lucembursko-francouzských hranicích jak co se rozlohy, tak co se počtu obyvatel týče. Specifikum celého seskupení rovněž spočívá v kompenzaci faktu, že jde o perirefní regiony (z hlediska národních metropolí)

6 Organizační struktura ESÚS TRITIA
Sídlo ESÚS TRITIA – Cieszyn (PL) Sídlo sekretariátu ESÚS TRITIA – Český Těšín Povinné orgány - valné shromáždění a ředitel Nepovinné orgány – sekretariát a dozorčí rada

7 Valné shromáždění Ředitel
nejvyšší orgán, přijímá usnesení jednohlasně ve věcech spadajících do jeho kompetence (určeny ve Stanovách) 4 členové (za každý region 1) předseda Ředitel statutární zástupce, zastupuje ESÚS a jedná jeho jménem hlavní výkonný orgán – přijímá a provádí instrukce od shromáždění svolává valné shromáždění 7

8 Sekretariát Dozorčí rada
spolu s ředitelem je hlavním výkonným prvkem organizační struktury členy sekretariátu budou detašovaní pracovníci z jednotlivých partnerských krajů, finanční manažer=účetní, popř. asistent činnost sekretariátu Dozorčí rada kontroluje činnost ESÚS (zvláště hospodaření) každý člen v ní bude mít jednoho zástupce Činnosti sekretariátu: sběr projektových záměrů, iniciace a zpracování projektů, jejichž žadatelem je ESÚS, realizace vlastních, zejména neinvestičních projektů nebo strategických projektů, jejichž nositeli budou partnerské kraje, vypracování strategie spolupráce příhraničních oblastí, organizace pravidelných setkávání zástupců všech členských regionů pro snadnější a účinnější zvolení priorit a návrhů pro možné projekty spolupráce, koordinace činností tématických pracovních skupin a zabezpečování jejich technického fungování, výměna zkušeností s jinými uskupeními v Evropě a příprava na další programovací období po roce 2013 8

9 Hlavní oblasti spolupráce
Doprava a infrastruktura Hospodářská spolupráce Cestovní ruch Energetika a životní prostředí Horizontální téma: Inteligentní implementace programů/projektů územní spolupráce. Doprava a infrastruktura: zabezpečení kvalitního propojení regionů a dopravní dostupnosti území. Hospodářská spolupráce: zaměření na inovace a klastry, podpora inovačního a podnikatelského prostředí se zaměřením na malé a střední podniky, podpora aplikovaného výzkumu a vzdělávání, spolupráce hospodářských komor daných regionů, spolupráce při vyhledávání strategických investorů, organizace společných hospodářských misí. Cestovní ruch: společná propagace regionů (marketing, publicita a branding), tvorba a podpora efektivních činností organizací destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu jako hospodářského odvětví, tvorba konkrétních nadregionálních produktů a značky nadregionálního ESÚS jako konkurenceschopné destinace ve vztahu ke Střední Evropě. Energetika: společná energetická politika regionů, obnovitelné zdroje energie.

10 Přidružená témata spolupráce
krizové řízení kultura lidské zdroje, vzdělávání včetně užší spolupráce v oblasti terciéru – vysoké školy spolupráce veřejných institucí – stáže sport

11 Zapojení dalších aktérů do ESÚS TRITIA
Euroregiony Města, obce, Vysoké školy, Odborná sdružení – hosp. komory, klastry Organizace zabývající se přeshraniční spoluprácí EUROREGIONY Pravidelná jednání s Euroregiony (1x za 2-3 měsíce) Vymezení role euroregionů a ESÚS v budoucí přeshraniční spolupráci Aktivní zapojení do tvorby strategie ESÚS

12 Vývoj založení ESÚS Tritia
2009 – rozhodnutí založit seskupení 2010 – tvorba zakládajících dokumentů a návrhu organizační struktury 2011 – zahájen proces schvalování účasti jednotlivých regionů v seskupení souhlasné stanovisko pro český a slovenský region Aktuálně dochází k zapracování připomínek polského ministerstva zahraničních věcí

13 Projekty podporující vznik ESÚS
Zdroj finančních prostředků: projekty v OPPS ČR-PR, ČR-SR a PR-SR (tři projekty) Cíle projektů: podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje vztahů orgánů veřejné správy vypracování společné přeshraniční strategie zajištění fungování sekretariátu ESÚS TRITIA v budoucnu Náklady projektů: přesahují částku EUR

14 Strategie ESÚS TRITIA Strategie ESÚS TRITIA bude vytvořena syntézou tří bilaterálních přeshraničních strategií, které vzniknou v rámci uvedených projektů Finalizace bilaterálních strategií – 1. pol. 2012 Syntéza strategií – 2. pol. 2012 Strategie bude identifikovat a definovat potřeby území seskupení Bude sloužit jako podklad pro efektivní čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2014+ 14

15 Open Days 2011 ESÚS TRITIA byl prezentován v rámci Open Days 2011 spolu s ostatními existujícími ESÚSy 15

16 Open Days 2011

17 Děkuji Vám za pozornost
Petr Ksenič


Stáhnout ppt "Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA – vývoj spolupráce čtyř regionů Mgr. Petr Ksenič Ostrava, 18. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google